Pametna kuna

Komentari 3

Što kada servis odbije izvršiti popravak uređaja?

Što kada servis odbije izvršiti popravak uređaja?

Čitatelj nam je postavio pitanje o servisu uređaja. Budući da je oštećenje nastalo bez vanjskih utjecaja servis mu odbija popraviti uređaj. Koja su njegova prava?

Pitanje: Kupio sam prijenosno računalo i u roku od 15 dana nakon kupnje je puknulo staklo ekrana bez ikakvog drugog vanjskog utjecaja osim normalnog zatvaranja i otvaranja ekrana. Odbili su mi popravak tvrdeći da ne odgovaraju za mehaničke kvarove i da je nemoguće da ekran pukne bez drugog vanjskog mehaničkog utjecaja. Kako da ostvarim svoje pravo na popravak ili povrat novca?

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva: Imate pravo poslati pisani prigovor Državnom inspektoratu

Odredbama članka 5. stavka 5. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine» broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09) je propisano da ukoliko trgovac ili proizvođač da jamstvo za ispravnost prodanog proizvoda dužan je ispuniti obveze propisane u odredbama Zakona o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari kao i obveze preuzete jamstvom.

Jamstvo je uređeno odredbama članaka 423. do 429. Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine» broj 35/05, 41/08). Odredbe članka 423. stavka 4. navedenog Zakona propisuju da pravila o jamstvu ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti prodavatelja za nedostatke stvari. Obzirom na Vaše navode da je odbijen popravak računala, jer smatraju da je nedostatak nastao pod utjecajem vanjskog mehaničkog utjecaja, upućujemo Vas da obratite pisanim prigovorom trgovcu radi otklanjanja nedostatka odnosno Državnom inspektoratu, Petračićeva 4, Zagreb, radi provođenja inspekcijskog nadzora. 

Nedostatke nastale nestručnim rukovanjem ne popravljamo

S obzirom na to da naš čitatelj nije naveo o kojim se kojoj trgovini informatičkom robom radi, za komentar smo upitali jednu od najvećih trgovina informatičkom robom u Republici Hrvatskoj, tvrtku Mikronis. Slučaj su ukratko komentirali. "Sve kvarove materijala ili nedostatke izrade koje nastanu u jamstvenom roku, servis će ukloniti besplatno ukoliko se utvrdi da je problem nastao uslijed greške u proizvodnji. Izuzimaju se kvarovi koji nastanu nepravilnom uporabom, nemarnim odnosom prema proizvodu, mehaničkim oštećenjem, kvarovi uzrokovani softverom i nestručnim rukovanjem.', i dodali 'Kako bi se izbjegli nepotrebni problemi i nesporazumi molimo Vas da dobro proučite postavke određene jamstvenim listom i da se tih postavki pridržavate kod reklamiranja neispravnih uređaja u jamstvenom roku."