News

Komentari 14

Vlada obranu Beroša napisala na 14 stranica: 'Navodi oporbe su neutemeljeni i neosnovani'

Vlada obranu Beroša napisala na 14 stranica: 'Navodi oporbe su neutemeljeni i neosnovani'

Inicijativu za opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša u Saboru je pokrenuo SDP, a podržali su ga i ostali oporbeni zastupnici. Točnije njih 41. Vlada navode za koje traže njegovu ostavku odbacuje i svog ministra brani

Vlada odbija sve navode iz prijedloga za pokretanjem opoziva ministra zdravstva Vilija Beroša, poručio je kratko na sjednici premijer Andrej Plenković. 

Inicijativu za opoziv Beroša, podsjetimo, pokrenuo je u Saboru SDP uz podršku drugih oporbenih zastupnika. Njih ukupno 41 potpisalo je prijedlog, a Vlada se opširno, na čak 14 stranica, očitovala i stala u obranu svog ministra. Navode oporbe ocjenjuje neutemeljenima i neosnovanima. 

- Nema osnove za izglasavanje nepovjerenja ministru zdravstva - naglašavaju u očitovanju pa obrazlažu i zašto. 

U situaciji pandemije, u kojoj su se mnogi zdravstveni sustavi doista i urušili, naglašavaju iz Vlade, naš zdravstveni sustav ostao je na nogama. U protekla 443 dana od pojave korona virusa, dodaju, sustav svjedoči okolnostima i uvjetima rada kakvima nismo svjedočili od Domovinskog rata. 

- Iznimnim naporima svih dionika zdravstvenog sustava i Vlade osigurana je kontinuirana zdravstvena zaštita, dostatne količine zaštitne opreme, kao i cjepivo za sve građane. Osim toga, uspješno smo neprekidno radili na prevenciji te su preventivni programi na nacionalnoj razini i u ovim posebno izazovnim okolnostima išli dalje - poručuju. 

Zdravstveni sustav imao je dovoljno respiratora, dovoljan broj postelja te tijekom epidemije funkcionirao na zavidnoj razini, ističu iz Vlade i naglašavaju kako bolnički zdravstveni sustav i Ministarstvo zdravstva posebnu pozornost posvećuju liječenju onkoloških pacijenata. 

- A dokaz za to je činjenica da se tijekom cijelog razdoblja epidemije kontinuirano pružalo liječenje pacijentima s malignim bolestima te su svi pacijenti bez iznimke primili svoje predviđene terapije - poručuju iz Vlade dodajući kako su donijeli i Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. kojim će se unaprijediti sveobuhvatno praćenje, prevencija i liječenje malignih bolesti. 

Uz pandemiju, podsjećaju i na seriju razornih potresa i naglašavaju kako su u najkraćem mogućem roku zbrinuti svi ugroženi pacijenti te im je osiguran kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite.

Vezano za dio prijedloga koji se odnosi na izvješće pučke pravobraniteljice, iz Vlade naglašavaju kako se broj pritužbi u odnosu na broj pruženih zdravstvenih usluga mjeri u promilima. 

- Ministarstvo zdravstva kontinuirano surađuje s Uredom pučke pravobraniteljice na rješavanju tekućih pitanja, o reorganizaciji bolničkog sustava, osiguravanju nužne zdravstvene zaštite pacijentima, s osobitom pozornošću na hitne, prioritetne i onkološke pacijente, a kako bi se spriječilo stvaranje dugih lista čekanja na preglede - dodaju.

Cijelo vrijeme epidemije, naglašava Vlada, u funkciji je sustav prioritetnog naručivanja pacijenata, kojim se osigurava prioritetna obrada pacijenata za dijagnoze i stanja koja ne trpe odgode i čekanja. 

- Tijekom 2020. prioritetno je naručeno 29.270 pacijenata, što nije puno manje nego 2019. godine kad je bilo 30.856 narudžbi, ali je znatno više nego što je to bilo 2018., kad je bilo 24.095 narudžbi - ističe Vlada. 

