Obavijesti

News

Komentari 6

Vlada u Sabor poslala izmjene Kaznenog zakona kojima će se ojačati zaštita žrtava od nasilja

Vlada u Sabor poslala izmjene Kaznenog zakona kojima će se ojačati zaštita žrtava od nasilja

Prema ovim izmjenama će se spolno uznemiravanje progoniti po službenoj dužnosti za sve kategorije žrtava, a uvodi se i nekoliko novih kaznenih djela, kao  "zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja"

Nakon što su jučer održali još jedan sastanak s predstavnicima udruga za zaštitu od nasilja u obitelji, Vlada je sa današnje sjednice u Sabor poslala izmjene Kaznenoga zakona, kojima želi ojačati mehanizme zaštite žrtava obiteljskog i spolnog nasilja te uznemiravanja. Prema ovim izmjenama će se ubuduće spolno uznemiravanje progoniti po službenoj dužnosti za sve kategorije žrtava, a uvodi se i nekoliko novih kaznenih djela među kojima i  "zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja", kako bi se sankcioniralo ona djela koja se povezuju s tzv. "osvetničkom pornografijom".

Sankcioniranje tzv. osvetničke pornografije

To znači da bi se sankcioniralo sve one koji intimne snimke nastale uz pristanak i za osobnu uporabu ustupe drugima bez pristanka snimane osobe i na taj način povrijede njeno pravo na privatnost. A kao kazneno djelo propisuje se i sankcioniranje djela koja su povezana  s tzv. deepfake osvetničkom pornografijom, odnosno s korištenjem moderne tehnologije kako bi se manipuliralo eksplicitnim sadržajem na način da se na slici ili snimci digitalno zamijeni lik ili se pomoću moderne tehnologije izradi novi, manipulativni sadržaj s ciljem kršenja nečije privatnosti.

U slučaju počinjenja ovih kaznenih djela, propisana je kazna zatvora do jedne godine, odnosno do tri godine ako je snimka postala dostupna većem broju ljudi.

- Proširuje se i kaznenopravna zaštita zajamčena djeci i drugim kategorijama ranjivih osoba uz preciziranje inkriminiranja nečinjenja kao načina počinjenja tog kaznenog djela - istaknuo je ministar pravosuđa Ivan Malenica.

Izmjenama Zakona se revidiraju i sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, sigurnosna mjera udaljenja iz zajedničkog kućanstva te zabrane obavljanja određene dužnosti i djelatnosti i zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora. 

Za sigurnosnu mjeru zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora, predlaže se da je izriče sud prilikom donošenja presude. Predloženom izmjenom omogućiti će se kažnjavanje osuđenika koji krši sigurnosnu mjeru zaštitnog nadzora.

Širenje značenja izraza "bliska osoba"

Radi snažnijeg suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i jače zaštite žrtava, predlaže se i širenje pojma "bliska osoba" te bi on ubuduće obuhvaćao i sadašnje ili bivše intimne partnere, odnosno, osobe koje su u intimnoj vezi ili su bile u intimnoj vezi, a ne samo članove obitelji, bivše bračne partnere, životne partnere, neformalne životne partnere ili osobe s kojom žrtva ima dijete ili živi u istom kućanstvu.

- Sva kaznena djela počinjena od strane bliske osobe, također će se progoniti po službenoj dužnosti, a katalog kaznenih djela za koja kazneni progon ne zastarijeva proširuje se na teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta - poučio je ministar.

Kazne za neprovođenje odluka za zaštitu dobrobiti djeteta

Nadalje, tko ne provodi, spriječi ili onemogući provođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta i drugih ranjivih osoba zbog njihove dobi, teške tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, koju je odredio sud, Centar za socijalnu skrb ili državno tijelo, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. A službena osoba na radu u ustanovi ili državnom tijelu ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti koja ne provodi odluke suda ili državnih tijela za zaštitu djeteta i druge ranjive osobe zbog njihove dobi, teške tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće pa zbog toga bude ugroženo zdravlje ili razvoj djeteta, odnosno zdravlje i dobrobit ranjive osobe  kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

Službena osoba na radu u ustanovi ili državnom tijelu ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti koja pravodobno ne ispunjava zakonske obveze ili očito ne postupa po pravilima struke u zaštiti djeteta i druge ranjive osobe zbog njihove dobi, teške tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće pa zbog toga bude ugroženo zdravlje ili razvoj djeteta, odnosno zdravlje i dobrobit ranjive osobe  kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

Osim toga, Kazneni zakon se dopunjava kaznenim djelom nedozvoljenog posjedovanja bezgotovinskog instrumenta plaćanja, kojim se inkriminira posjedovanje ukradenog ili na drugi način protupravno prisvojenog ili krivotvorenog bezgotovinskog instrumenta plaćanja u kojem je stjecanje protupravne imovinske koristi za sebe ili drugoga propisano kao subjektivno obilježje kaznenog djela.

Nadalje, kaznenim djelom terorizma bit će obuhvaćeno i ometanje rada računalnog sustava koje nije počinjeno protiv računalnog sustava kritične infrastrukture, a koje uzrokuje znatnu štetu ili kojim je pogođen značajan broj računalnih sustava uporabom naprava namijenjenih ili prilagođenih u tu svrhu te oštećenje računalnih podataka kada je počinjeno u odnosu na računalni sustav kritične infrastrukture.

Uvjetna osuda i sigurnosne mjere

Kod uvjetne osude izričito se propisuje da sud osuđeniku može odrediti i drugu obvezu izrečenu sigurnosnom mjerom. Ovo je iz razloga što je u sudskoj praksi uočeno kako bi sudovi u presudama, kojima se uz uvjetnu osudu određuje sigurnosna mjera, propustili navesti da će se uvjetna osuda opozvati ukoliko se osuđenik ne podvrgne provođenju sigurnosne mjere ili krši obvezu koja mu je određena sigurnosnom mjerom uz uvjetnu osudu, slijedom čega su se u slučajevima neizvršenja ili kršenja obveza iz sigurnosnih mjera odbijali prijedlozi nadležnih državnih odvjetništava za opoziv uvjetne osude, stoji u prijedlogu izmjena Zakona.

- Pored izmjena Zakona i drugih mjera koje poduzimamo na ovom području, želim podsjetiti da je prošli tjedan pokrenuta i medijska kampanja pod nazivom „Zaustavimo nasilje nad ženama i u obitelji.“ Cilj kampanje je senzibilizirati javnost o štetnosti i neprihvatljivosti nasilja, o obvezi prijavljivanja nasilja te promovirati besplatnu telefonsku liniju 116 006 kao dio sustava prevencije od nasilja i zaštite žrtve - poručio je premijer Andrej Plenković dodavši kako su  župani Ličko-senjske i Krapinsko-zagorske županije potpisali Ugovor o financijskoj potpori uređenju skloništa za žrtve nasilja u tim županijama.

- Vlada ostaje otvorena za suradnju s Udrugama koje se bave ovim problemom njihove sugestije će pridonijeti smanjenju nasilja, sankcioniranju počinitelja i dizanju budnosti i angažmana svih resora na višu razinu nego što je to bilo do sada - istaknuo je.