Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se

Udbina lista: Crkva, Tuđman, Gotovac i drugi neprijatelji...

3. DIO: Svakog dana donosimo feljton iz knjige 'Krvava ruka Udbe' o zloglasnoj tajnoj policiji za vrijeme SFRJ koja je pomoću mnogih doušnika služila i kao sredstvo zastrašivanja i terora

Autori Boris Rašeta , Igor Alborghetti

U godišnjem izvješću iz 1985., posebno tajnoj knjizi koju je Služba države sigurnosti SR Hrvatske distribuirala na manje od deset najvažnijih republičkih institucija, detaljno se obrađuju svi aspekti njezina rada. Borba protiv vanjskog i unutarnjeg neprijatelja, kontraobavještajni rad, tehnološka opremljenost, razvoj različitih sredstava… U prvom dijelu donosimo integralni dio o tzv. borbi protiv hrvatskih nacionalista. Odlomci iz knjige preneseni su bez uredničkih intervencija. 

1. DIO:

FELJTON: KRVAVA RUKA UDBE 'Vrbovao sam građane za Udbu i brzo su mi postajali poslušni'

Hrvatski nacionalisti ruše ekonomiju: Tuđman, Gotovac, Paraga

Hrvatski nacionalisti su i u minuloj godini koristili našu ekonomsku situaciju u cilju plasiranja svoje platforme u krugu istomišljenika. Ipak se radi o ograničenom utjecaju uglavnom na osobe koje su s njima odranije u sprezi. Ova je platforma i dalje ostala privlačna za pojedince iz redova bivših građanskih struktura, kvislinških formacija, maspokovaca i bivših lidera.

2. DIO:

FELJTON: KRVAVA RUKA UDBE 'Udba ga je htjela uspavati i oteti. Onda je sve pošlo po zlu'

Nosioci takvih tendencija u Republici pokušavaju rehabilitirati ideologiju „masovnog pokreta“, prvenstveno na ekonomskom planu.
Najintenzivnija nacionalistička aktivnost odvijala se u Zagrebu, a glavni nosioci bili su Vlado Gotovac, Franjo Tuđman, Dobroslav Paraga, I. Z. Čičak i drugi. Zahvaćanjem neprijateljske djelatnosti glavnih nosilaca operativno je praćena nacionalistička djelatnost i njihovih veza kao i istomišljenika na širem području naše Republike te utvrđeni kontakti s pojedincima iz redova klera i hijerarhije RKC-a.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ovim putem Služba je također bila u situaciji da prikuplja relevantne podatke i o aktivnostima stranog faktora. Radi se o jednom dijelu indikativnih stranih novinara, predstavnika Amnesty Internationala, Komiteta za obranu demokratskih disidenata iz Jugoslavije, koji su preko ovih kanala dolazili do ocjena i procjena hrvatskih nacionalista o stanju u zemlji, njihovim namjerama i sl. Karakteristično je da neki od tih „intervjua“ nisu završili u listovima za koje su ovi novinari bili akreditirani. Služba je operativnim mjerama i tehničkim sredstvima dolazila do podataka i o drugim vrstama komunikacije ovih pojedinaca sa stranim faktorom.
I u protekloj godini Služba je pokrivala kanal vodećih hrvatskih nacionalista prema ustaškoj emigraciji (Zlatko Tomičić – Marko Vidović). Zbog operativnog značaja ovoj se komunikaciji posvećuje stalna operativna pažnja jer se tim putem dolazi do informacija o namjerama nacionalista u zemlji i njihovih veza u emigraciji.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL Dobroslav Paraga
Na području dalmatinske regije nastavljen je rad na pokrivanju i praćenju istaknutih nacionalista koji neprijateljski djeluju još od vremena tzv. Masovnog pokreta. Utvrđeno je više novoeksponiranih osoba na području Splita, Zadra, Šibenika, Kardeljeva i Imotskog, kao i njihovo povezivanje s istomišljenicima na području Zagreba i drugih gradova u Republici. Služba je pratila i njihove kontakte s neprijateljski eksponiranim svećenicima RKC na tom području. Značajna aktivnost Službe odvijala se na zahvaćanju kleronacionalističkih ispada grupa mlađih osoba, otkrivenih krajem 1984. i tokom 1985. godine. Napori su rezultirali podnošenjem krivičnih prijava, presijecanjem neprijateljske aktivnosti i angažiranjem novih operativnih izvora.


Kako je Šeks postao međunarodni slučaj


Nacionalisti s područja slavonsko-baranjske regije bili su kontinuirano pod tretmanom Službe. Kod većine nije došlo do grubljih istupa ni eskalacije neprijateljske aktivnosti, osim u slučaju Vladimira Šeksa, čija je djelatnost poprimila internacionalne dimenzije. Naime, Šeksov slučaj postao je predmet interesa Amnesty Internationala i sličnih organizacija, kao i drugih neprijateljskih struktura u zemlji, prvenstveno građanske desnice. Za njega su se interesirale i poluzvanične institucije oficijelnih zapadnih faktora.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL Vladimir Šeks
Na području riječke regije nastavljeno je praćenje neprijateljske djelatnosti hrvatskih nacionalista, izdiferenciranih kroz ranije grupne obrade i kroz akciju „Vir“. Činjeni su napori da se poboljša broj i kvaliteta izvora Službe te upotreba operativno-tehničkih sredstava. U odnosu na Program rada obaveze su djelomično realizirane, posebno u dijelu koji se odnosi na operativno-tehnička sredstva. Postojeći su izvori omogućili uvid u bitne sadržaje neprijateljskih aktivnosti nacionalista na ovom području.
Praćenjem djelatnosti hrvatskih nacionalista na području Siska, krajem 1985. godine otkrivena je ilegalna grupa, sastavljena od mlađih osoba, dokumentirana njihova djelatnost na platformi hrvatskog nacionalizma i ustaške ideologije, nakon čega su im u krivičnom postupku izrečene kazne zatvora.