Dugovi u zdravstvu

Što se tiče dugova u zdravstvenom sustavu, Vlada podsjeća kako se s tim problemom posljednjih nekoliko desetljeća suočavaju sve hrvatske vlade. A ova se, podsjećaju, suočila i s pandemijom koja je taj problem dodatno naglasila. Trošak zdravstvene zaštite će, ističu, zbog pojave novih metoda liječenja, kao i novih visokosofisticiranih lijekova u budućnosti dodatno rasti. 

- I na to je naša Vlada spremna te se upravo u tom smjeru pripremaju opsežne reformske mjere. Upravo nastavkom funkcionalne integracije bolnica, kao i daljnjom provedbom objedinjene javne nabave pridonijelo se postizanju znatnih ušteda u sustavu na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini - poručuju iz Vlade.
 
Vlada je, dodaju, pravodobno i uspješno reagirala na veliko povećanje troškova zbog pandemije bolesti COVID-19. 

- Tako je samo posljednjom preraspodjelom unutar sustava u 2021. godini osigurano ukupno 1,9 milijardi kuna radi svođenja svih dugova na primjerene rokove plaćanja. Netočan je, dakle, navod iz prijedloga da su dospjele obveze u 2021. u bolničkom sustavu bile na razini 4,1 milijardi kuna - ističu i naglašavaju kako je bitno razlikovati ukupne i dospjele obveze.

-  Na dan 30. travnja 2021. ukupne obveze za lijekove u bolničkom sustavu - dakle, sve što je isporučeno sustavu, bez obzira na rok dospijeća računa - iznosile 4.325.346.176 kuna te su 12 posto manje u odnosu na prethodni mjesec, dok su ukupne dospjele obveze na dan 30. travnja 2021. iznosile 3.327.099.638 kuna - poručuje Vlada u svom očitovanju. 

Za razliku od prošlih vlada, naglašavaju, ova je Vlada do 2020. isključivo iz ušteda te bez povećanja javnog duga i deficita državnog proračuna u 2021. osigurala dodatnih 1,96 milijardi kuna na transferu HZZO-a do rebalansa državnog proračuna za pokriće ukupnih i dospjelih obveza sustava, a rebalansom će se osigurati potrebna sredstva radi smanjenja rokova plaćanja zdravstvenog sustava, u 2020. osigurala ukupno 2,5 milijardi kuna dodatnih novčanih sredstava zdravstvenom sustavu, i to putem transfera HZZO-u 1,1 milijardi kuna, a zdravstvenim ustanovama izravno 1,3 milijarde, u 2019. osigurala dodatna sredstva u iznosu od 895 milijuna kuna, od čega iz proračuna 152 milijuna kuna, a HZZO iz svog financijskog plana 743 milijuna kuna prema bolnicama. Istodobno je podignuta stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje za jedan posto, dodaju.

- 2018. osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 487 milijuna kuna, 2017. u iznosu od 1,2 milijarde kuna - podsjećaju još iz Vlade. 

Sukladno pregovorima Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva s predstavnicima veledrogerija, ističu, napravljen je plan otplate dugova do kraja ove godine. Time će se do početka trećeg kvartala rokovi plaćanja bolnica skratiti u prosjeku za 50 posto, odnosno svesti na 180 dana, a ljekarni na 120 dana. 

- Uz brigu o financiranju troškova u zdravstvu, Ministarstvo zdravstva kontinuirano je i intenzivno pratilo situaciju stanja lijekova u bolnicama te je, sukladno aktualnoj situaciji, poduzimalo mjere kako bi se pacijentima u bolničkim zdravstvenim ustanovama osigurala indicirana terapija lijekovima - naglašavaju. 

