Obavijesti

News

Komentari 16

Fekalije na dubrovačkoj plaži: Porporela više nije za kupanje

Fekalije na dubrovačkoj plaži: Porporela više nije za kupanje

S obzirom da uzorci mora na plaži Porporela u Dubrovniku, zbog onečišćenja fekalnog podrijetla, ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti...

Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša dubrovačko-neretvanske županije upozorava javnost da je na plaži Porporela u Dubrovniku došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama.

- Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, tijekom devetog ispitivanja kakvoće mora prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Porporela u Dubrovniku, uzorkovanog 9. rujna 2019. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli - poručili su iz Županije, piše edubrovnik.org.

S obzirom da uzorci mora na plaži Porporela u Dubrovniku, zbog onečišćenja fekalnog podrijetla, ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.

Pokretanje videa ...