Tech

Komentari 44

Biograd zabranio uvođenje 5G tehnologije, sud im to poništio

Biograd zabranio uvođenje 5G tehnologije, sud im to poništio

Ministarstvo mora je podnijelo zahtjev za ocjenu zakonitosti odluke Gradskog vijeća koje je tražilo dokaze da 5G nema negativan utjecan na ljudsko zdravlje i okoliš

Biograd na Moru je 2020. godine odbio uvesti 5G tehnologiju na području grada dok god se ne dokaže da nova tehnologija nema negativan utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš, a sve putem neovisne i nepristrane studije.

No sada je tu odluku gradskog vijeća poništio Visoki upravni sud.

Kako prenosi 057info, Ministarstvo mora je podnijelo zahtjev za ocjenu zakonitosti ove odluke. Kako je istaknuto u tužbi, odluka je donesena na temelju članaka Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji ne mogu biti pravna osnova za donošenje općeg akta kao što je konkretni, jer te odredbe ne daju ovlaštenje jedinici lokalne samouprave za donošenje odluka o odbijanju uvođenja 5G tehnologije.

Zakon o elektrokomunikacijama daje općinama ovlaštenje za odbijanje izdavanja suglasnosti za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, ali samo u određenim uvjetima, a uvjeti i način obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža su uređeni na cijelom području države. U Ministarstvu su rekli i da je odluka u nesuglasju sa Zakonom o zaštiti od neionizirajućeg zračenja. 

Grad je pak u svom odgovoru rekao da ne osporava da su elektorničke komunikacije od interesa za državu, ali i da zaštita zdravlja ljudi i zdrav život građana Republike Hrvatske također treba biti od interesa za Republiku Hrvatsku. 

- Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru donijelo je osporavanu Odluku radi zaštite zdravlja svojih građana jer ne postoje konkretni dokazi i saznanja o štetnosti za zdravlje 5G mrežne tehnologije i o tome štiti li se stanovništvo od elektromagnetskog zračenja - naveli su iz grada.

Sud je odbio to obrazloženje i prihvatio prijedlog ministarstva, a podsjetili su i da "Ovlasti lokalne samouprave nisu i ne mogu biti imune na interese od općeg značenja za sve građane i građanke Republike Hrvatske za koje je, sukladno Ustavu, nadležan zakonodavac".

- Ustavom osigurane ovlasti jedinice vlasti lokalne samouprave moraju biti u ravnoteži s općim interesom svih građana i građanki Republike Hrvatske - navodi se.

Cijelu odluku pročitajte OVDJE.