Vezano za pitanje isplate prekovremenih sati zdravstvenim radnicima, Vlada podsjeća kako je 2020. zaključen dodatak trećem Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, kojim je uređeno vrednovanje prekovremenih sati sukladno pravnom shvaćanju Vrhovnog suda, a koji je u primjeni od 1. travnja 2020. A trenutačno su u tijeku aktivnosti za donošenje odluke kojom će se svim zdravstvenim radnicima ponuditi sklapanje nagodbi za isplatu razlike plaće ostvarene u prekovremenom radu, kao i refundacija već isplaćenih sredstava zdravstvenim ustanovama, dodaju. 

Reforma zdravstvenog sustava

Vezano za navode iz prijedloga koji se odnose na nedostatak reforme zdravstvenog sustava, Vlada ističe da je strateški cilj reforme zdravstvenog sustava osigurati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite te optimalnu primjenu ograničenih resursa u zdravstvu i učiniti hrvatski zdravstveni sustav stabilnim, uključujući i financijsku stabilnost. Reformske mjere definirane su u tri reformska područja: financijskom, organizacijskom i području ljudskih resursa.

Financijsko reformsko područje obuhvaća mjere kojima se uspostavlja financijski okvir i osigurava održivost i financijska stabilnost zdravstvenog sustava, a odnose se na racionalizaciju troškova unutar zdravstvenog sustava, optimizaciju primjene ograničenih resursa te osiguravanje stabilnih izvora financiranja. Organizacijsko reformsko područje obuhvaća mjere kojima se uspostavlja kvalitetnija, učinkovitija i fleksibilnija organizacijska struktura i upravljanje zdravstvenim sustavom, odnosno uspostava novih modela organizacije i upravljanja, usklađenih s predviđenim razvojem društva i gospodarstva. Skup mjera za predloženo reformsko područje obuhvaća usmjerenost na grupiranje kapaciteta po specijalnostima uz geografsku optimizaciju, utjecaj na izvrsnost i učinkovitost, usmjerenost na kvalitetu zdravstvenih usluga i ishode liječenja, funkcionalnu integraciju sustava, vertikalnu reorganizaciju sustava radi osiguranja kvalitetnijeg, pravodobnog i uspješnog upravljanja sustavom. Budući da je sustav zdravstva radno intenzivan i ljudski potencijali predstavljaju važan ulazni parametar u upravljanju sustavom, reformski program čini i skup mjera usmjerenih na područje ljudskih resursa u zdravstvu. Skup mjera za predloženo reformsko područje obuhvaća mjere kojima se dugoročno osigurava kvalitetno upravljanje ljudskim resursima u zdravstvu, priljev kadrova i potiče izvrsnost, uređuje rad zdravstvenih radnika između privatnog i javnog sektora, uređuje sustav specijalizacija i subspecijalizacija i drugih kompetencija, uređuje mehanizam mjerenja zadovoljstva i izvrsnosti ljudskih resursa u zdravstvu, stoji u očitovanju. 

Radi upravljanja korupcijskim rizicima u sustavu zdravstva s osnovnim ciljevima jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti, dodaju, u razdoblju od 2016. do danas provedene su brojne aktivnosti, kao što su uspostava transparentnog sustava za određivanje cijena lijekova na tržištu u Republici Hrvatskoj, analiza financijske koristi za bolničke zdravstvene ustanove u provedbi naručenih kliničkih studija te pratećih koruptivnih rizika, pilot-projekt „e-Naručivanje - prioritetno naručivanje pacijenata“ i proširenje projekta zajedničke nabave. 

Cijepljenje: 'Zahvaljujući Andreju Plenkoviću, na razini Europskog vijeća omogućena je kompenzacija nedostatka AstraZenece ubrzanom dostavom Pfizera'

Potom se osvrću i na nabavku cjepiva i provođenje procesa cijepljenja protiv korona virusa. Podsjećaju kako su države članice potpisale sporazum s Europskom komisijom 30. srpnja prošle godine, kojim su komisiju ovlastile za nabavu cjepiva. A unatoč početnim zastojima u opskrbi cjepiva zbog kašnjenja proizvođača u isporuci ugovorenih količina cjepiva u svim državama članicama, naglašavaju, Republika Hrvatska naručila je i rezervirala dostatan broj doza cjepiva od svih proizvođača. 

