Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
9 komentara

Mogu li se žaliti na preveliku procjenu potrošnje HEP-u?

Ako ste se ikada našli u situaciji u kojoj smatrate kako su troškovi opskrbe električnom energijom preveliki - možda niste znali koja su sve vaša prava?

Thinkstock
Foto: Thinkstock

U roku 15 dana, od dana dobivanja obračunskih rata za pretpostavljeni utrošak električne energije, imate pravo pisanim putem osporiti iznos rate. U suprotnom biti ćete obvezni plaćati pretpostavljenu ratu ma koliko potrošili. U koliko želite plaćati po očitanoj potrošnji imate pravo ugovoriti uslugu samoočitanja, koja se plaća 10,00 kuna mjesečno.

 PAŽNJA: Operater vas ima pravo isključiti iz mreže ako na vrijeme ne platite dospjelu ratu. Nepošteno, ali operater električne distribucije vas ima pravo isključiti iz mreže (i na drugoj adresi) na bilo kojem obračunskom mjerilu. Ako je zbog smanjenja odnosno povećanja napona iznad standardnih veličina došlo do kvara na vašim uređajima ili možete dokazati da ste zbog nižeg napona imali veće utroške energije, imate pravo podnijeti zahtjev za naknadu štete.

Koja su vaša prava?

Imate pravo:

 • biti prisutni i ovjeriti sve radove na vašem mjernom mjestu,
 • odbiti plaćanje utroška el.energije zajedničkih prostora stambene zgrade, ako vam se za taj trošak ne dostavi račun,
 • tražiti ugradnju limitatora snage utvrđene el. energetskom suglasnošću, bez plaćanja usluge postavljanja limitatora, za mjerilo (jednofazno, min 4,4kw – max 7,7 kw ; trofazno, min 9,9kw – max 16,5 kw) 

 Zapamtite!

 1. Koristite mogućnost informiranja na šaltera HEP-a ili ih možete kontaktirajte telefonom ili e-poštom, ali ako se odlučite na prigovor obvezno isti uputite u pisanom obliku.
 2. Imate pravo podnošenja prigovora u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora.
 3. Svaki trgovac, a to je i HEP, dužan je potrošaču odgovoriti na prigovor i to u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
 4. U slučaju da ste nezadovoljni s odgovorom HEP-a ili u slučaju da niste dobili odgovor u propisanom roku, možete uputiti novi prigovor HEP-u, ali ovaj put  naslovljeno na Povjerenstvo za reklamacije.

U tom slučaju treba poduzeti sljedeće:

 • Prigovoru priložiti svu potrebnu dokumentaciju (prvi prigovor, odgovor HEP-a, nove dokaze i sl.), te kopiju istog dostaviti udruzi za zaštitu potrošača koja ima predstavnika u Povjerenstvu za reklamacije distributera električne energije,
 • U roku od 30 dana Povjerenstvo treba razmotriti prigovor, te uputiti odgovor potrošaču.
 • U slučaju da je odgovor nepovoljan za potrošača ili ga potrošač u propisanom roku ne dobije od Povjerenstva za reklamacije, može uputi novi prigovor, ali ovaj put Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji u Zagrebu,Ulica grada Vukovara 14..
 • Odluka Agencije je konačna, te u daljnjem postupku, svoja prava potrošač može ostvariti samo putem nadležnog suda.
 • U slučaju da se potrošač odluči na prigovor Agenciji, preporučili bi mu da se prije nego što uputi prigovor obrati u jedno od savjetovališta za zaštitu potrošača (Osijek, Pula, Split, Zagreb), te se za isti postupak konzultira sa savjetnicima specijaliziranim za ovo područje.

Možda vas zanima i ovo:
Naši partneri pišu
Message