Ostali nacionalisti s područja SR Hrvatske uglavnom su zadržali kontinuitet neprijateljskog ispoljavanja iz nekoliko prethodnih godina.
Služba je svojim mjerama bila u toku njihove neprijateljske djelatnosti koju uglavnom karakterizira verbalna kritika sadašnjeg društvenog trenutka. Aktivnost se odvijala u krugu užih grupa istomišljenika i njihovih veza s tendencijom stalnog širenja.


Frakcionaški dio bivšeg rukovodstva SR Hrvatske


Neprijateljska je aktivnost ove grupacije praćena kroz 18 obrada u stupnju 00, što je jednako broju obrada u 1984. godini.
Na osnovi prikupljenih saznanja može se konstatirati da su tendencije njihova djelovanja tijekom prošlog razdoblja u osnovnim postavkama bile:
•    Zadržavanje kontinuiteta kontakata s ostalim hrvatskim nacionalistima, prvenstveno s Franjom Tuđmanom i Vladom Gotovcem, kojima su pružali moralnu podršku, međusobno se informirali o političkoj situaciji u zemlji i procjenjivali mogućnosti rehabilitacije, odnosno ukidanja zaštitnih mjera izrečenih bivšim osuđenicima (zabrana javnog istupanja i objavljivanja), posebno u slučajevima Tuđmana i Gotovca.
•    Davanje negativnih prognoza daljnjeg razvoja naše ekonomske situacije s naglaskom na odgovornost pojedinih najviših društveno-političkih rukovodilaca u SRH i SFRJ.
•    Nastavljanje diskusija s ocjenama da u društveno-političkom rukovodstvu zemlje i Republike i dalje vlada potpuno nejedinstvo, što je dovelo ekonomiju SFRJ u ozbiljne teškoće. I dalje procjenjuju da takvo stanje objektivno dovodi do jačanja centralističkog koncepta u Jugoslaviji.
•    Daljnja prisutnost nastojanja ove grupacije da se prikaže kao struktura koja je uvijek bila samoupravno opredijeljena za takav razvoj našeg društva, jer u tome vidi mogućnost svoje političke rehabilitacije.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL Franjo Tuđman


Savku i Tripala špijuniraju "Marko", "Nenad" i "Kim" 


Procjena objektivne operativne situacije uvjetovala je da je postojeća mreža izvora bila prvenstveno usmjerena na Savku Dabčević-Kučar i Miku Tripala (operativne veze „Marko“, „Nenad“ i „Kim“), što je rezultiralo s očekivanim sigurnosno interesantnim saznanjima (suradnik „Feđa“).

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL Miko Tripalo i Franjo Gregurić
Stalnim ozvučenjima na objektima gdje se veoma često okupljaju najistaknutiji pripadnici ove grupacije („Soča“ i „Drava“) dobiven je veliki broj vrlo korisnih operativno-sigurnosnih saznanja, što u odnosu na 1984. godinu predstavlja kvalitetan napredak. Praćeni su kontakti Savke Dabčević-Kučar, Marka Koprtle, Jure Sarića, Grge Gamulina te drugih s Franjom Tuđmanom i Vladom Gotovcem, tako da je praktički ostvaren uvid u sve značajne aktivnosti spomenutih pojedinaca. Ozvučenja „Siget“ i „Mosor“ tijekom izvještajnog vremena nisu rezultirala u očekivanom smislu, što je posljedica objektivnih okolnosti u objektima gdje su instalirani.
Uočljiv je pozitivan trend u smislu pojačane aktivnosti na stvaranju novih suradničkih pozicija, čija se opsežnija produkcija očekuje u narednim periodima.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL Savka Dabčević Kučar
Analizirajući produkciju suradničke mreže, može se konstatirati da je najkvalitetnija saznanja o neprijateljskoj aktivnosti srpskih nacionalista dao suradnik „NESTOR“ (CSDS Zagreb), i to o osobama s područja Zagreba i njihovim vezama u Beogradu, Šibeniku, Zadru, Karlovcu itd., kao i njihovoj sprezi s predstavnicima SPC-a.
Dio operativnih pozicija zadovoljavajuće producira, dok jedan dio suradnika i veze nisu u žarištima neprijateljske aktivnosti, pa je njihova produkcija periferna.
Tijekom 1985. godine korišteno je 6 ozvučenja trajnijeg karaktera i jedno privremeno, od kojih su „Babić 1“ i „Babić 2“ (CSDS Split) te „Zata“ i „Drina“ (CSDS Zagreb) rezultirali kvalitativnim operativnim saznanjima o aktivnosti eksponiranih srpskih nacionalista u SR Hrvatskoj (Jovan Rašković – 00, Stanko Korać – 00, Branka Pribić – 00 i drugi) te njihovim vezama iz SR Srbije (Dobrica Ćosić, Matija Bećković, Momčilo Kapor i drugi).
Mjera TKTR stalno je korištena nad 32 osobe u obradi, a povremeno nad 6, i to uglavnom nad nosiocima ove neprijateljske djelatnosti s područja Šibenika, Bjelovara i Zagreba. Primjenom ove mjere prikupljena su operativno interesantna saznanja o aktivnosti pojedinih srpskih nacionalista, identificirane njihove veze i kontakti s istomišljenicima s drugih područja.
Mjera TKPP stalno je primjenjivana prema 12 osoba u obradi. Ova mjera nije značajnije rezultirala, i to uglavnom zbog nemogućnosti primjene ove mjere u tuzemnoj prepisci.
U izvještajnom vremenu izvršeno je 5 tajnih pretresa, tajno je praćena jedna osoba, obavljena su 94 informativna razgovora, izvršene su 133 provjere podataka, 16 identifikacija, a prema 8 osoba izrečena je mjera upozor

