News

Komentari 7

Veliko otkriće u Puli: Arheolozi pronašli jedinstvene grobove i olovni sarkofag iz doba antike

Veliko otkriće u Puli: Arheolozi pronašli jedinstvene grobove i olovni sarkofag iz doba antike

Kako saznajemo od arheologinje Teodore Godinović koja vodi istraživanja na mjestu budućeg muzeja nadomak amfiteatru, u zemlji su otkrili dvije okrugle forme. Kada su ih otvorili, imali su što i vidjeti...

Od početka kolovoza do sredine rujna prošle godine, u ulici Ozad Arene na nekadašnjem otvorenom koturalištu u Puli, arheolozi su proveli probno arheološko iskopavanje i otkrili čak 10 grobova, među kojima i olovni sarkofag iz doba antike.

Sada su pak, pronašli tri žarna groba od kojih je dvoje jedinstvenih. 

Kako saznajemo od arheologinje i povjesničarke umjetnosti Teodore Godinović iz pulske tvrtke Arheo Tim, a koja vodi istraživanja na mjestu budućeg muzeja suvremene umjetnosti nadomak amfiteatru, u zemlji su, jedan pored drugog, otkrili dvije okrugle forme.

Kada su ih otvorili, imali su što i vidjeti, jer radilo se o jedinstvenim i rijetkim žarnim grobovima. 

Jedinstveni su po tome što je riječ o dvije zidane okrugle konstrukcije, od kojih je jedna zidana kamenom i žbukom, a sadržavala je kamenu urnu u kojoj se pak nalazila staklena. Druga je bila suhozidna, nalik istarskom kažunu, a protezala se metar u dubinu kao bunar i u njoj se nalazila staklena urna.

U prvoj je nađena tek pojasana kopča, a druga je imala dosta priloga, brončanih predmeta poput igli, medicinsko-kirurške opreme, željeznih  škara, pinceta, bjelokosnih žetončića, malenih bočica... kazala nam je Godinović.

Pojasnila nam također, kako im sada preostaje traženje po arhivima ne bi li negdje ipak našli neki sličan nalaz u ovom području Mediterana i razjasnili neke kulturološke poveznice tadašnjeg šarolikog društvenog života Pule u doba Rimskog carstva. 

Osim ovih jedinstvenih grobova i grobnih ukopa, na istoj je lokaciji pronađeno još i 28 drugih. Bilo je tu grobova nedonoščadi, odraslih, onih posloženih u kutije, drvene lijesove, a pronađen je i jedan grob od komada opeke u koji su bila položena dva dječja tijela, pa su ih arheolozi označili kao blizance. 

Svi uzorci dijelova tijela poslani su za analizu u mađarski Debrecen, dok je  materijal na restauraciju i konzervaciju prebačen u Arheološki muzej u Split, a skeletni ostaci na Institut za antropologiju u Zagreb.