Zahvaljujući Andreju Plenkoviću, dodaju, na razini Europskog vijeća omogućena je kompenzacija nedostatka dostave doza AstraZenece ubrzanom dostavom Pfizera. Do sada smo naručili i rezervirali osam milijuna i 855.554 doze cjepiva, ističu i dodaju kako je sveukupno organizirano 280 mjesta za cijepljenje, koje se kontinuirano provodi i u ordinacijama liječnika opće obiteljske medicine te da su za naručivanje uspostavljena četiri kanala. 

- Tehničke teškoće koje su se pojavile u radu platforme Cijepise.zdravlje.hr Ministarstvo zdravstva jasno je komuniciralo i one su otklonjene u najkraćem mogućem roku - poručuju iz Vlade i naglašavaju kako će svi građani koji su se na cijepljenje prijavili putem navedene platforme biti pozvani na cijepljenje.

Dolaskom većih količina postižu se i novi rekordi, dodaju iz Vlade ističući 7. svibnja kad je potrošeno rekordnih 53.059 doza u jednom danu.

- Od početka cijepljenja do danas potrošeno je više od 1,2 milijuna doza cjepiva. Iz navedenog je razvidno da smo spremni i organizirani prihvatiti veće količine cjepiva koje nam pristižu i potrošiti ga bez zadrške, što nas dovodi do zaključka da je organiziran dovoljan broj mjesta za cijepljenje, kao i da postoji dobra organizacija provedbe cijepljenja u kojoj sudjeluju svi djelatnici iz sustava - poručuje Vlada.

Vezano za navode iz prijedloga o nepotrošenim dozama cjepiva u skladištima, Vlada naglašava da cjepivo nakon ulaska u Republiku Hrvatsku nije isti dan u uporabi već se distribuira do županijskih zavoda, koji potom prema optimalnim kriterijima organiziraju distribuciju do krajnjih cjepitelja. 

CijepiSe

A vezano za navode o prekorednom cijepljenju, ističu kako je HZJZ sastavio protokol kojim je uređeno postupanje cjepitelja na terenu, a protokolom je opisano što treba činiti ako se neka doza neće planirano potrošiti.

- Putem platforme Cijepise.zdravlje.hr prijavio se 203.641 građanin. Sve sastavnice zdravstvenog sustava i svi kanali za iskazivanje interesa za cijepljenje su umreženi, a uz dolazak velikih količina cjepiva organizacija cijepljenja prilagođena je sedmodnevnom radu tjedno. U pripremi je i dodatni kanal za iskaz interesa za cijepljenje putem Portala zdravlja koji je dio sustava e-Građani - ističu iz Vlade dodajući kako je sporno pozivanje najmlađih skupina bilo posljedica nepravilnosti u automatskoj obradi datoteke prilikom obrade mailova građana.

- Predlagatelj potpuno neutemeljeno iznosi navode o gubitku podataka o građanima prijavljenim u platformu. Podaci nisu oduzeti niti oštećeni, promijenjeni niti brisani, već se radi o inicijalnim prijavama zainteresiranih tijekom probnog razdoblja prije primopredaje i prije završne verzije seta obveznih podataka koji bi mogli građanina uputiti na najbliže mjesto za cijepljenje. Naknadnim učitavanjem podataka o osiguranim osobama HZZO-a dopunjeni su nepotpuni podaci. Predstavnici Ministarstva i isporučitelja sudjeluju u procjeni Agencije za zaštitu osobnih podataka, koja je u tijeku - poručuju. 

Javna nabava: 'Ponuda zajednice ponuditelja za platformu bila je jedina'

Suprotno navodima iz prijedloga, naglašava Vlada, nabave u sustavu zdravstva provode se sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Osvrću se upravo na platformu CijepiSe.

