Pametna kuna

Komentari 12

Saznajte postoji li zastara za račune u kućanstvu

Saznajte postoji li zastara za račune u kućanstvu

Kako se tretiraju slučajevi zastare za račune nastale u kućanstvu te što zakon kaže o tome - upitala je naša čitateljica. Odgovore saznajte na Pametnoj kuni.

Pitanje: Zanima me postoji li zastara za račune nastale u kućanstvu? Ako da koji je rok i po kojem članku? Puno vam hvala na odgovoru

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva: Zastara nastupa nakon godine dana, no moguće ju je prekinuti

Zastara za javne usluge i troškove kućanstva, koji se plaćaju u jednakim vremenskim razmacima, nastupa nakon proteka jedne godine. Zastara će se prekinuti podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine te počinje teći iznova od dana kad je spor okončan ili završen na neki drugi način.

Navedeno je propisano odredbama članka 24. stavka 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09) te članka 232. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08).

 GSKG: Šaljemo opomene a utuženi iznosi ne zastarijevaju

Za komentar ovog upita obratili smo se i Zagrebačkom Holdingu koji nas je usmjerio na Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo. Dobili smo sljedeći odgovor:

Temeljem Vašeg upita navodimo kako naša podružnica provodi naplatu pričuve, komunalne naknade i naknade za uređenje voda. Pričuva je zajednička imovina svih suvlasnika i služi za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradi. Obveza je suvlasnika redovito plaćati pričuvu radi namirenja troškova iz programa održavanja zgrade. Za dužnike šaljemo mjesečne opomene (dugovanje iskazano na redovitim uplatnicama), opomene pred ovrhu i ovršni prijedlozi za prisilnu naplatu u skladu sa zakonskim propisima. Utuženi iznosi ne zastarijevaju za naplatu sve dok se dugovanje ne naplati. Komunalna naknada i naknada za uređenje voda su sredstva Grada Zagreba i Hrvatskih voda te naša podružnica nije ovlaštena otpisivati postojeća dugovanja.