News

Komentari 81

Odabrali ih pacijenti: Ovo su najbolji liječnici u Hrvatskoj

Odabrali ih pacijenti: Ovo su najbolji liječnici u Hrvatskoj

Kriteriji prema kojima su birali najbolje doktorice i doktore su ukupan broj komentara, odnos broja pozitivnih i negativnih komentara te kvaliteta samih komentara

I ove godine, četvrte zaredom, pacijenti su mogli glasovati za najboljeg liječnika u Hrvatskoj na stranici najdoktor.com. 

Kriteriji prema kojima su birali najbolje doktorice i doktore su ukupan broj komentara, odnos broja pozitivnih i negativnih komentara te kvaliteta samih komentara.

- Komentar po komentar, i eto nakon šest i pol godina, zajedno smo razvili bazu iskustava a koja baza je etablirala portal najdoktor.com kao centralno mjesto informiranja o iskustvima drugih s pojedinim doktoricama i doktorima. Zahvaljujemo i pozdravljamo izniman trud svih pacijenata, u dijeljenju vlastitih iskustava i pomaganju drugima - stoji u priopćenju. Portal čestita svima koji su izabrani kao najbolji, ali i svim korisnicima portala te ih pozivaju da i dalje ocjenjuju i komentiraju doktore u Hrvatskoj. 

OVO SU NAJBOLJI LIJEČNICI:

ABDOMINALNI KIRURG:
Hrvoje Tomasović  - Zagreb

ALERGOLOG:
Mato Ćurić – Osijek

ANESTEZIOLOG:
Sanja Toljan -Zagreb

DJEČJI KIRUG:
Nado Bukvić - Rijeka
Zenon Pogorelić - Split
Zoran Barčot, Zoran Bahtijarević, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Fran Štampalija, Dražen Belina, Andrija Car - Zagreb
 
DERMATOVENEROLOG:
Ivana Hlevnjak - Split
Snježana Komadina-Bauer, Ljiljana Škrinjar, Lena Kotrulja, Andrija Stanimirović, Jolanda Kanižaj-Rajković, Maja Ceković, Snježana Kramarić, Dijana Celić - Zagreb
 
ENDOKRINOLOG:
Zoran Vučinović - Split
Dubravka Dvorščak - Varaždin
Ante Barbir, Gorana Mirošević, Tina Dušek, Davorka Herman-Mahečić, Darko Kaštelan - Zagreb
 
FIZIJATAR:
Mirjana Jukica - Split
Blaženka Nekić, Svetislav Polovina, Stjepko Bućan, Spomenka Sremac-Bohaček, Maja Mirković  - Zagreb
 
GASTROENTEROLOG:
Miloš Lalovac - Dubrovnik
Mirjana Kalauz, Marinko Marušić, Ivo Carić, Davor Radić - Zagreb
 