Crkva protiv socijalizma: Udba je sve pratila


Služba se velikim dijelom svojih resursa koristila pri kontroli djelovanja Katoličke Crkve i njezina vodstva u Hrvatskoj. Najbolji agenti i najviše materijalnih sredstava odvajalo se za tu vrstu obavještajnog rada. Izvješće iz 1985. vrlo jasno ilustrira tu vrstu profesionalne „predanosti“. Donosimo integralni dio pregleda obavještajnih djelovanja. 
Služba je nastojala zahvaćati ovu problematiku širim operativnim prodorima te uz efikasnu primjenu operativno-tehničkih mjera. Primjena ovih mjera bila je u funkciji izvršenja programskih zadataka koji se odnose na: otkrivanje, praćenje, dokumentiranje i presijecanje neprijateljskih i drugih društveno-štetnih aktivnosti, koje su dolazile iz tih sredina. 
U ovoj liniji rada na kraju izvještajnog vremena vođene su 152 obrade (op. od čega se 9 obrada nalazi u inozemstvu; 41 – 00, 92 – POO, 12 – OK), od čega je zbog ispoljene neprijateljske djelatnosti u minuloj godini zavedeno novih 29 obrada (4 – 00, 19 – POO i 3 – OK), dok je istovremeno zbog smrti, preseljenja ili pasivizacije brisano 17 obrada (2 – 00, 10 POO i 5 OK).
Zacrtano preispitivanje postojećih obrada u cilju njihova dinamiziranja i sveobuhvatnijeg praćenja neprijateljske i druge društveno-štetne djelatnosti iz sredina vjerskih zajednica odvijalo se na zadovoljavajući način. Prvenstveno se to odnosi na obrade iz sredina RKC-a. Tako npr. od ukupnog broja 29 novozavedenih obrada, na RKC se odnosi 27, na SPC te ostale vjerske zajednice – po 1.
Osim navedenoga, u sklopu obaveza koje proizlaze iz savezne operativne akcije „Partner“ Služba je vodila: 15 dosjea objekata, 2 grupne obrade, 8 operativnih istraživanja (op. – 3 novozavedena u izvještajnom periodu), 4 operativne akcije (op. akcija „Žetva 85“ uspješno je vođena i realizirana u izvještajnom periodu), a radi što obuhvatnijeg i sistematičnijeg praćenja djelatnosti iz sredina vjerskih zajednica, operativno-preventivnim radom zahvaćeno je i 20-tak tzv. tematskih cjelina: uredi BKJ u Zagrebu, izdavačka djelatnost vjerskih zajednica, srednje škole za spremanje svećenika, pojedine vjerske tribine, hrvatsku i inozemnu pastvu, laički apostolat itd.
Od 15 dosjea objekata – 8 je po RKC-u („Gaj“ – Osijek, „Kapucinski samostan“ – Varaždin, „Katolički bogoslovni fakultet i NBS“ – Zagreb, „Porečko-pulska biskupija“, „Zagrebačka nadbiskupija“, „Franjevački samostan“ – Bjelovar, „Glas Koncila“ – Zagreb i „Provincija družbe Isusove“ – Zagreb); 5 po SPC-u („Eparhijski savjet“ – Zagreb, „Pakračka eparhija“ i „Manastir Lepavina“ – Bjelovar, „Bogoslovija sveta tri jerarha“ u manastiru Krka i „Crkva sv. Save“ – Split), 2 po ostalim vjerskim zajednicama („Islamski vjerski centar“ – Zagreb i „Kršćanska adventistička crkva“ u Maruševcu – Varaždin).
Od 8 operativnih istraživanja koja Služba vodi, 6 su po RKC-u, a 2 po ostalim vjerskim zajednicama („Adventistički seminar“ u Varaždinu i „Hram“ u Splitu).
Od ukupnog broja pojedinačnih obrada iz sredina vjerskih zajednica 152 obrade (oko 90% ili 137 obrada su iz sredina RKC-a, a oko 10% ili 15 obrada) odnosi se na SPC i sve ostale vjerske zajednice. S obzirom na to da gotovo identični omjeri vrijede i za ukupno poduzete mjere i radnje Službe, možemo konstatirati da su i ukupna saznanja uvjetovana postavljanjima.
Na kraju izvještajnog perioda imali smo registriranih 83 suradnika (67 – RKC, od kojih 3 u inozemstvu, 13 – SPC i 3 ostale vjerske zajednice) te 89 operativnih veza (65 – RKC, te 17 – SPC i 7 ostale vjerske zajednice), ali su njihove pozicije veoma različite – od perifernih do vrlo kvalitetnih, tako da je u izvještajnom vremenu tek oko jedna trećina mreže pružala operativno kvalitetnija saznanja.
Programskom orijentacijom zacrtano stalno preispitivanje postojeće mreže i stvaranje nove što kvalitetnije kretalo se planiranim trendom, tako da je angažirano 6 novih suradnika i 15 operativnih veza. Istovremeno deregistrirano je 9 suradnika i 18 operativnih veza, a uglavnom zato što već duže vremena nisu producirali, odnosno izbjegavali su suradnju.
Ovdje je potrebno naglasiti da nam se već duže vremena nameće problem zanavljanja naše mreže u inozemstvu, posebno prema hrvatskoj inozemnoj pastvi, čemu bi u narednom programskom periodu i inače dugoročnije gledajući trebalo posvetiti posebnu pažnju.
U izvještajnom periodu imali smo 33 stalna i 46 privremenih ozvučenja (op. povećanje za 22 privremena ozvučenja u odnosu na 1984. g.), a primjenom naših OTS ad hoc tonski smo dokumentirali gotovo sve značajnije propovijedi, posebno u tradicionalnim i prigodnim vjerskim manifestacijama, kao i predavanja na vjerskim tribinama.
Primjenjivane su 94 stalne i 33 privremene tajne kontrole tajnih telefonskih razgovora (op. gotovo identično s 1984. g.), a prema 203 osobe primjenjivana je mjera tajne kontrole poštanskih pošiljaka. U odnosu na 1984. godinu povećanje je za 1 stalni TKTR, smanjenje za 1 privremeni TKTR, a povećanje za 80 TKPP.
Izvršene su 473 operativne provjere, obavljeno je 275 informativnih razgovora, upozoreno je 7 osoba i identificirane su 124, privremeno je oduzeto 19 PI, podnijeta je 1 krivična prijava, u 6 navrata izvršeni su tajni pretresi, a mjera tajnog praćenja primijenjena je prema 9 osoba.
U minuloj je godini zapažen povećan trend primjene mjera u odnosu na 1984. godinu, pa je tako npr. više: operativnih provjera – 100 (p. od čega su 4 provjere za strance), informativnih razgovara – 57, upozorenih osoba – 4, tajno praćenih osoba – 5 i privremeno oduzetih PI – 16.


