News

Komentari 23

Udruga Franak: Linić bi mogao obuzdati banke, ali to ne radi

Udruga Franak: Linić bi mogao obuzdati banke, ali to ne radi

Formule za izračun kamata moraju biti ugovorene i određene na transparentan i pravedan način s parametrima koji su potpuno jasni, smatraju u Udruzi Franak

Iz Udruge Franak poslali su priopćenje te istaknuli kako ne prihvaćaju da se kamate reguliraju isključivo političkom voljom ministra financija kao što je najavio Slavko Linić. Zahtijevaju da se način obračuna kamata na dugoročne kredite propiše zakonom, jer se ''ovo pitanje ne smije regulirati internim odlukama u čijem definiraju ne sudjeluje i javnost''. 

Priopćenje donosimo u cijelosti:

''Povodom najnovije najave ministra financija Slavka Linića o regulaciji promjenjivih kamatnih stopa Udruga Franak reagirala je tvrdnjom da je ministar Linić svim svojim izjavama potvrdio stav Udruge da Vlada i Ministarstvo financija imaju na raspolaganju mehanizme i poluge kojima mogu disciplinirati banke i obuzdati njihovu samovolju, što iz nekog razloga do sada nisu učinili.

Udruga Franak ne odustaje od zahtjeva da se formula za izračun promjenjive kamatne stope u postojećim kreditima, u kojima se sve do danas kamata mijenja na nezakonit način, određuje na temelju početnih parametara koji su vrijedili na početku svakoga pojedinog ugovornog odnosa. 

Bez obzira na sva pozitivna nastojanja za rješavanje problema, Udruga Franak ne prihvaća da se kamate reguliraju isključivo političkom voljom ministra financija jer je to isključivo politička pozicija i ona ovisi o odnosu političkih snaga u parlamentu i izložena je političkim i interesnim pritiscima. Udruga Franak nije suglasna s time da ministrova odluka o maksimalnoj kamati na stambene kredite bude jedini ograničavajući faktor. Formule za izračun kamata moraju biti ugovorene i određene na transparentan i pravedan način s parametrima koji su potpuno jasni i poznati svakome prosječnom građaninu Republike Hrvatske. Zahtijevamo da se način obračuna kamata na dugoročne kredite propiše zakonom, jer se ovo pitanje ne smije regulirati internim odlukama u čijem definiraju ne sudjeluje i javnost. Posljedice takve prakse  su iznimno loše i njima svjedočimo danas.

Ministar financija je svojim izjavama priznao da poslovne banke formiraju kamate u monopolističkim uvjetima te da Vlada namjerava donošenjem podzakonskih akata regulirali financijsko tržište i smanjiti kamate, iako su sve do danas i on i HNB tvrdili da regulativa ne smije ograničavati slobodu tržišta. 

Priznanje ministra financija da Vlada RH nije pravovremeno reagirala, kao i ranije priznanje viceguvernera HNB-a Damira Odaka da je HNB propustio regulirati kamate i dugoročne kredite, govori o tome je postojala svijest o problemu i mogućim posljedicama te da i jedni i drugi imaju političku odgovornost da sada saniraju nastalu štetu, da zaštite interese Hrvatske i njezinih građana i  da u konačnici postupe po Ustavu Republike Hrvatske, te da poštuju Zakon o obveznim odnosima. Sve nedavne izjave i reakcije političkih elita na vlasti i odgovornih državnih tijela po pitanju nereguliranosti ugovorenih dugoročnih kredita govore u prilog tome da je kolektivna tužba protiv 8 banaka opravdana i da će na kraju donijeti olakšanje za desetke tisuća oštećenih građana. 

Udruga Franak zahtijeva da se njezine predstavnike uključi u radno tijelo za izradu novog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama. Udruga Franak zastupa interese stotina tisuća građana i zahtijeva da ju se promptno uključi u radno tijelo za izradu izmjena ZOKI-ja.''

Udruga Franak cijeni podršku svih u borbi za društvenu pravdu i odgovorniju socijalnu državu. Pozivamo sve da potpišu peticiju na web stranici https://webured.net/ufranak/index.php/peticija. Pozivamo sve dužnike s dugoročnim kreditima, neovisno o valuti kredita, da se učlane u udrugu kako bismo što većom brojnošću osnažili legitimitet naših zahtjeva.''

Najčitaniji članci