News

Komentari 34

Vilim Ribić šuti kao zaliven oko sindikalnog poreza: 'Nemojte me više nikad zvati...Dobro?'

Vilim Ribić šuti kao zaliven oko sindikalnog poreza: 'Nemojte me više nikad zvati...Dobro?'

Sindikati javnog sektora dugi niz godina traže da se uvede obaveza da sindikalnu članarinu plaćaju i oni koji nisu članovi sindikata. Smatraju da i oni koji nisu članovi jednako uživaju u pravima za koja se izbore sindikati

Ja neću s vama komunicirati. I nemojte se naljutiti. Vi znate što radite, dobivate za to plaću, radite, to je pitanje vaše savjesti. I ljudskosti. I toga kod vas nema. I nemojte me više nikada zvati. Dobro? Doviđenja. Patničkim tonom ispratio nas je Vilim Ribić, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti kojega smo željeli pitati za komentar vezano za eventualno uvođenje svojevrsnog sindikalnog poreza.

Ravnoteže obaveza

Naime, sindikati javnog sektora dugi niz godina traže da se uvede obaveza da sindikalnu članarinu plaćaju i oni koji nisu članovi sindikata jer uživaju u svim pravima za koja se za sve zaposlenike izbore sindikati.

Vlada Andreja Plenkovića razmatra taj model, uz još njih nekoliko. U Planu oporavka tako se, između ostalog, predlaže uvođenje naknade za korištenje prava iz kolektivnih ugovora za radnike koji nisu članovi sindikata, model vremenskog ograničenja primjene prava iz kolektivnog ugovora na radnike koji nisu učlanjeni u sindikat te model ugovaranja dodatnih prava samo za članove sindikata. U Vladi naime smatraju kako je potrebno je uspostaviti ravnotežu između financijskih obveza članova sindikata i ugovorenih prava iz kolektivnih ugovora koja konzumiraju svi radnici, a sve u cilju promicanja socijalnog dijaloga i jačanja sindikata, posebice u okolnostima sve rjeđeg participiranja radnika u sindikalnom djelovanju, odnosno u kolektivnom pregovaranju.

Tinka Zemunik, sada u mirovini, ali prethodno dugogodišnja šefica splitske podružnice Sindikata hrvatskih učitelja podržava uvođenje sindikalnog poreza.

Ideja stara deset godina

- Činjenica jest da ljudi koji nisu u sindikatu uživaju sva prava za koja se sindikat izbori. Novac ne mora nužno ići sindikatu, može ići u neki drugi fond, ali ako imaju ista prava kao i drugi, trebali bi participirati. Ta ideja postoji sigurno već desetak godina, ali nije bilo sluha od strane Vlade. Članarina prema sindikatima je jedan posto neto plaće. Od toga 0,5 posto ostaje sindikalnoj podružnici odnosno školi, 0,1 posto županiji za rad županijskog povjerenika, 0,4 posto za rad centrali u Zagrebu. Od tih 0,4 posto, 0,1 posto ide u štrajkački fond. Novac u sindikatima se zaista racionalno troši, na prostore, plaće zaposlenika... – kaže nam Tinka Zemunik.

Najčitaniji članci