Biskupi i svećenici na meti Udbe: Kuharić, Franić, Kustić...


Najveći dio ukupno primjenjivanih mjera i radnji Službe korišten je za praćenje aktivnosti glavnih pokretača i nosilaca neprijateljske i druge društveno štetne djelatnosti iz sredina vjerskih zajednica, koji su Službi odranije poznati i nalaze se pod određenim operativnim tretmanom. To su prvenstveno pojedinci iz crkvene hijerarhije: nadbiskup zagrebački Franjo Kuharić, nadbiskup splitski Frane Franić, riječki Josip Pavlišić, zadarski Marjan Oblak, šibenski biskup Josip Arnerić, đakovački Ćiril Kos, dubrovački Severin Pernek, krčki Karmelo Zazinović, pomoćni biskupi zagrebački Đuro Kokša i Mijo Škvorc, ravnatelj za hrvatsku inozemnu pastvu Vladimir Stanković, urednik „Glasa Koncila“ – Živko Kustić, episkop gornjokarlovački Simeon, dalmatinski Nikolaj, zagrebački Jovan, imam IVZ – Ševko Omerbašić itd. te njihovi istomišljenici iz redova nižeg klera i laičkih struktura, posebno Lav Znidarčić, Radovan Grgec i Mario Živković.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL Franjo Kuharić
Služba je korištenjem suradničke mreže i primjenom operativno-tehničkih sredstava ostvarila značajan uvid u rad pojedinih zatvorenih vjerskih skupova. S obzirom na to da se na takvim skupovima donose odluke koje određuju ukupno ponašanje pripadnika vjerskih zajednica i da se u tim prilikama u stvari kreira aktivnost vjerskih zajednica, Služba je time realizirala neke od prioritetnijih programskih zadataka.
Tako je u okviru Rimokatoličke crkve praćen rad: proljetnog i jesenskog zasjedanja Biskupske konferencije Jugoslavije, nekih sjednica Vijeća BKJ te više zatvorenih sastanaka svećenika na biskupijskom i dekanatskom nivou.
Služba je i u proteklom vremenu, primjenom svojih mjera i sredstava registrirala i dokumentirala kontakte pojedinih crkvenih velikodostojnika i pripadnika nižeg klera s osobama iz struktura hrvatskog nacionalizma, zatim stranim novinarima i drugim stranim osobama, među kojima je jedan broj već odranije Služba izdiferencirala zbog obavještajne i druge neprijateljske aktivnosti prema SFRJ. Ovi su kontakti bili naročito izraženi u zagrebačkoj, splitskoj i riječkoj nadbiskupiji.
Služba je i protekle godine ulagala napore u cilju identificiranja inicijatora i nosilaca aktivnosti s kleronacionalističkih pozicija, posebno kada se pojedine vjerske manifestacije/proslave, hodočašća i sl., zatim sportske, kulturne i druge priredbe koriste u te svrhe, a nosioci su pojedinci i grupe iz studentskih i đačkih sredina.

Foto: Luka Klun/PIXSELL Živko Kustić
Između ostaloga, operativnim postavljanjima radilo se na identifikaciji nosilaca i presijecanju takvih aktivnosti koje su imale za cilj da se na pojedinim područjima, npr. u Dalmaciji – Gala, pokušaju oformiti i obilježiti vjerskim simbolima neka tobožnja nova sveta mjesta „navodnog ukazanja Gospe“ i sl. gdje bi se vjernici okupljali. Na ovom planu ostvarena je i dobra suradnja sa Službom javne sigurnosti, društveno političkim faktorima i drugim nosiocima društvene samozaštite na terenu.
Također je Služba veću pažnju posvetila nekim oblicima katehizacije kojima RKC zadnjih godina posvećuje pažnju. Tako se forsiraju posebne katehizacije za studentsku, srednjoškolsku i radničku omladinu, a sve češće se susrećemo i s okupljanjima pod okriljem crkve u tzv. posebnim vjeronaučnim grupama. To je posebno došlo do izražaja u Rijeci, Zagrebu i Splitu.
Iz sličnih razloga praćen je i rad pojedinih oblika laičkih apostolata i tzv. spontanih laičkih skupina (fokolarina, neokatekumena, tzv. bračni vikend, kursilio i dr.) te apostolat pomoraca i zborovanja hrvatskih katoličkih liječnika. Ovo su u stvari i udarni oblici jačanja utjecaja klera na praktične vjernike.

