Pametna kuna

Komentari 0

Što treba sadržavati deklaracija namještaja?

Što treba sadržavati deklaracija namještaja?

Čitatelj nam se obratio s pitanjem u vezi deklaracije proizvoda, što sve treba sadržavati i kako su propisi usklađeni sa zakonima Europske unije.

Pitanje: Što točno treba sadržavati deklaracija gotovih proizvoda, primjerice namještaja iz vlastite proizvodnje koji se prodaje u našoj maloprodaji?

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Odredbe članka 17. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača propisuju («Narodne novine» broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09), da ako poseban propis koji je usklađen s pravilima koja se primjenjuju u Europskoj uniji uređuje i označavanje pojedinog proizvoda, obavijest o proizvodu za te proizvode sadrži podatke određene tim posebnim propisom.

Nadležno tijelo za obavijest o proizvodu je Ministarstvo poljoprivrede koje daje mišljenje vezano uz uvjete koji moraju biti zadovoljeni. 

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Označavanje proizvoda namještaja, utvrđeno je uputama Državnog inspektorata, kao i normama prema kojima se provodi ispitivanje proizvoda. Pored navedenog uz deklaraciju o proizvodu prilaže se i jamstveni list.

Državni inspektorat je posebnim uputama naveo minimalne podatke označavanja koje mora sadržavati deklaracija.

Označavanje proizvoda (deklaracija) bez obzira o kojoj vrsti, tipu i namjeni proizvoda - namještaja, deklaracija mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:

naziv proizvođača, uvoznika i registrirani znak

zemlja porijekla (za proizvođače iz EU mora biti oznaka EU i naziv zemlje)

naziv proizvoda

vanjske mjere gotovog proizvoda

tip proizvoda

model proizvoda

vrsta i naziv materijala iz kojeg je proizvod izrađen

oznaka norme prema kojoj je ispitivanje proizvoda obavljeno

utvrđeni nivo kakvoće – kvalitete

naziv ovlaštene pravne osobe koja je izvršila ispitivanje i broj Izvješća o ispitivanju ili Skupnog izvješća.

Što se tiče jamstvenog lista, on treba sadržavati:

naziv proizvoda, tip proizvoda, model proizvoda, naziv i sjedište uvoznika/distributera, zemlju porijekla, podatke o kupcu te datum prodaje.