News

Komentari 1

Izrada UPU groblja Donji Dragonožec i zaštita Mirogoja

Izrada UPU groblja Donji Dragonožec i zaštita Mirogoja

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su prihvatili prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) groblja Donji Dragonožec

Prihvatili su i prijedlog Kluba SDP-a o dopuni Odluke o grobljima radi zaštite Mirogoja.

Prihvaćanjem odluke o izradi UPU-a groblja Donji Dragonožec, građani Zagreba dobit će novo groblje.

U odluci se navodi kako su na području Brezovice sada samo dva groblja manjih kapaciteta: groblje Brezovica i groblje Kupinečki Kraljevec. Naselje Donji Dragonožec nalazi se uz zapadnu granicu Grada Zagreba prema Zagrebačkoj županiji te se stanovnici tog naselja ukapaju većinom u mjesnom groblju Dubranec kojim upravlja komunalno poduzeće Grada Velike Gorice (području Zagrebačke županije).

Navedeno je i kako površinom planska zona tog novog groblja premašuje potrebe naselja Donji Dragonožec i pretpostavljenog užeg gravitacijskog područja. Uzimajući u obzir da se sukladno Pravilniku o grobljima, izgradnja novog groblja utvrđuje za razdoblje od najmanje 100 godina i da su postojeća mjesna groblja južnog Zagreba većinom popunjena, poput groblja u naselju Odra, istaknuto je kako je potrebno razmotriti mogućnost da novom groblju gravitira i stanovništvo čitavog gradskog prostora južno od rijeke Save.

U Klubu gradskih zastupnika SDP-a istaknuli su kako je cilj dopune Odluke o grobljima sprječavanje daljnjeg narušavanja kompleksa groblja Mirogoj, koje kao posebna arhitektonska cjelina predstavlja nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, a unutar Mirogoja posebno u cilju zaštite kompleksa arkada s crkvom Krista Kralja i mrtvačnice, kao zaštićenih kulturnih dobara od posebnog interesa za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku.

"Budući da očuvanje statusa zaštićenog kulturnog dobra od posebnog interesa za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku ovisi o pridržavanju najviših standarda prilikom izvođenja bilo kakvih radova na području kompleksa groblja Mirogoj, te zadržavanju unutar postojećih gabarita i standarda prilikom organizacije grobnih polja i uređenja grobnih mjesta, ukazuje se potreba da se ubuduće onemoguće radovi koji bi mogli narušiti integritet groblja Mirogoj", istaknuli su SDP-ovci.

Istovremeno, posebno uzimajući oštećenja u nedavnom potresu, ističu kako je potrebno omogućiti izvođenje građevinskih i restauratorskih radova kojima bi se sanirala nastala oštećenja i omogućilo kontinuirano održavanje grobnih mjesta, grobova i grobnica sukladno standardima temeljem kojim je groblje Mirogoj i steklo status nepokretnog pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra. Također je, istaknuto je, potrebno omogućiti izvođenje hortikulturnih radova.

Gradski zastupnici su na sjednici, između ostalog, prihvatili i program zaštite zraka Grada Zagreba za razdoblje od 2022. do 2026., koji je predložio gradonačelnik Tomašević.

Gradu Zagrebu dionice ZABA-e pri likvidaciji Sveučilišne bolnice

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su prihvatili prijedlog zaključka gradonačelnika o prodaji dionica Zagrebačke banke koje su u likvidacijskom postupku ostale Gradu kao osnivaču Sveučilišne bolnice, a procjenjuje se da bi se tako moglo uprihoditi više od 21 milijun kuna.

U prijedlogu zaključka gradonačelnika Tomislava Tomaševića o stjecanju imovine u likvidacijskom postupku Sveučilišne bolnice Zagreb u osnivanju navodi se kako je u interesu Grada da se okonča ta likvidacija. 

Likvidatorica je obavijestila Grad da je obavila sve poslove u tom likvidacijskom postupku i da je preostala imovina Sveučilišne bolnice Zagreb u osnivanju - u likvidaciji, između ostaloga, 326.040 dionica Zagrebačke banke (ZABA) nominalne vrijednosti 6.520.800,00 kuna. 

Sveučilišna bolnica Zagreb u osnivanju-u likvidaciji ima u imovini i dionice Elektrometal d.d. u stečaju koje, kako je rečeno, trenutno nemaju nikakvu vrijednost i one će samo formalno biti prenesene na Grad Zagreb kod konačne odluke o dovršetku likvidacije.

Dionice ZABA mogu se prodati ili prenijeti osnivaču te je rečeno da je prodaja ili prijenos dionica zadnji korak u dovršetku likvidacije Sveučilišne bolnice Zagreb.

Predložena je prodaja dionica ZABA-R-A d.d. koja bi se obavila putem ovlaštenog investicijskog društva. Dionice bi se dale na prodaju po tržišnoj vrijednosti na Zagrebačkoj burzi, ali ne ispod ponderiranog prosjeka svih cijena ostvarenih na burzi u zadnja tri mjeseca prije dana prodaje dionica.