Radio Vatikan i Glas koncila


U skladu s Programskom orijentacijom poduzimane su mjere radi stvaranja boljih pozicija Službe u centrima izdavačke djelatnosti vjerskih zajednica. Međutim, realizacija predviđenih zadataka još se uvijek ne odvija planiranim tempom. To se odnosi na gotovo sve centre SDS-a, osim Centra Zagreb koji je na tom planu učinio značajnije pomake. Između ostaloga, praćena je situacija oko pojedinih izdanja „Kršćanske sadašnjosti“, „Hrvatskog književnog društva sv. Ćirila i Metoda“, „Glasa Koncila“ i dr. Također je ostvaren djelomičan uvid u povezanost pojedinaca iz tih institucija s ekstremnim pojedincima iz uredništva Radio-Vatikana na hrvatskom jeziku, pojedincima iz sredina hrvatske fašističke emigracije te strancima i stranim institucijama. Došlo se i do potvrde ranijih saznanja o suradnji s pojedincima koji su pod operativnim tretmanom Službe zbog djelovanja s pozicija hrvatskog nacionalizma. Realizirajući dio programskih zadataka koji se odnose na djelovanje redovničkih zajednica (osobito franjevaca, dominikanaca, isusovaca i salezijanaca) posebna je pažnja bila posvećena radu vjerskih tribina, značajnom obliku okupljanja i indoktrinacije studentske, srednjoškolske i radničke omladine. Ovo tim više što voditelji ovih tribina često politiziraju. Na tom je planu potpuniji uvid ostvaren u Zagrebu, Rijeci i Splitu, nešto slabiji u Varaždinu, Bjelovaru, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Šibeniku, Zadru i drugim mjestima.
U minuloj su godini nastavljena nastojanja Službe da izvrši operativne prodore na planu obrade svećenika koji se nalaze na pastoralnom radu u inozemstvu te ostvarivanju uvida u aktivnost crkvenih velikodostojnika za vrijeme njihovih boravaka u inozemstvu. Ipak, još uvijek nisu postignuti očekivani rezultati na planu uvida u rad ovog dijela klera. Predmet interesa Službe bili su uglavnom svećenici – emigranti i drugi izdiferencirani svećenici vezani s hrvatskom fašističkom emigracijom. Ukupni su rezultati rada Službe po „zagraničnoj“ problematici oskudni, premda je u toku i savezna akcija „Partner“ koja upućuje sve linije rada SDS-a u ovoj problematici.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Između ostaloga, ostvaren je djelomičan uvid u povezanost pojedinih biskupa s apostrofiranim svećenicima u inozemstvu, i to uglavnom s područja centara Split, Zagreb, Rijeka, Osijek i Varaždin. Međutim, još uvijek u većem broju slučajeva ne koristimo mogućnosti da preko naših pozicija u inozemstvu tonski dokumentiramo propovijedi naših obrada prilikom vjerskih obreda i hodočašća u inozemstvu, kao i onih svećenika koji rade u hrvatskoj inozemnoj pastvi, a neprijateljski istupaju.
Dinamika ugradnje OTS-a u pojedine objekte protekle se godine odvijala uglavnom planiranim tempom.
Od značajnijih akcija u Centru SDS Zagreb realizirana su 3 nova ozvučenja trajnijeg karaktera: „Orion“, „Florijan“ i „Venera“. Međutim, zbog tehničkih nedostataka ne funkcionira „Orion“ i povremeno „Florijan“. Obnovljeno je odnosno premješteno u operativno-interesantniji prostor ozvučenje trajnijeg karaktera „Minerva“.
U akciji „Amam“ realizirane su predviđene faze te su time ostvareni uvjeti da ozvučenje bude u funkciji od početka rada objekta.
U Centru SDS Split finalizirana je akcija „Peristil“. Stvarani su uvjeti za oživljavanje akcije „Solaris“ i realizaciju akcije „Libertas“. Međutim, ni u jednoj od njih nisu još postignuti potrebni operativni uvjeti.
U Centru SDS Pula uspješno je realizirana posljednja faza akcije „Bunker III“ te se očekuje i njena skora eksploatacija. Istovremeno u nekim drugim centrima urađeno je više pripremnih radnji (započeta izučavanja ili izrađeni planovi) za još 7 akcija (Rijeka – 2, Varaždin – 1, Osijek - 1, Bjelovar – 2 i Sisak – 1). 
Ozvučenja trajnijeg karaktera koja su u eksploataciji (Zagreb, Split i Karlovac) dala su niz operativno veoma značajnih i kvalitetnih saznanja. Posebno se to odnosi na Zagreb, gdje se pravovremeno dolazilo do saznanja o namjerama i akcijama značajnijih kreatora i nosilaca neprijateljske djelatnosti iz rukovodstva RKC-a, zagrebačke nadbiskupije i ureda BKJ. Međutim, potrebno je naglasiti da još uvijek veći broj ozvučenja trajnijeg karaktera nije moguće uspješno eksploatirati – bilo da zbog loših tehničkih mogućnosti nije moguća kvalitetnija reprodukcija ili uopće nema tehničkih mogućnosti za eksploataciju. 
Ozvučenja privremenog karaktera kao i mjere TS – ad hoc su u primjeni pokazala operativnu korisnost, i to ne samo u fonodokumentiranju neprijateljskih istupanja, nego i šire radi potpunijeg operativnog sagledavanja pojedinih zbivanja (zasjedanja BKJ, drugi zatvoreni vjerski skupovi, javne vjerske manifestacije i skupovi, vjerske tribine i sl.).
Tajna je kontrola telefonskih razgovora i tijekom 1984. godine rezultirala značajnijim operativnim saznanjima, kako u registriranju određenih kontakata i prenošenja informacija o neprijateljskoj i drugoj štetnoj aktivnosti tako i o planovima i ugovaranjima termina za buduće aktivnosti.
Iako je primjena tajne kontrole poštanskih pošiljaka u 1985. godini značajno porasla (za 100 TKPP) i ukupno uzevši pružila niz operativno korisnih saznanja, ocjenjuje se da je prema jednom broju osoba vrlo malo rezultirala te se smatra da bi ubuduće u operativnom radu trebalo više raditi na izučavanju, selekcioniranju i procjenjivanju svrsishodne primjene ove mjere u svakom pojedinom slučaju. Ocjena je da bi se u centrima trebala svrsishodnije i operativnije koristiti dobivena saznanja primjenom mjera TKTR i TKPP, prvenstveno na planu selekcije i izučavanja osoba pogodnih za suradnju.
Svestrano korištenje instituta informativnog razgovora dalo je dobre rezultate, i to kako u smislu prikupljanja operativnih saznanja tako i presijecanja neprijateljske djelatnosti i uopće preventivnog djelovanja. Također, ocjenjujemo da informativni razgovori imaju važnu ulogu u uspostavljanju prvih kontakata sa svećenicima – kandidatima za suradnju, što su dosadašnja iskustva u više navrata potvrdila. Započetom praksom treba nastaviti, posebno kada su u pitanju svećenici koji odlaze na pastoralni rad u inozemstvo.


