Obavijesti

News

Komentari 75

Objavili detaljne upute: Kome trebaju propusnice, a kome ne

Objavili detaljne upute: Kome trebaju propusnice, a kome ne

Budući da se unaprijed ne mogu predvidjeti svi životne situacije, postoji mogućnost da se dobije propusnica i u slučajevima drugih opravdanih razloga, a takve propusnice izdaje Ravnateljstvo civilne zaštite

Od 23. prosinca uvodi se zabrana kretanja unutar županija u Hrvatskoj, najavio je jučer Davor Božinović na konferenciji Stožera civilne zaštite. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je detaljan popis tko ju i kako može dobiti, a tko ju ni ne treba. 

Ljudi koji trebaju prelaziti granice županija i koje su izuzete od zabrane to moraju dokazati iskaznicom ili drugom identifikacijskom ispravom, a ako ju nemaju mogu zatražiti propusnicu od županijskog stožera civilne zaštite prema mjestu svog prebivališta ili boravišta. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere na snazi od idućeg tjedna 

Pokretanje videa ...

Osobe koje ne posjeduju iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu ili dokument, propusnicu mogu zatražiti od županijskog stožera civilne zaštite prema mjestu svoga prebivališta ili boravišta.

Budući da se unaprijed ne mogu predvidjeti svi životne situacije, postoji mogućnost da se dobije propusnica i u slučajevima drugih opravdanih razloga, a takve propusnice izdaje Ravnateljstvo civilne zaštite. Drugi opravdani razlozi su primjerice: odlasci na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni, odlazak u hotele ili druge smještajne objekte za koje su izvršene uplate najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23.12.2020. godine), omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom, odlazak na sahranu člana uže obitelji, povratak ili neodgodivi put u inozemstvo i dr. 

Propusnice nemaju rok na koji se izdaju.

Tko je izuzet od propusnica? 

A) Osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu 

    • podrazumijeva osoblje prijevozničkih tvrtki i tvrtki uključenih u opskrbu, pri čemu je nužno da osobe kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata - CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu. 

'Odlazak po djecu koja su kod baka i djedova nije opravdanje roditeljima za propusnice'
'Odlazak po djecu koja su kod baka i djedova nije opravdanje roditeljima za propusnice'

    • također podrazumijeva i osoblje  nužno za djelatnost distribucije pošte i paketa, a svoje svojstvo dokazuju iskaznicom ili potvrdom koju im izdaje poslodavac na obrascu koji se nalazi u prilogu ove Upute- Prilog 2

B) Dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe

    • osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status prilikom dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom kojim se može dokazati pripadnost jednoj od navedenih kategorija osoba (npr. iskaznice zdravstvenih ustanova, komora i sl.)

    • ukoliko osobe nemaju neku od naprijed navedenih isprava ili dokumenata, u cilju dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla, poslodavac im može izdati potvrdu na obrascu. 

Plenković o mjerama: Nije isto biti sat vremena na misi ili u kafiću satima. To je bezobrazno
Plenković o mjerama: Nije isto biti sat vremena na misi ili u kafiću satima. To je bezobrazno

C) Izvješćivanje javnosti

    • osobe navedene u ovoj kategoriji, svoj status dokazuju novinarskom (press) iskaznicom

D) Pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb

    • nužno je da osobe kojima je potrebna medicinska skrb kod sebe imaju propusnicu, a propusnica se, ukoliko za to postoji potreba, može izdati i osobi koje se nalaze u pratnji ili prevozi osobu kojoj je potrebna medicinska skrb – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja treba medicinsku skrb

E) Putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

    • nužno je da ova kategorija osoba prilikom putovanja na posao i s posla posjeduje propusnicu budući ne posjeduju za to potrebnu iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja traži propusnicu

Uveli su zabranu kretanja, na privatnim okupljanjima najviše 10 ljudi, nova pravila za mise
Uveli su zabranu kretanja, na privatnim okupljanjima najviše 10 ljudi, nova pravila za mise

F) Žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

    • osobe navedene u ovoj kategoriji, prilikom putovanja na posao i s posla, pripadnost navedenim službama dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom

G) Diplomatsko osoblje

    • osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status dokazuju diplomatskom iskaznicom

Dakle, osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod a), b), c), f) i g) ne trebaju tražiti propusnice, već se od županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište do županije u kojoj obavljaju djelatnost ili posao mogu kretati temeljem iskaznica,drugih identifikacijskih isprava i dokumenata, ili potvrde iz Priloga 2.

Osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod d) i e) izdavanje propusnica trebaju zatražiti od županijskog stožera prema mjestu prebivališta ili boravišta.

'Smrtnici' ne, zastupnici mogu kud hoće: Do propusnica će biti teže doći, manje će ih izdavati
'Smrtnici' ne, zastupnici mogu kud hoće: Do propusnica će biti teže doći, manje će ih izdavati

Osobe koje imaju neki drugi opravdani razlog, a koji nije naveden u Odluci,  izdavanje propusnice mogu zatražiti od Ravnateljstva civilne zaštite.

Kako zatražiti propusnicu možete pročitati OVDJE