Obavijesti

News

Komentari 96

Može kartica? Ne može, mora! Više nećete moći platiti kaznu za prometni prekršaj u gotovini

Može kartica? Ne može, mora! Više nećete moći platiti kaznu za prometni prekršaj u gotovini

U tijeku je edukacija policajaca o načinu korištenja POS uređaj, a iz MUP-a navode kako time se utječe na smanjenje koruptivnih rizika u policiji

​Plaćanje kazne za prometni prekršaj gotovinom na ruke policiji odlazi u povijest. Od 1. srpnja kazne će se plaćati putem POS uređaja, objavili su iz MUP-a.

Nabavljeno je 600 POS uređaja koji će biti raspoređeni po cijeloj Hrvatskoj, i to policijskim ophodnjama, motociklistima, ophodnim brodovima, ali i na međunarodne granične prijelaze i u policijske postaje. 

U tijeku je edukacija policajaca o načinu korištenja POS uređaja. Iz MUP-a tvrde da će to biti brže, efikasnije i transparentno funkcioniranje na mjestu počinjenja prekršaja.

Navode kako time se utječe na smanjenje koruptivnih rizika u policiji.

Ogroman pedofilski skandal na Otoku: 'Policija nije reagirala, a goli muškarac u sobi s curicom'
Ogroman pedofilski skandal na Otoku: 'Policija nije reagirala, a goli muškarac u sobi s curicom'

- Policija POS uređaje za naplatu novčanih kazni već koristi na terenu, uz naplatu kazne u gotovini, dok od 1. srpnja mogućnost plaćanja kazne u gotovini više uopće neće postojati - priopćili su iz MUP-a.

Oni koji putem POS uređaja plate novčanu kaznu na mjestu prekršaja dobit će Potvrdu da su novčana kazna i troškovi postupka plaćeni, i slip o obavljenoj transakciji putem POS uređaja.

Ostaje pravilo plati odmah ili u roku tri dana u pola cijene

Plaćanjem novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaj za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 2.000,00 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5.000,00 kuna za okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 15.000,00 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, iznos kazne umanjuje se za polovicu iznosa, napominju iz MUP-a.

Ako počinitelj prekršaja ne želi platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja jer nema karticu kod sebe, nema dovoljno sredstava na računu ili nekog drugog razloga, policijski službenik će mu uručiti Obavijest o počinjenom prekršaju. U tom slučaju, smatrat će se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako građanin kaznu, umanjenu za polovicu iznosa, plati u roku od tri dana od primitka Obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi policiji.

U slučaju da građanin ne želi na mjestu počinjenja prekršaja platiti novčanu kaznu, bit će mu izdan Obavezni prekršajni nalog, te će se smatrati da je kazna u cijelosti plaćena ako građanin kojem je izdan Obavezni prekršajni nalog u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti prekršajnog naloga plati 2/3 izrečene novčane kazne.