Srpska pravoslavna crkva i Islamska zajednica: Samo 13 suradnika


Prošle su godine, premda u znatno užim okvirima i slabijim intenzitetom, primjenjivane mjere i sredstva Službe prema eksponiranim nosiocima neprijateljske djelatnosti iz redova Srpske pravoslavne crkve. Interes Službe bio je usmjeren na praćenje aktivnosti episkopa na području Republike, kao i onih pojedinaca iz redova nižeg klera, koji su se eksponirali kao nosioci nacionalističke i kleronacionalističke politike.
Po SPC-u na kraju izvještajnog perioda vodili smo 12 pojedinačnih obrada (6 – 00, 4 – POO i 2 – OK), od kojih je zbog ispoljene neprijateljske djelatnosti zavedena 1 POO, dok su istovremeno brisane 2 POO i 1 OK.
Osim pojedinačnih obrada, Služba vodi 5 dosjea objekata („Slavonsko-pakračka eparhija“ – Bjelovar, „Eparhijski savjet“ – Zagreb, „Manastir – Lepavina“ – Bjelovar, „Bogoslovija „Sveta tri jerarha“ u manastiru Krka – Split i „Crkva sv. Save“ – Split).
Na planu praćenja, suprotstavljanja i presijecanje neprijateljske i druge društveno-štetne aktivnosti po ovoj liniji rada koristili smo 13 suradnika i 17 operativnih veza, od čega su 1 suradnik i 2 operativne veze novoangažirani u izvještajnom periodu, dok su istovremeno 1 suradnik i 4 operativne veze brisani jer više nisu bili u objektivnoj poziciji da rezultiraju.
U izvještajnom periodu imali smo 7 stalnih ozvučenja, 9 privremenih, 12 stalnih i 2 privremena TKTR-a, prema 71 osobi primijenjena je mjera TKPP, izvršeno je 26 operativnih provjera, 5 osoba je identificirano, a obavljeno je 15 informativnih razgovora.
U odnosu na 1984. godinu, realizirano je više: privremenih ozvučenja – 7, stalnih kontrola TKTR – 3, privremenih TKTR – 2, TKPP – 62 i informativnih razgovora 1, a manje stalnih ozvučenja – 1, identifikacija – 11 i operativnih provjera – 11. Također napominjemo da smo i u proteklom izvještajnom vremenu eksploatacijom trajnijeg ozvučenja „Zeta“ po liniji srpskog nacionalizma u Centru Zagreb došli i do više operativno korisnih i značajnih saznanja vezanih i za SPC. Ocjenjujemo da je programsko usmjerenje na ofenzivnije postavljanje Službe prema SPC-u samo dijelom realiziralo. Značajnije rezultate ostvarili su centri: Zagreb, Karlovac, Bjelovar, Split, Sisak i Osijek.
U sklopu praćenja aktivnosti ostalih vjerskih zajednica u Republici Služba je u minuloj godini vodila: 3 – POO, 2 dosjea objekta (Islamski vjerski centar – Zagreb i Kršćanska adventistička crkva – Varaždin) te 2 operativna istraživanja („Adventistički seminar“ u Maruševcu – Varaždin i „Hram“ u Splitu.
Također, u tom su vremenu realizirane planirane faze u operativno-tehničkoj akciji „Amam“ (CSDS Zagreb) te su tako ostvareni uvjeti da ozvučenje bude u funkciji s početkom rada objekta. Po ovoj liniji rada korištene su 3 mjere stalne TKTR, i 1 povremene TKTR. Prema 26 osoba primijenjena je mjera tajne kontrole poštanskih pošiljaka, izvršeno je 28 operativnih provjera (op. – od čega za 1 stranca) i obavljeno 14 informativnih razgovora.
U odnosu na raniji period izvršeno je više: TKPP – 9 i informativnih razgovora – 3, a manje stalnih TKTR – 3, povremenih TKTR – 1 i operativnih provjera – 6. U prošloj godini po ovoj liniji rada korištena su 3 suradnika i 7 operativnih veza. U tom vremenu 1 je veza novoangažirana, a 1 brisana.
Ocjenjujući poduzete mjere i radnje SDS-a u praćenju neprijateljske i druge društveno-štetne aktivnosti tzv. malih vjerskih zajednica (Kršćanske adventističke crkve, Kristove pentekostne crkve, Jehovinih svjedoka i Baptističke vjerske zajednice), možemo konstatirati da su postavljeni zadaci tek jednim dijelom realizirani i to samo nekim centrima. Ovdje mislimo da je još uvijek neadekvatno uključivanje drugih linija rada Službe, posebno ondje gdje se učestalo javlja strani faktor. Pored toga, u ovom bi pitanju trebalo unaprijediti suradnju sa službom javne sigurnosti.
Općenito uzevši, Služba je ostvarila planirane zadatke i ostvarila sigurnosni uvid u cjelinu neprijateljskog i drugog društveno štetnog djelovanja iz vjerskih zajednica, posebno u odnosu na Rimokatoličku crkvu.
Ekonomska kriza koja je sredinom '80-ih zahvatila bivšu SFRJ dijelom je zaokupila i agendu Službe državne sigurnosti. Zbog nedostatka deviza, energenata i robe široke potrošnje sigurnosno stanje u zemlji postalo je složenije. Takozvani privredni kriminal, krupnijeg opsega, počeo se istraživati i pratiti kroz resurse službe. 