- U otvorenom postupku javne nabave usluga korektivnog i adaptivnog održavanja aplikativnog sustava eCEZDLIH - eCIJEPIH izabrana je Zajednica ponuditelja: CUSPIS d.o.o., IN2 d.o.o., IN-CON d.o.o. Ponuda navedene Zajednice ponuditelja bila je jedina zaprimljena ponuda u postupku te je nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponude donesena odluka o odabiru i s navedenom Zajednicom 9. prosinca 2020. sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi usluga korektivnog i adaptivnog održavanja aplikativnog sustava eCEZDLIH - eCIJEPIH. Izrada platforme cijepise.zdravlje.hr zatražena je u okviru postojećeg ugovora na temelju adaptivnog održavanja sustava, a nositelj zajedničke ponude bila je tvrtka CUSPIS d.o.o. Iste tvrtke zajednički su već prije sudjelovale i na samoj izradi sustava u okviru Ugovora o nabavi uspostave Centralnog mjesta za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske (eCEZDLIH) i centralnog e-Cijepnog kartona Republike Hrvatske (eCIJEPIH) iz 2019. Za sklapanje navedenog Ugovora te su tvrtke kao Zajednica ponuditelja također izabrane na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, a nabava je financirana iz Zajma Svjetske banke - poboljšanje kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj. Prema Općim uvjetima za zajmove Međunarodne banke za obnovu i razvoj, predstavnici Banke nadziru provedbu i namjensko trošenje sredstava iz Zajma - naglašava Vlada dodajući kako je od ponuditelja zatraženo da dokaže da ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, što je izabrana Zajednica ponuditelja i dokazala. 

- Važno je napomenuti da članovi Zajednice ponuditelja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, uvjete tehničke i stručne sposobnosti dokazuju kumulativno, a pritom navedeni Zakon omogućava oslanjanje na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa, i to na temelju članaka 273. do 278. toga Zakona. Ministarstvo zdravstva pružateljima usluge nije uvjetovalo alat kojim će se koristiti pri izradi platforme, već su definirane komponente i opis traženih funkcionalnosti koje nadogradnja sustava treba obuhvatiti, a prema zahtjevima dobivenim od stručnih osoba koje su uključene u praćenje i koordinaciju plana naručivanja i cijepljenja protiv bolesti COVID-19 - pojašnjavaju iz Vlade i dodaju još kako je tvrtka CUSPIS d.o.o. s Ministarstvom zdravstva prethodno samostalno sklopila samo jedan ugovor o javnoj nabavi, i to u postupku nabave usluga korektivnog i adaptivnog održavanja Centralnog upravljačkog sustava na izradi kojeg je također već prethodno sudjelovala kao podugovaratelj tvrtke Ericsson Nikola Tesla u postupku nabave iz 2018. 

- U ostalim ugovorima CUSPIS d.o.o. bio je podugovaratelj drugih tvrtki ili kao član zajednice ponuditelja zajedno s drugim tvrtkama. Platforma CijepiSe termin je koji se u medijima koristio kao cjelovito programsko rješenje za praćenje postupka cijepljenja. Sukladno tomu, sve tri tvrtke, CUSPIS, IN2 i Ericsson Nikola Tesla, uključene su isporukom pojedinih komponenti u cjelovito programsko rješenje za praćenje postupka cijepljenja. Svaka tvrtka u svojoj domeni pridonosi uspostavi kompletnog rješenja - naglašava Vlada u svom opširnom očitovanju.

Koronavirus.hr

Vezano za mrežnu stranicu www.koronavirus.hr i pripadajuće kanale na društvenim mrežama, Vlada ističe kako je na početku pandemije bilo nužno osigurati potpuno i pravodobno informiranje te da je u takvim iznimnim okolnostima i na temelju prethodno pribavljenog mišljenja od ministarstva nadležnog za gospodarstvo o dopustivom korištenju elemenata Zakona o javnoj nabavi, Ministarstvo zdravstva postalo središnje mjesto u procesu uspostave kanala za višesmjernu komunikaciju i pružanje informacija o epidemiji i mjerama na snazi. 

