Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Osvoji super nagrade u svibnju“

0 komentara

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) 24sata d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva 3d donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Osvoji super nagrade u svibnju“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Osvoji super nagrade u svibnju“

je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 3d, OIB:78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" te unapređenja prodaje navedenog dnevnog lista.

Članak 2.

Nagradna igra odvija se u razdoblju od 2.5 2018. do 12.5. 2018. godine u tri kola, a trajanje pojedinog kola je jedan dan, osim 123. koji traje pet dana. Kola će se održati na sljedeće dane:

Sto dvadeset i treće kolo – srijeda, 2.5., četvrtak 3.5.. petak 4.5., subota 5.5., nedjelja 6.6.

Sto dvadeset i četvrto kolo – subota, 9.5.,

Sto dvadeset i peto kolo – subota, 12.5.

Članak 3.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.24sata.hr.

Članak 4.

Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri „Osvoji super nagrade u svibnju“ iznosi 9.500,00 kn uključujući PDV, a čini ga:

Sto dvadeset i treće kolo – 5 x 1000kn goriva (kuponi) + 500kn goriva (SMS)

Sto dvadeset i četvrto kolo – 1 x bon od 1000kn za Spar

Sto dvadeset i peto kolo – 1 x bon od 1000kn za Spar

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Jedinična vrijednost nagrada izražena je s PDV-om.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5.

Nagradna igra sadrži dva mehanizma:

Mehanizam koji uključuje kupone, a koji se odvijaju u jednom kolu (na bazi dnevnog kola) u kojem se može osvojiti glavna nagrada

Mehanizam koji uključuje SMS poruke, a koji se odvijaju u jednom kolu (na bazi dnevnog kola) u kojem se može osvojiti glavna nagrada

MEHANIZAM KOJI UKLJUČUJE KUPONE:

Od 2.5. do 6.5.2018. godine, na dan odvijanja pojedinog nagradnog kola, objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Mehanizmom sakupljanja kupona može se osvojiti glavna nagrada. Sa sakupljenim 1 kuponom čitatelj može osvojiti glavnu nagradu.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 1 nagradni kupon, ispune ih sa traženim podacima i pošalju na adresu:

Sto dvadeset i treće kolo – P.P. 311, 10 001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata „Osvoji super nagrade u svibnju“

Sto dvadeset i četvrto kolo – P.P. 923, 10 001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata „Osvoji super nagrade u svibnju“

Sto dvadeset i peto kolo – P.P. 552, 10 001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata „Osvoji super nagrade u svibnju“

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do:

Sto dvadeset i treće kolo – utorka, 15.5. 2018., do 9:00 sati ujutro

Sto dvadeset i četvrto kolo – utorka, 22.5. 2018., do 9:00 sati ujutro

Sto dvadeset i peto kolo – utorka, 22.5. 2018., do 9:00 sati ujutro

Nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije "24sata", Oreškovićeva 3d, Zagreb uz nadzor tročlane komisije i i to u:

Sto dvadeset i treće kolo – utorka, 15.5. 2018., nakon 10:00 ujutro

Sto dvadeset i četvrto kolo – utorka, 22.5. 2018., nakon 10:00 ujutro

Sto dvadeset i peto kolo – utorka, 22.5. 2018., nakon 10:00 ujutro

MEHANIZAM KOJI UKLJUČUJE SMS PORUKE

Mehanizmom SMS poruka može se osvojiti nagrada. Jedan poseban kod od tri znaka kojeg sudionik treba poslati uz svoje podatke: ime, prezime, adresu (ulica, kućni broj, poštanski broj i grad), putem SMS poruke na broj 60054 (Jedinična cijena SMS poruke je 2,40 kn s PDV-om.), objavit će se:

Sto dvadeset i treće kolo – unutar 10 dana od izvlačenja dobitnika, a izvlačenje je 8.5.2018.

U nagradnoj igri za nagradu mogu sudjelovati svi koji unesu ispravan kod i svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj i grad) na sljedeći način: 111 IME PREZIME ADRESA i pošalju na broj 60054.

PRIMJER: 111 Ivan Horvat, Ulica 1, 10 000 zagreb

Svi sudionici nagradne igre koji pošalju SMS, od 00:00 sati do 23:59 sati istog dana kada je objavljen posebni kod za taj dan, sa svojim potpunim osobnim podacima i točnim posebnim kodom koji na dan igranja nagradne igre pronađu u tiskanom izdanju 24sata ulaze u dnevno kolo izvlačenja idući dan gdje mogu osvojiti nagradu.

Poruke koje nisu ispravno poslane ili su nepotpune, ne ulaze u izvlačenje. U izlačenje također ne ulaze poruke poslane s posebnim kodom koji u tiskanom izdanju 24sata nije objavljen na dan igranja nagradne igre .

Pet dobitnika bit će izvučeni:

Sto dvadeset i treće kolo – u utorak, 8.6.2018.

Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze sudionika u kojoj će se nalaziti podaci svih Sudionika, putem sučelja poduzeća NTH Media d.o.o., Petrovaradinska 7, 10 000 Zagreb, OIB: 59547672558. Tel: 01 6388 160.

Dobitnici će biti objavljeni na www.24sata.hr.

Mehanizmom slanja SMS poruka mogu se osvojiti glavne nagrade.

Članak 7.

Tročlana komisija nadzire izvlačenje glavne nagrade, naznačene u članku 4. ovih Pravila te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik. Svi pristigli kuponi podložni su provjeri.

Članak 8.

Dobitnici koji su osvojili nagradu mehanizmom sakupljanjem kupona, bit će objavljeni u tiskanom izdanju 24sata te na portalu www.24sata.hr unutar deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.

Dobitnici koji su osvojili nagrade mehanizmom slanja SMS poruka, bit će objavljeni unutar deset dana od izvlačenja dobitnika i to na portalu www.24sata.hr.

Sudionici u nagradnoj igri – dobitnik - prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivanja nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka navedenih na kuponima u promocijske i sve ostale komercijalne svrha 24sata i partnera.

Članak 9.

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 10.

Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.

U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Po primitku nagrade, dužnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10 010 Zagreb) s naznakom „Sporazum - „Osvoji super nagrade u svibnju“, a drugi primjerak Potvrde sačuvati. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.

Članak 11.

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodjeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na portalu www.24sata.hr.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

UP/I-460-02/18-01/260

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 23. travnja 2018.

Naši partneri pišu
Message