 

Hrvatski naftaši na meti Udbe


Služba je u oblasti suprotstavljanja neprijateljskim djelatnostima usmjerenim na podrivanje ekonomskih osnovica društva vodila tijekom izvještajnog vremena 27 obrada: 4 – OO, 22 – POO (3 – POO u inozemstvu) i 1 – OK. Zavedeno je i 6 – POO, a iz obrade je brisano 5 – OO, tako da je na kraju izvještajnog vremena u OO bilo 4, u POO – 21 (3 u inozemstvu), a u OK jedna osoba.
Služba je vodila po ovoj problematici i 9 – OI, od kojih 2 novozavedena: Centar Split (7) – „Elektron“, „Jadran“, „Kapital“, „Željezo“, „Trust“, „More“ i „Brod“ te Centar Varaždin (2) – „„Vodoprivreda“ i „Oprema“.
Razvijanjem operativne aktivnosti kroz OI prikupljena su sigurnosno interesantna saznanja: dijelom operativno relevantni podaci o protuzakonitim pojavama i ponašanjima pojedinaca i njihovim namjerama na stvaranju materijalne štete i otuđenja društvene imovine; ometanje i podrivanje funkcioniranja poslovne politike RO; onemogućavanje provođenja ekonomske stabilizacije te remećenje političko-sigurnosnog stanja u radnim sredinama.
Na planu praćenja neprijateljske djelatnosti pojedinaca korišteno je 7 suradnika (1 u inozemstvu), 23 operativne veze (2 u inozemstvu) i jedan rezident. Novoangažirana su 2 suradnika i 6 operativnih veza, dok je s dvije operativne veze suradnja prekinuta. Korištenjem operativnih pozicija Služba je došla do indicija da se u oblasti vanjske trgovine vrše teža krivična djela, posebno izigravanjem zakonskih propisa prilikom uvoza robe (sačinjavanjem lažne dokumentacije), izbjegavanjem društvenih obaveza, kao i davanjem i uzimanjem provizija (protupravno stjecanje materijalne koristi).
U prodoru prema ovoj strukturi neprijatelja korišteno je jedno stalno i 6 ozvučenja privremenog karaktera. Stalno je pod kontrolom bilo 12 telefona, privremeno 20, a pred 11 osoba primjenjivana je mjera TKPP. Postignuti rezultati opravdali su korištenje operativne tehnike.
Na planu prikupljanja operativno relevantnih podataka korištena je operativna mjera Službe – tajni pretres u 4, a tajno praćenje u 3 navrata.
veza no za neposredne obrade odnosno praćenje aktivnosti osoba za koje se osnovano pretpostavlja da djeluju na podrivanju ekonomske osnovice društva izvršena su 134 informativna razgovora i veći broj potpunih ili djelomičnih provjera. Identificirano je 8 novih osoba, operativno interesantnih u ovoj problematici. Jedna je osoba lišena slobode, a protiv jedne se vodi krivični postupak.
Kroz prikupljene podatke uočeno je više pojava različitih sprega i organiziranog djelovanja pojedinaca iz različitih OUR-a u zemlji i šire. Takvom djelatnošću radili su na ugrožavanju društvene imovine, tim više što samozaštitni sistem na tom području još uvijek ne pokazuje potreban aktivitet i efikasnost. Napadi na društvenu imovinu najčešće su se javljali u onim sredinama gdje je zatajilo samoupravljanje i društvena kontrola. U tim su sredinama odgovorni pojedinci tehnokratskim i nesamoupravnim ponašanjem za sebe i istomišljenike pribavljali protupravnu imovinsku korist.
Primjenom poduzetih operativnih mjera i radnji sjedištu Službe upućene su 33 informacije, više dopisa i depeša.
U proteklom vremenu Služba je po ovoj problematici radila i kroz 6 operativnih akcija: „Dinamo“, „Lugano“, „Atom“, „Čelik“, „Žar“ i „Brk“.


Akcija „Dinamo“


Kroz operativnu akciju „Dinamo“ prikupljena su odgovarajuća saznanja u vezi s arbitražnim postupkom između „DoW-a“ i DIN-e te posjetama stranih državljana DIN-i.
Nakon povlačenja američkog partnera iz projekta DIN-a te samostalnog starta prve faze projekta i formiranje nove RO INA – Petrokemija Omišalj, prestali su operativni razlozi zbog kojih je akcija „Dinamo“ zavedena, pa je predloženo da se ona ugasi.
U sklopu operativno-preventivnog postavljanja Služba će i dalje prikupljati saznanja od sigurnosnog interesa.