GINEKOLOG:
Abdulkader Gharib - Vukovar 
Ivica Žuvela - Benkovac
Romana Švaljek-Toth, Alen Šelović – Bjelovar
Slavko Marić - Biograd na Moru
Ivan Vlastelić - Crikvenica
Zoran Tešanović, Zoran Cikatić - Dubrovnik
Darko Gusić, Mirjana Vrkljan-Radošević - Gospić
Dejan Šakoronja - Jastrebarsko
Linda Zanchi – Kaštela
Edmond Paljušaj - Općina Matulji
Zoran Popović, Siniša Matković, Sabina Galić, Mandica Galović, Renata Bečarević, Mirjana Rubin, Mirjana Glavaš, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ, Mićo Rosso - Osijek
Boris Uhač - Opatija
Nero Marinović - Omiš
Tomislav Perkov, Margaret Ličinić-Modrušan, Dragan Belci - Pula
Alen Dumančić - Pakrac
Domagoj Dokozić, Krešimir Musić - Požega
Lina Štefanić – Poreč
Irena Marinović  - Ploče
Miodrag Vezmar, Miljenko Manestar, Marinko Marić, Ivan Saftić, Hrvoje Vlašić, Herman Haller, Dubravka Kalinić, Aleks Finderle - Rijeka
Željko Blažinkov, Tomislav Grgurević, Vesna Ćosić,  Leonardo Tomić, Krešimir Barišić, Filomena Tolić-Kovačić - Slavonski Brod
Vedran Hrboka, Tihomir Bušić, Teo Budimir, Tatjana Postrak-Jukić, Tanja Vukušić-Pušić, Smiljana Vidović-Filipović, Sandra Benzon, Robert Vulić, Nives Luetić, Marko Mimica, Jelena Marušić, Jakov Viđak, Ivan Palada, Dino Markovina, Damir Roje, Baldo Obad, Ante Radić, Ante Pecotić, Ante Mršić - Split
Nenad Škvorc - Samobor
Lidija Pejković - Solin
Nelka Tomić - Šibenik
Zdenka Japundžić - Vinkovci
Hrvoje Brijačak, Borislav Dokuzović - Varaždin
Ivica Vlatković, Ilva Marić, Edita Tadić, Dominik Rukavina - Zadar
Magid Ayoub - Zaprešić
Lana Zlodi-Hršak, Dorotea Pavan-Jukić, Zrinka Komadina-Estatiev, Đurđa Žigmundovac-Klaić, Zlatko Topalović, Željko Duić, Zdravko Jeleković, Vladimir Novak, Zdenko Paral, Zahi Khouri, Vladimir Janđel, Višnja Tadić, Ljubomir Jokanović, Karlo Tomičić, Boris Franulović,  Višnja Latin, Danijel Šeba, Vedran Kardum, Ulla Marton, Trpimir Goluža, Ivan Bolanča, Držislav Kalafatić,  Tihana Mazalin, Sanja Tadić, Ivan Grbavac, Ante Vuković, Snježana Kašljević, Bruno Vuletić,  Snježana Belak, Sanja Boras, Romana Dmitrović, Sanja Gršić-Burić, Ratko Matijević, Pavo Perković, Ozren Grgić, Oliver Vasilj, Neven Tučkar, Nataša Šemnički, Mislav Herman, Miro Šimun Alebić, Milan Pavlović, Milan Kos, Martina Ujević, Mario Podgajski, Mario Kerner, Mario Ćurić, Marina Šprem, Maja Gudelj, Vladimir Blagaić, Lenija Pavić-Lugović, Krunoslav Kuna, Karmen Dubreta, Josip Đelmiš, Josip Valetić, Jasenka Grujić-Koračin, Ivka Djaković, Ingrid Marton, Ilija Alvir, Gordan Rački, Goran Vujić, Erden Radončić, Dženis Jelčić, Dražen Lučinger, Dražan Butorac, Dragana Ljubojević-Grgec, Darko Husar, Dario Majnarić, Danka Mirić-Tešanić, Duško Pall, Danijela Lučić, Damir Kovačević, Damir Bagović, Branko Rajhvajn, Berivoj Mišković,  Ana Zovak, Alenka Sirovec, Tomislav Župić - Zagreb
 
HEMATOLOG:
Slobodanka Ostojić-Kolonić, Sandra Bašić-Kinda, Pavle Rončević - Zagreb
 
INTERNIST:
Robert Matutinović, Milan Marković - Split
Vedran Tomašić, Tajana Silovski, Tajana Filipec-Kanižaj, Marica Bračić-Kalan, Ljubica Vazdar, Ingrid Prkačin, Inga Mandac-Rogulj, Gordana Štajminger, Dean Mileta, Antun Koprivanac - Zagreb
 
KARDIOLOG:
Ante Obad – Split
Ante Anić  - Zadar
Jure Mirat,  Edvard Galić, Darko Počanić, Aleksander Ernst - Zagreb
 
KARDIOKIRURG:
Hrvoje Gašparović, Igor Rudež - Zagreb
 
KIRURG:
Darko Krstov - Dubrovnik
Ognjen Barčot - Split
Zvonko Zadro, Hrvoje Kisić, Branislav Kocman, Amir Ibukić, Tin Ehrenfreund,  Josip Lovrić - Zagreb
 
MAKSILOFACIJALNI KIRURG:
Predrag Knežević, Naranđa Aljinović-Ratković, Tomica Bagatin, Ivan Zajc - Zagreb
 
