News

Komentari 1

U Istri su pronašli živu perisku

U Istri su pronašli živu perisku

Čak 14 ronilaca sudjelovalo je u vježbi koja se posebno fokusirala na traženje živih primjeraka plemenite periske. Živa periska dobila je ime Klara

U Istri je pronađena još jedna živa periske koja je dobila ime Klara. Plemenita periska koja je pred izumiranjem pronađena je u sklopu vježbe CZ "Pretraživanje-Vrsar", u kojoj je sudjelovalo 14 ronilaca iz 6 ronilačkih klubova.

Posebna pozornost bila je usmjerena upravo na traženje živih primjeraka plemenite periske. Iako su ronioci nailazili na uginule primjerke, Klara je živi primjerak opstale periske koja je odlično reagirala na podražaje brzim zatvaranjem.

Periskama prijeti izumiranje pa svaki živi primjerak budi nadu.

Najčitaniji članci