News

Komentari 22

Nema više I.S. i M.B., sad su Ivo Sanader i Milan Bandić...

Nema više I.S. i M.B., sad su Ivo Sanader i  Milan Bandić...

Ti su podaci ranije bili na ročišnicima koji su objavljivani na internetskim stranicama sudova, a odnedavno su zamijenjeni inicijalima, što je pojašnjeno zaštitom osobnih podataka

Predsjednik Vrhovnog suda donio je u ponedjeljak upute za objavu informacija o javnim suđenjima prema kojima podaci o raspravama na mrežnim stranicama sudova moraju sadržavati ime i prezime optuženika.

Ti su podaci ranije bili na ročišnicima koji su objavljivani na internetskim stranicama sudova, a odnedavno su zamijenjeni inicijalima, što je pojašnjeno zaštitom osobnih podataka. Suprotni je stav u uputama objavljenima u ponedjeljak zauzeo predsjednik Vrhovnog suda.

Prema uputama predsjednika Vrhovnog suda za objavu informacija o suđenjima u tijeku u kojima javnost nije isključena, na mrežnim stranicama suda treba objavljivati podatke koji sadrže ime i prezime stranaka, uključujući i ime i prezime optuženika.

Uz to, treba objavljivati naziv suda, dan i vrijeme održavanja javnog suđenja, predmet spora, a u kaznenom postupku i zakonski naziv kaznenog djela uz oznaku zakonskog članka te po potrebi kratki opis događaja.

Objavljeni podatke na mrežnim stranicama suda treba čuvati onoliko dugo koliko je to potrebno radi ispunjenja svrhe objave, ali ne duže od 15 dana, zaključio je Vrhovni sud.