Akcija „Lugano“


Kroz akciju „Lugano“ praćena je neprijateljska aktivnost pojedinih osoba usmjerenih na podrivanje ekonomskih osnovica društva, posebno Crnića, Smokvine i Manole, te izvršeno operativno pokrivanje novozavedenih obrada Burića, Devića i Žaje (Centar Rijeka). To je rezultiralo operativno relevantnim saznanjima na osnovi kojih je obustavljena obrada nad Burićem i Devićem, a intenzivirana operativna aktivnost nad ostalim osobama.
Na osnovi prikupljenih saznanja te operativne provjere obustavljena je obrada nad V. Santrićem, P. Badurinom i J. Ratajem, a B. Šrenger (POO) prekvalificiran je u OK. Istovremeno su po ovoj problematici izdiferencirane nove osobe koje zaslužuju operativni interes Službe.
S obzirom na to da su prestali sigurnosni razlozi koji su uvjetovali vođenje operativne akcije „Lugano“, operativna aktivnost Službe prema osobama iz ove akcije razvijat će se kroz pojedinačne obrade.


Akcija „Atom“


Kroz akciju „Atom“ nastavljena je operativna aktivnost Službe na planu otkrivanja, dokumentiranja i sprečavanja obavještajne aktivnosti stranih i domaćih stručnjaka te pružanja stručne pomoći u provjeri novih kadrova, a poduzete su i druge aktivnosti od interesa za ovu akciju.


Akcija „Čelik“


U sklopu akcije „Čelik“ Služba se tijekom izvještajnog vremena uključila u raščišćavanje slučajeva oštećenja društvene imovine, požara, havarija, zastoja u proizvodnji, sabotaža i obustava rada.
Na tom planu prikupljeni su sigurnosno interesantni podaci o mogućim učiniocima oštećenja strojeva, izazivanje požara, eksplozija, havarija i dr. u 35 OUR-a, sabotaža u 3 OUR-a te posebno o uzrocima požara na jadranskoj obali. Operativna je aktivnost posebno usmjeravana prema osobama koje su indicirane kao mogući učinioci tih štetnih radnji iz neprijateljskih pobuda.
U sklopu ove akcije operativni su interes Službe predstavljale i obustave rada u pojedinim RO. Informirano je o 82 obustave rada (u 38 RO u obustavi je sudjelovalo do 50 radnika, u 19 od 50 – 100, u 14 od 100 – 200, u 8 oko 300 i u 7 oko 400 radnika).
U rasvjetljavanju uzroka odnosno utvrđivanju eventualne povezanosti neposrednih i posrednih sudionika s djelovanjem unutrašnjeg neprijatelja nije se došlo do operativno relevantnih podataka koji bi ukazivali na spregu sudionika u obustavama rada s pojedinim kategorijama vanjskog ili unutrašnjeg neprijatelja.
U vezi s iznesenim obavljeno je oko 75 informativnih razgovora, veći broj provjera i više kontakata sa subjektima DSZ.
Poduzete mjere i radnje rezultirale su sa 35 informacija te većim brojem dopisa i depeša.


Akcija „Žar“


Na planu prikupljanja sigurnosno interesantnih saznanja o krugu osoba obuhvaćenih akcijom „Žar“ odnosno u vezi s realizacijom same akcije, izvršeno je više operativnih provjera i drugih radnji od interesa za vođenje krivičnog postupka protiv nosioca OA „Žar“.


Akcija „Brk“


Kroz akciju „Brk“ Služba je proširila operativna saznanja o aktivnostima osoba obuhvaćenih ovom akcijom, a na planu raščišćavanja njihove aktivnosti. S tim u vezi primijenjena je i operativno-tehnička mjera TKTR te tajna pretraga stana i poligrafiranje, a obavljeno je i 15 informativnih razgovora.
Indicirane aktivnosti na podrivanju ekonomske osnove društva uglavnom su se manifestirale prilikom zajedničkih ulaganja naših OUR-a s inopartnerima, u zaključivanjima nepovoljnih ugovora, poslovanju naših OUR-a s inofirmama, čiji su vlasnici naši državljani ili su oni u njima zaposleni, primanju provizija odgovornih osoba u našim RO te ugovaranju poslova preko tzv. divljih neregistriranih predstavnika stranih firmi. Na tom planu uočeni su pozitivni pomaci u centrima Rijeka, Pula, Zagreb i Split koji su intenziviranjem operativne aktivnosti po ovoj problematici došli do novih saznanja od sigurnosnog značaja.

>>> Kraj trećeg nastavka...

Tema: Feljtoni

Komentari 70
Komentiraj, znaš da želiš
 • Default avatar - helgin hogar
  helgin hogar Utorak, 10.04.2018. u 07:21

  ovo tko je pisao je teski hdzeovac...da su seks i tudjman smetali udbi...svasta...

 • Avatar Messerschmitt Bf-109 k
  Messerschmitt Bf-109 k Utorak, 10.04.2018. u 08:34

  Tuđmana i Šeksa progonila UDBA, a onda oni sa udbom osnivaju HDZ i pljačkaju Hrvatsku?? Ova knjiga ima vjerodostojnost onih o ljudima gušterima i chemtrailsima. BTW, zar Šeks nije bio udbaš, kolega?

 • Default avatar - Deleted user
  Deleted user Utorak, 10.04.2018. u 07:45

  Toliko se lijepih stvari dogadjalo u Jugoslaviji ,od masovne gradnje,zaposljavnaja, divne kulture, nezapamcenih radnickih prava, besplatnih ljetovanja,skolovanja.. a vi pisete o glupostima...kome se dodvoravete, ovim lopovima i kriminalcima danas..ma sram vas moze bit!!

Message