Na ovlaštenoj stranici Zagrebačke burze trenutna tržišna vrijednost dionice ZABA-R-A-e je oko 65,00 kuna, te se prodajom dionica očekuje uprihoditi oko 21.192.600,00 kuna. 

Gradska skupština prihvatila je i prijedloge gradonačelnika Tomaševića o raskidu ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća disanja" i Zaklade "Hrvatska kuća srca".

Na sjednici je prihvaćen i zaključak o sklapanju Sporazuma o financiranju održavanja ceste Gornja Bistra - Crveni spust za 2022. godinu.

Navedeno je kako će Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Hrvatske šume i Općina Bistra sklopiti Sporazum o financiranju održavanja te ceste u jednakim omjerima, a prema troškovniku za njezino održavanje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. Komunalnog gospodarstva Bistra, u ukupnom iznosu od 749.849,25 kuna u koji je uračunat PDV.

Gradska skupština je između ostalog prihvatila i gradonačelnikov prijedlog akcijskog plana Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu. 

Zagreb: Skupština prihvatila novi smjer izgradnje pročistača otpadnih voda

Zagrebačka Gradska skupština prihvatila je u četvrtak zaključak o sklapanju sporazuma za izgradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na treći stupanj, čime je omogućeno da investitor u pročistač bude Vodoopskrba i odvodnja. 

Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma oko pripreme projekta dogradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na treći (III.) stupanj pročišćavanja usvojen  je većinom glasova. Uz to, Skupština je stavila izvan snage Zaključak o sklapanju Trećeg dodatka Ugovoru o koncesiji. 

Time će se nastavak izgradnje pročistača otpadnih voda ići u drugačijem smjeru nego do sada - razvrgava se stari sporazum između Grada i koncesionara, a investitor u treći stupanj pročišćavanja postaje Vodoopskrba i odvodnja. 

“Imamo rok od samo 6 mjeseci da noveliramo projektnu dokumentaciju za trenutni projekt koji se već pripremio. On je vrijedan milijardu i 800 milijuna kuna", rekao je Tomašević dodavši da je preduvjet za mogućnost da Zagrebački holding kroz sljedećih sedam godina povuče taj novac za Vodoopskrbu i odvodnju jest da do 2029. u pogonu bude pročistač otpadnih voda u 3. stupnju.
Također, napomenuo je da se ovom odlukom, štedi 400 milijuna kuna za izgradnju samoga pročistača jer će ona moći biti financirana europskim sredstvima, a 2029. godine, ističe ugovor s koncesionarom, pa će cijelim pročistačem, pa i onim trećeg stupnja, upravljati Vodoopskrba i odvodnja. 

Odgovarajući na pitanje HDZ-ovog zastupnika Marija Župana o tome koliko je Grad Zagreb povukao novca iz Fonda solidarnosti za vodovodnu infrastrukturu koja je stradala u potresu, Tomašević je kazao da će, umjesto planiranih 9 milijuna, povući 220 milijuna kuna. 

“Sa 9 milijuna kuna, koliko je bila alokacija, povući ćemo u suradnji sa ministarstvima prometa i graditeljstva, te u suradnji s Građevinskim fakultetom, kroz Vodoopskrbu i odvodnju, 220 milijuna kuna. Ističe da je to maksimalno ono što možemo s obzirom na štete koje su nastale od potresa”, rekao je Tomašević. 

Na pitanje zastupnika Mosta Trpimira Goluže o tome je li Grad dao ili obećao ikakve ustupke, Tomašević je rekao da nije. 

Skupština dala prethodnu suglasnost za likvidaciju Bloka Kvatrić

Gradska skupština dala je i prethodnu suglasnost donošenju odluke o likvidaciji društva Blok Kvatrić, u čiji je temeljni kapital upisana nekretnina u vrijednosti od 155 milijuna i 420 tisuća kuna. 

Društvo je osnovano 2020. s ciljem realizacije projekta obnove, razvoja i revitalizacije južnog dijela donjogradskog bloka u koji obuhvaća prostor omeđen Vlaškom ulicom, Trgom Eugena Kvaternika i Ulicom Pavla Šubića na istoku, Martićevom ulicom na jugu i Ulicom Marijana Derenčina na zapadu, ali za sada nije imalo poslovne aktivnosti.

“Trenutno, nakon likvidacije društva planira se krenuti s postupkom izrade urbanističkog plana uređenja da se detaljno utvrde gradski ciljevi što se tamo želi postići i ići u realizaciju projekta”, rekla je na sjednici Gradske skupštine Tatjana Operta, koja privremeno obavlja poslove pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo. Dodala je da će proces likvidacije trajati najmanje godinu dana. 

Nezavisni zastupnik Renato Petak istaknuo je da se ovom odlukom “ispravljaju krive Drine” prošle gradske vlasti, te da će se oko same realizacije projekta, komunicirati s postojećim korisnicima Bloka Kvatrić o tome što bi on trebao biti.  

Najčitaniji članci