MIKROBIOLOG:
Javorka Leko - Grbić - Split
 
NEFROLOG:
Krešimir Galešić  - Zagreb
 
NEUROLOG:
Ingrid Škarpa-Prpić - Rijeka
Mario Mihalj, Darijo Sučević - Split
Željka Petelin, Vida Demarin, Vesna Brinar, Pavao Krmpotić, Morana Ivičić, Mario Habek - Zagreb
 
NEUROKIRURG:
Bojan Milanov -Pula
Vlatko Ledenko - Split
Dinko Štimac - Rijeka
Vjekoslav Jeleč, Tomislav Sajko, Robert Saftić, Pavle Miklić, Miroslav Vukić, Marin Stančić, Krešimir Rotim, Boris Božić, Jurica Maraković, Goran Mrak, Josip Paladino, Hrvoje Jednačak, Vatroslav Čerina, Darko Chudy, Andrej Desnica, Damir Tomac - Zagreb
 
ORALNI KIRURG:
Willy Kocjan - Rijeka
Marijan Baranović - Slavonski Brod
Krešimir Doblanović, Marko Bajs, Krešimir Johman, Leonard Bergovec, Davor Brajdić, Jurica Krhen, Brankica Borisov, Berislav Perić - Zagreb
 
OFTALMOLOG:
Dobrila Karlica - Split
Zlatko Juratovac, Tomislav Vidović, Nenad Vukojević, Nadežda Bilić, Miro Kalauz, Maja Bohač, Irena Škegro, Gorana Pavičić, Damir Bosnar, Boško Galiot, Jelena Petrinović-Dorešić  - Zagreb
 
ONKOLOG:
Jelena Roganović - Rijeka
Tomislav Orešić, Ljerka Eljuga, Ivan Milas, Fedor Šantek, Danko Velimir Vrdoljak, Andrej Roth, Adem Hajredini- Zagreb
 
ORTODONT:
 Daria Štambuk-Ćosić, Mateja Jelić, Martina Ivanec Sapunar  - Zagreb
 
ORTOPED:
Zdravko Jotanović, Danijel Lopac - Općina Lovran
Miroslav Hašpl - Općina Krapinske Toplice
Ivan Rakovac - Općina Funtana
Trpimir Vrdoljak, Danijel Matek , Tomislav Đapić, Tomislav Smoljanović, Mislav Jelić, Miljenko Franić, Milan Milošević, Ivan Bojanić, Ivan Benčić, Igor Šmigovec, Darko Antičević, Alan Mahnik, Tomislav Ribičić, Damir Hudetz – Zagreb

OPĆI KIRURG:
Jakov Mihanović - Zadar
Ana Majsec-Budak, Zrinko Madžar, Zoran Veir, Tomislav Baotić, Stipislav Jadrijević, Pavo Kostopeč, Mladen Petrunić, Vide Bilić, Mladen Japjec, Mislav Rakić, Leonardo Patrlj, Krešimir Bulić, Emil Kinda - Zagreb
 
