News

Komentari 35

Vrhovni sud danas o Smiljani Srnec: Hoće li robijati za ubojstvo sestre Jasmine?

Vrhovni sud danas o Smiljani Srnec: Hoće li robijati za ubojstvo sestre Jasmine?

Vrhovni sud presudu može potvrditi, preinačiti ili ukinuti te vratiti na novo suđenje. Sudsko vijeće Vrhovnog suda može Smiljanu Srnec osloboditi kazne od 15 godina

Smiljana Srnec u lipnju je nepravomoćno osuđena na 15 godina zatvora zbog ubojstva svoje sestre Jasmine, čije je tijelo zatim sakrila u škrinji u obiteljskoj kući u Palovcu. U zatvoru je još od veljače 2019. kada je tijelo otkriveno. 

Vrhovni sud danas odlučuje o tom slučaju, tri su opcije: Može je osloboditi kazne od 15 godina zatvora koju joj je Županijski sud u Varaždinu izrekao, može joj potvrditi kaznu ili odrediti novo suđenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Smiljana Srnec u zatvoru 

Odvjednik Smiljane Srnec, Krešimir Golubić, u rujnu je predao žalbu na presudu zbog, kako je rekao, počinjenih bitnih povreda odredaba kaznenog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. 

- Ključno je pobijanje indicija, primjerice utvrđenja da su cijelo ljeto 2000. žrtva i optužena bile same u kući, jer nisu, da je samo optužena govorila neistinite informacije o žrtvi, jer su i drugi članovi obitelji govorili slične informacije. Zatim da je optužena roditeljima lagala da je u kontaktu sa žrtvom u vrijeme kad žrtva nije bila živa, jer to nije dokazano, da je žrtva ubijena ljeti 2000. jer su je drugi nedvojbeno vidjeli nakon toga. Zbog toga je pogrešna teza suda da je samo optužena prostorno i vremenski mogla počiniti djelo - rekao je za 24sata tada Golubić. 

Dodao je da su u žalbi iscrpno navedena brojna proturječja između onoga što u obrazloženju presude piše da su svjedoci rekli i onoga što u prijepisu rasprava piše da su svjedoci rekli.

Ključnom povredom smatra to što je Smiljani sud zabranio korištenje zakonite dokumentacije policije iz 2005. kao dokaza, a u kojoj piše da je posljednju informaciju o žrtvi Martinu Dominiću dao Dražen Palfi 2002. ili 2003., a ne optužena.

- Neosnovanim odbijanjem tih dokaza, ali i medicinskog vještačenja kojim bi se isključilo optuženu kao osobu koja je mogla staviti tijelo žrtve u škrinju, vještačenja nastanka otiska prsta na vreći i vještačenja kojim bi se dokazalo da je škrinja premještena u kut ispod stepenica, sud je onemogućio optuženu u dokazivanju da nije kriva. Žalbom se ukazuje i na sve postupovne povrede kojima su povrijeđena prava na učinkovitu istragu i pravičan postupak. Time što optuženoj nije omogućeno dokazivanje tko je ostavio otiske papilarnih linija na golom tijelu žrtve, čija je sijeda vlas na prstu žrtve i čiji je muški DNA na ženskim čarapama oko glave žrtve, optuženoj je onemogućeno dokazivati tko je počinitelj, a odbijanjem 35 dokaznih prijedloga tijekom rasprave onemogućeno joj je dokazivanje da ona nije mogla počiniti djelo i da su indicije na kojima se temelji presuda pogrešne - pojasnio nam je tada Golubić.

Obrana vjeruje da će Vrhovni sud ukinuti presudu, kako navodi, temeljenu na netočnim indicijama bez izravnih materijalnih dokaza.

 

Najčitaniji članci