Vezano za nabavu savjetodavnih usluga, ističu kako je Ministarstvo zdravstva, sukladno naputku o provedbi postupaka javne nabave, tijekom 2020. i 2021. s tvrtkom Preclarus  komunikacije  d.o.o. ugovorilo savjetodavne usluge odnosa s javnošću. 

Projekt e-Bolnice

Što se tiče postupka javne nabave koji se odnosi na projekt e-Bolnice, naglašavaju kako se postupak također provodio kao otvoreni postupak javne nabave u kojem, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, ponudu može, u roku za dostavu, dostaviti svaki zainteresirani gospodarski subjekt. 

- Ponuda Zajednice ponuditelja DiMeros d.o.o. i Navada d.o.o. ispunjavala je sve dokumentacijom o nabavi propisane uvjete te je kao takva odabrana za sklapanje ugovora uz napomenu da je ujedno bila i jedini ponuditelj. Ponuditelj je u okviru uvjeta tehničke i stručne sposobnosti morao dokazati svoju sposobnost ispunjavanja odredbi postupka, a napominjemo kako je taj postupak nabave dio EU projekta e-Bolnica: uspostava standardnih integriranih i 360° interoperabilnih informatičkih sustava u javnim bolnicama Republike Hrvatske koji se financira iz fondova Europske unije, čime podliježe strogim pravilima i kontrolama - poručuju iz Vlade. 

Izabrana Zajednica ponuditelja DiMeros d.o.o. i Navada d.o.o. zajednički će izvršavati ugovorne obveze na način da tvrtka DiMeros d.o.o. izvršava 52 posto, a tvrtka Navada d.o.o. 48 posto vrijednosti predmetnih usluga, dodaju. 

- Zakonska je mogućnost u postupcima javne nabave koristiti se resursima drugih subjekata kako bi se dokazala sposobnost za izvršenje ugovora, što Ministarstvo zdravstva kao javni naručitelj ne može i ne smije zabraniti. Zakon o javnoj nabavi ne dopušta zahtijevanje registracije za točno određenu djelatnost kao uvjetovanje za sudjelovanje u postupku. Takav se uvjet, štoviše, smatra bitnom povredom postupka nabave, posljedica koje može biti i njegovo poništenje od Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Predmetni ugovor trenutačno je u fazi realizacije, a po njemu još uvijek nije bilo nikakvih plaćanja ni prema jednoj tvrtki - naglašava još Vlada. 

Što se tiče navoda iz prijedloga o kadroviranju, Vlada ih ocjenjuje neistinitima i naglašava kako je izbor ravnatelja zdravstvenih ustanova definiran zakonom kojim se propisuje procedura i uvjeti uz koje se ona provodi. 

- Svaki ravnatelj zdravstvene ustanove imenuje se na temelju natječaja, a imenuje ga i razrješuje upravno vijeće, ako ispunjava uvjete natječaja. Na navedenu odluku upravnog vijeća, sukladno odredbi članka 86. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ministar zdravstva daje suglasnost - kažu.

'HDZ je nakon uvjerljive pobjede već sutradan formirao parlamentarnu većinu'

Vezano za navode u prijedlogu o proslavi pobjede na parlamentarnim izborima, podsjećaju da je HDZ nakon uvjerljive pobjede već sutradan formirala parlamentarnu većinu te je Vlada nastavila raditi za boljitak hrvatskih građana. 

- Za razliku od HDZ-a, SDP koji je inicijator ovog oporbenog prijedloga i koji je predvodio teško poraženu oporbenu RESTART koaliciju je zajedno sa svojim partnerima u izbornoj noći pred kamerama i mikrofonima svih televizija djelovao kao na karminama, pa je došlo do naglog pada broja prisutnih, ali ne iz epidemioloških razloga. U odnosu na navode iz prijedloga vezane za fotografiranje ministra sa svojom suprugom te pjevačicom Ninom Badrić, neistinita je tvrdnja da je pjevačica Badrić trebala u vrijeme fotografiranja biti u samoizolaciji - poručuju iz Vlade. 

Najčitaniji članci