Obavijesti

Tech

Komentari 0

Trebaju predavati o suradnji i novcu, no nitko ne zna - kako?

Trebaju predavati o suradnji i novcu, no nitko ne zna - kako?
1

Međupredmetnih tema ima sedam: čiti kako učiti, Zdravlje, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje te Održivi razvoj

S početkom ove školske godine u svim razredima u planu i programu obavezne su međupredmetne teme.

Ima ih sedam: Učiti kako učiti, Zdravlje, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje te Održivi razvoj. Iako su se i dosad ove teme obrađivale kroz nastavni plan i program, novim kurikulumima sada je točno propisano kakva bi znanja i vještine učenici trebali steći, te da predmetni nastavnici moraju zajednički raspisati programe i projekte kroz koje će se te teme obrađivati.

Od prvog razreda do mature 

No osim toga, nema većih promjena u odnosu na teme koje su se i dosad obrađivale na satovima razredne zajednice.

Primjerice, kroz temu Osobni i socijalni razvoj učenici bi trebali naučiti kako da budu odgovorniji i solidarniji s kolegama, te kako izbjegavati svađe i sukobe, navodi se u obrazloženju kurikuluma ministarstva znanosti i obrazovanja. U temi Učiti kako učiti, nastavnici učenike moraju naučiti kako da se bolje organiziraju, kako da si postavljaju ciljeve i vrednovati vlastiti rad. Učenici bi tako trebali bolje povezivati teme iz različitih predmeta i učenje doživljavati kao svoj, a ne izazov za roditelje ili školu. Kroz Građanski odgoj, koji je dosad izazivao brojne polemike, učenici trebaju savladati što su to građanske obaveze i prava, te kako svojim aktivnim djelovanjem unapređivati zajednicu. Sve statistike govore kako su učenici u Hrvatskoj upravo u dijelu građanskog odgoja vrlo loše educirani, te da im nedostaje kritičkog razmišljanja i svijesti koliko su odgovorni za zajednicu.

Financijska pismenost je još jedan element u kojem naši mladi jako kaskaju za vršnjacima u razvijenim zemljama. Kroz temu Poduzetništvo učenici bi trebali savladati osnovna financijska znanja, ali i naučiti kako trošiti novac, ulagati u vlastiti razvoj, te razmišljati poduzetnički.

'Onako usput', bez ocjena 

No kako nam kažu nastavnici, opet sve zapinje na provedbi.

- Uopće nam nije jasno kako bi se međupredmetne teme trebale ukomponirati u gradivo, osim što ćemo imati više administracije jer moramo upisivati bilješke o tome kako učenici savladavaju te teme - kaže nam zagrebačka nastavnica u višim razredima osnovne škole.

Ocjena neće biti, a teme bi se trebale raditi suradnički kroz projekte i povezane predmete. No za to nije predviđena dodatna satnica. Zbrka vlada i u udžbenicima, gdje se kod nekih izdavača teme spominju kao dodatni sadržaj za učenika, a u nekima se i ne spominju. Naši sugovornici mahom ističu kako će ih odraditi “onako usput”, kako su se dosad odrađivali zdravstveni i građanski odgoj.

PODUZETNIŠTVO 
Ideje u djela

Financijska pismenost jedna je od najvažnijih cjeloživotnih vještina, a učenici trebaju naučiti kako biti otvoren za nove ideje te ideju dovesti do proizvoda.
ODRŽIVI RAZVOJ 
Briga za okoliš

Razvoj osobnog identiteta, prepoznavanje i poštovanje nacionalne prirodne i kulturne baštine uz uvažavanje različitosti i drukčijih načina razmišljanja i življenja.
UČITI KAKO UČITI 
Nema ‘bubanja’

Učenici će naučiti organizirati i regulirati svoje učenje, učinkovito upravljati svojim učenjem, rješavati probleme te razumjeti i vrednovati informacije koje su primjenjive u različitim situacijama.
UPORABA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 
Nije programiranje

Samopouzdanje i sigurnost u uporabi računala i raznolikih digitalnih medija, elektroničkih izvora i baza podataka mogu pridonijeti osobnoj i društvenoj dobrobiti.
ZDRAVLJE 
Nije samo higijena

Učenik prepoznaje nužnost odazivanja na programe promicanja zdravlja i prevencije bolesti kao što su cijepljenje, sistematski pregledi, darivanje krvi, organa i drugo.
OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ 
Dobar prema sebi i drugima

Uz ove teme potiče se razvoj djece i mladih u zdrave, kreativne, samopouzdane, produktivne, zadovoljne i odgovorne osobe.
GRAĐANSKI ODGOJ 
Kako i zašto glasovati

Osobita važnost pridaje se razvoju odgovornog odnosa prema javnim dobrima kao i spremnosti pojedinca da doprinosi širenju, razvoju i održavanju zajedničkih javih dobara.