OBITELJSKA MEDICINA:
Mirjana Krstić-Arbanas, Janja Radić - Bakar
Mario Čurlin, Dragana Adžović-Andrić - Dubrovnik
Ana Karlak-Mahovlić - Đurđenovac
Snježana Vučić-Peris - Karlovac
Nenad Delić - Knin
Dragica Polančec-Fodor - Koprivnica
Zrinjka Dananić, Vesna Samardžić-Ilić, Valentina Hečimović, Albina Dumić - Osijek 
Zvjezdana Ćatović, Magda Martinčević-Diminić - Pula
Aleksandar Ljubotina, Damir Ševeljević, Eda Karlović, Jadranka Šoić, Nina Bašić-Marković, Željana Strišković, Ljiljana Radović-Antolović ,Laura Ambrozić-Pavković – Rijeka
Silvana Milovac, Jadranka Bandalo-Žebčević, Doris Pallaoro-Šarotić, Anka Koštić-Mešin - Split 
Emina Mehičić - Slavonski Brod
Ivana Prpić-Znidarčić - Sambor
Maja Milinković - Sveta Nedelja 
Mirjana Hranjec-Banovec - Sveti Ivan Zelina
Zvonimir Zoger - Vrbovec
Sanja Šikić-Kukić - Velika Gorica
Sanja Škudar-Popović, Bojana Škvorc – Varaždin
Marija Sotinac - Vinkovci
Ana Dunatov, Biljana Žigurski-Mračić, Damir Biloglav - Zadar
Berislava Blažić-Hranjec, Sanja Župan-Kovačić, Sanja Mehmedović, Danko Fratrić, Nives Tarle-Bajić, Ivan Pokrovac, Aida Jelaska , Željko Razum, Vlatka Nevistić, Vjekoslava Amerl-Šakić , Verica Brozović-Kisić , Vera Šoštarić-Želalić, Vanja Gojak-Marjanović, Valentina Nakić , Tamara Perleta-Stambolija , Tajana Lovnički-Kontent, Snježana Rožić-Stipčić, Sanja Badrić-Ranilović, Oskar Crnalić, Nevenka Sremac, Nataša Buljan, Nada Majić, Mladen Štritof, Mladen Prlina, Mirjana Čop-Katunar, Milan Mazalin, Marija Antonija-Jurković, Ljubica Lazić-Vuletić, Ljuba Rauški-Naglić, Lidija Angelus, Jelena Ević, Jasna Stilinović, Jasminka Bunjevčević-Šeša, Jadranka Suton, Jadranka Grbić, Hrvoje Uremović, Hrvoje Tiljak, Gabrijela Papić, Davor Mlikotić, Goran Nekić, Dario Čurik, Branka Martinović-Juroš, Branislava Čilić, Tatjana Lovnički-Kontent, Blanka Jakić, Koraljka Marušić, Biserka Mrgan-Tomičić, Biserka Jankolija, Anita Krišto, Željka Šubarić, Marija Antonija Jurković - Zagreb
 
OTORINOLARINGOLOG:
Bojan Fanfani - Karlovac
Davor Sunara, Željka Roje, Zaviša Čolović, Robert Tafra, Ivan-Anđelko Lisec - Split
Domagoj Butigan- Varaždin
Vinko Borčić, Tomislav Carić, Tomislav Baudoin, Siniša Stevanović, Robert Trotić, Renato Janušić, Mirko Ivkić, Mihael Ries, Lana Kovač-Bilić, Krešimir Gršić, Ivan Rašić, Josip Markešić, Ivica Klapan, Ivan Ožegović, Goran Gudelj, Davor Vagić, Borut Marn, Boris Šimunjak, Boris Filipović, Boris Bumber - Zagreb
 
PSIHIJATAR:
Spomenko Ilić - Bjelovar
Anamarija Milun - Popovača
Igor Girotto - Rijeka
Anđelko Beg - Split
Zorana Kušević, Živko Malnar, Željka Smerdelj, Tihana Jendričko, Rudolf Gregurek, Milan Košuta, Marijan Montani , Ljiljana Škrinjarić,  Herman Vukušić, Goran Jurcan, Anto Orešković, Davor Zdunić, Branko Potočnik  - Zagreb
 
PARODONTOLOG:
Dario Bojčić - Split
 
PSIHOTERAPEUT:
Iva Stasiow - Zagreb
 
PULMOLOG:
Saša Srića, Mihovil Vrčić, Sanja Popović-Grle - Zagreb
 
PLASTICNI KIRURG:
Matija Miletić – Karlovac, Zagreb
Rado Žic, Ivo Džepina, Mladen Duduković, Dinko Bagatin, Miroslav Kinčl - Zagreb
 
