News

Komentari 221

Pogledajte vilu koja je ista 20 godina, kako tvrdi Kujundžić

Pogledajte vilu koja je ista 20 godina, kako tvrdi Kujundžić

Ministar Kujundžić nakon utvrđenih brojnih propusta u prijavi imovine, i dalje nije prijavio okućnicu i veću površinu kuće. Samo je povećao vrijednost s 400.000 kuna na 650.000 kuna

Bili smo u Ivanbegovini kraj Imotskog i snimili kuću ministra Milana Kujundžića, koju je unio u imovinsku karticu, ali podaci koje je unio ni izbliza ne odgovaraju stvarnom stanju i onome što je upisano u zemljišnim knjigama. 

Za kuću koja 2005. nije ni postojala, na tom je mjestu bila oranica, Kujundžić je rekao da se nije mijenjala 20 godina. Iz fotografija snimljenih satelitom vidi se 2012. godine da kuća, koja je u međuvremenu niknula iz oranice, nema bazen.

No šest godina kasnije počinje gradnja i evo i bazena uz kuću za koju ministar kaže da se nije mijenjala 20 godina.

VIDEO: Ovo je vila za koju ministar kaže da se nije mijenjala 20 godina

Iako je Kujundžić naveo da je kuću naslijedio, čini se da je ipak prije naslijedio građevinsko zemljište. Jer kako otkrivaju slike aplikacije Google earth, u ljeto 2005. godine, kuća ne postoji, nego je tu samo prazna parcela. Prva sljedeća snimka tog servisa je sedam godina kasnije, 2012. godine. Kuća je tada već izgrađena, ali baš se i ne može s preciznošću odrediti njena površina.

Krajem 2016. godine, kada je Kujundžić već bio ministar, u zemljišnim knjigama je zabilježena promjena izgrađenosti kuće i dobiva i službeno sadašnju površinu: 184 četvorna metra zemljišta zauzima sama kuća, a okućnica 1016 kvadrata.

Treba napomenuti da kuća nije prizemnica, pa sigurno ima veću korisnu površinu od 184 četvorna metra. Ali tijekom četiri godine svog mandata, ministar to nije prijavio u imovinsku karticu iako je morao. Tako se nije znalo da investira u gradnju kuće u rodnom kraju.

A nadogradnja je vidljiva i sljedećih godina kada je vilu oplemenio bazenom. U ljeto 2018. godine još nije bilo bazena, ali gradnja počinje u jesen te godine. Već na proljeće 2019. se vidi izgrađena betonska kontura bazena, a u ljeto iste godine, bazen je pun vode i spreman za uživanje. Ministar nije prijavio nikakve promjene u imovinskoj kartici sve te godine. Ni da je potrošio štednju za tu investiciju, niti je povećao vrijednost vile. Čak i danas, nakon utvrđenih brojnih propusta u prijavi imovine, i dalje nije prijavio okućnicu i veću površinu kuće.

Samo je povećao vrijednost s 400.000 kuna na 650.000 kuna.

Najčitaniji članci