Pametna kuna

Komentari 5

Kako zaustaviti dijeljenje osobnih podataka?

Kako zaustaviti dijeljenje osobnih podataka?

Je li vas ikada netko telefonski kontaktirao za sudjelovanje u promotivnoj akciji, a da niste prethodno dali svoje podatke? Saznajte odgovor!

Pitanje: Vlasnik sam osobnog vozila te svake godine, uoči datuma za produženje registracije i osiguranja istog, krene maltretiranje (telefonski pozivi i neželjena pošta) od strane konkurentskih osiguravajućih kuća. Znam da je podatak o broju šasije javan te mi je jasno da osiguravatelj s kojim imam ugovor zna moje brojeve telefona i adresu jer sam ih svojevoljno dao. No otkud ti podaci drugim osiguravateljima koje nikad nisam koristio? Kako se zaštititi od ovakvog uznemiravanja? 

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Prema odredbi članka 7. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 79/09, 125/07, 79/09, 89/09) propisana je zabrana trgovcu da daje osobne podatke potrošača bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja potrošača, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela vlasti.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03, 118/06, 41/08), kojim je propisana nadležnost Agencije za zaštitu osobnih podataka da, između ostalog, nadzire provođenje zaštite osobnih podataka te ukazuje na uočene zlouporabe prikupljanja osobnih podataka. Agencija za zaštitu osobnih podataka

Za mišljenje smo upitali i Agenciju za zaštitu osobnih podataka

Broj šasije sadržan je u službenim evidencijama MUP-a, kao i registarska oznaka automobila te se smatraju osobnim podatkom ukoliko se radi o automobilu u vlasništvu fizičke osobe. Broj šasije vozila kao osobni podatak smije biti dan na korištenje samo uz uvjete propisane odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, odnosno posebnog propisa koji uređuje predmetnu materiju (Zakon o sigurnosti prometa na cestama). S obzirom na to da odredbe članka 296. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisuju davanje predmetnih podataka na korištenje samo izrijekom navedenim osobama, to nadležno tijelo kao voditelj zbirke osobnih podataka (MUP) iste podatke smije dati na daljnje korištenje samo navedenim ovlaštenicima.

U pogledu dodatnog pojašnjenja navedenog mišljenja kao i provedbe nadzora nad upotrebom osobnih podataka, potrebno je obratiti se:

Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: http://www.azop.hr