PEDIJATAR:
Danijel Kardoš - Belišće
Ivona Brbora  - Dubrovnik
Marija Spajić - Karlovac
Livija Ceher-Ebner, Jadranka Petrović-Schneider, Jadranka Arambašić, Bojana Petrov-Križanović - Osijek 
Tatjana Ravnić-Bunčić, Sonja Vidulin, Mirna Milevoj-Ražem, - Pula
Srećko Severinski, Neven Čače, Sanjin Kilvain, Gordana Tomašić-Čubranić - Rijeka
Vitomir Metličić, Snježana Kapor-Jeričević, Meira Kraus, Karolina Malić-Tudor, Dubravko Matić, Denis Mladinić-Vulić, Blanka Labura - Split
Ilonka Artuković - Samobor
Kornelija Kovač - Velika Gorica
Davorka Vitlov-Čirjak - Zaprešić
Erina Leona Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Stipe Čular, Sandra Vukšić, Oskar Lučev ,Oleg Jadrešin, Miroslav Dumić, Milivoj Jovančević , Metka Regan, Marinka Marić, Lidija Sekulović-Uzelac, Iva Palčić, Dubravka Petrašević, Diana Puževski, Arnes Rešić, Andrea Kostinčer-Pojić, Andrea Cvitković-Roić,  Anica Bašnec-Brkić, Marijan Frković- Zagreb
 
RADIOLOG:
Otmar Rubin - Osijek
Željko Herceg, Vinko Vidjak, Marija Marušić, Ivo Gregurić, Drago Odak, Bojan Jernej - Zagreb
 
REUMATOLOG:
Vesna Budišin - Čakovec
Dušanka Kaliterna-Martinović - Split
Miroslav Mayer, Miroslav Harjaček, Branimir Anić - Zagreb
 
STOMATOLOG:
Miroslav Korda - Dubrovnik
Zorana Čizmić – Općina Dugi Rat
Luka Lubina - Knin
Ljiljana Peharda-Ivić  - Općina Vidovec
Vladimir Haring, Sanja Mihaljčić, Mirela Veselinović, Josip Prpić, Josip Čes, Dijana Tomičić, Anastazija Aščić - Osijek
Tomislav Vuletić, Neven Crepulja, Goran Grenko  - Rijeka
Dea Jurić-Perković, Tina Ugrin, Ante Kovačić, Mia Roglić - Split
Ivica Knežević - Samobor
Milija Baldić-Lukšić - Trogir
Sonja Gazić-Pokupec - Velika Gorica
Vladimir Hađinac - Vinkovci
Ninoslav Jolić - Vukovar
Dijana Paleka, Sergej Kuštera - Zadar
Aleksandra Pavelić, Vladimir Basić, Valerija Milković -Budimlija, Sanja Štefančić, Sanja Konjević-Jelenčić, Rifet Herić, Renata Lončar-Drugović, Nino Balenović , Nina Farkaš, Nikola Petričević, Marko Matutinović, Mario Sesar, Maja Štimac-Jagodić, Luka Stojić, Marija Sović-Buntjelić, Nikola Krišto, Ivana Golubić-Bago, Kristina Horvat, Ivana Petrović-Poljak, Nenad Klasić, Josip Marcelić, Janko Naka, Jadranka Labura, Ivana Golubić Bago, Ivan Sertić, Ivan Miletić, Ivan Katalinić, Igor ivanković,  Nives Romana Beketić-Lušić, Ivan Azinović, Inga Vučković,  Gordana Krupić, Filip Štimac, Goran Katona, Grgo Juričev, Zlatan Vajzović, Davor Matković , Davor Jokić, Tajana Kušeta-Antić, Blaženko Crnojević, Davor Ćurković, Darko Čajić, Marin Čeprnja, Marija Stilinović-Bjelica, Blanka Radujković, Biserka Dumnica, Berislav Mostarac , David Basač, Andrej Božić, Maja Vandžić, Majda Plišić, Tatjana Knego, Marin Radić, Mirna Munitić, Valerija Milković-Budimlija  - Zagreb
 
SPEC. NUKLEARNE MEDICINE:
Sanja Kusačić-Kuna - Zagreb

SPECIJALIST STOMATOLOŠKE PROTETIKE:
Jozo Ćosić, Ivo Gašparac - Zagreb
 
TORAKALNI KIRURG:
Igor Nikolić, Dinko Stančić-Rokotov - Zagreb
 
UROLOG:
Predrag Mamontov- Pula
Kristian Krpina- Rijeka
Nikola Knežević, Neven Kapun , Igor Tomašković, Dalibor Čičin-Šain, Goran Štimac, Igor Grubišić, Ahmad El-Saleh, Miroslav Tomić -Zagreb
 
VASKULARNI KIRURG:
Vladimir-Zvonimir Pelegrin - Zagreb

Najčitaniji članci