Viral

Komentari 1

Donosimo pravila natječaja "Zapleši sa Severinom"

Donosimo pravila nagradnog natječaja "Zapleši sa Severinom" koji traje od 18. - 30. lipnja na 24sata.hr. Uključite se i osvojite sudjelovanje u spotu za pjesmu Italiana

PRAVILA NATJEČAJA
„Zapleši sa Severinom“

Članak 1: ORGANIZATOR
Natječaj „Zapleši sa Severinom“ raspisuju: Motivo d.o.o. (OIB: 4161516040), Primorska 28, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Natječaj Organizator priređuje  u suradnji sa 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb, koji je medijski partner priređivača natječaja ( u daljnjem tekstu pravila: medijski partner ili 24sata).

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA
Nagradni natječaj, u kojem se traži najbolji plesni kratki video materijal, u kojem osoba koja se prijavljuje na natječaj pleše ples Italiana, kojeg u originalu izvodi pjevačica Severenia Vučković, raspisuje se u svrhu promocije Motivo d.o.o. kao Organizatora i 24sata kao medijskog partnera priređivača u nagradnom natječaju.
Nagradni natječaj traje od 18.06.2012.godine do 30.6.2012.godine.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Fond nagrada sastoji se od:

NAGRADA
Sudjelovanje u novom spotu Severine za pjesmu Italiana*

*40 dobitnika natječaja osvajaju sudjelovanje u spotu za pjesmu Italiana Severine Vučković, u kojoj će plesati Italiana ples. Svaki sudionik u natječaju prihvaćanjem pravila se obvezuje  prilagoditi uvjetima i terminu snimanja koje odredi produkcija spota. Prije samog početka snimanja spota za pjesmu Italiana će se održati audicija na kojoj će Organizator između 40 dobitnika odabrati dvoje najboljih plesača, koji će u spotu plesati uz Severinu Vučković. Preostalih 38 dobitnika, tj. plesača u spotu neće biti posebno istaknuti u spotu.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje ispune obrazac za prijavu na natječaj na 24sata.hr te u njemu navedu direktni link na stranicu YouTube koji vodi na njihov uradak u kojem izvode Italiana ples, i to u razdoblju od 18.06.2012. u 12.00 h do 30.06.2012. do 23:59h.

Uz prijavljen link na video uradak treba priložiti i osobne podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail, datum i godina rođenja) prijavitelja.

Prijavljeni video materijal mora zadovoljiti slijedeće kriterije:
o    Osoba koja se prijavljuje mora biti punoljetna
o    Osoba koja se prijavljuje mora plesati u video materijalu ples Italiana te mora imati sva prava na prijavljeni video sadržaj i stvari koje se pojavljuju u njemu
o    Video uradak može biti prijavljen isključivo kao direktni link na stranicu YouTube
o    Mora biti zanimljiv i prikazivati izvođenje plesa Italiana
o    Ne smije biti vulgaran ili vrijeđati/omalovažavati ples, Severinu Vučković ili treće osobe, na bilo koji način.
Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora ili njegovog medijskog partnera. Prilikom snimanja ne smije biti prouzročena nikakva šteta na javnoj i privatnoj imovini ili bilo kakav oblik štete trećim osobama ili bilo kakvo verbalno ili fizičko nasilje. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i medijskog partnera na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete, a koja šteta bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Poslani video uratci će biti objavljeni na internet portalu 24sata.hr i ulaze u izbor komisije sastavljene od predstavnika Organizatora i 24sata koja će izabrati 40 najboljih video materijala, koje će pod prijavljenim imenom i prezimenom autora objaviti na internet portalu 24sata.hr. Autori nagrađenih video uradaka osvajaju pojavljivanje u spotu Severine Vučković za pjesmu Italiana. Dostavljanjem podataka u skladu sa člankom 5 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE
Autori 40 pobjedničkih radova bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 2 dana od dana izbora najboljih video uradaka. Ukoliko sudionici u roku od 5 dana ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.  Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Svaki sudionik u natječaju prihvaća da će se prilagoditi uvjetima i terminu snimanja koje odredi produkcija serije. U suprotnom, smatrat će se da su sudionici odustali od sudjelovanja u natječaju.

Autor svakog prijavljenog rada slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Kao glazbenu podlogu, sudionici natječaja trebaju koristiti pjesmu Italiana u izvođenju Severine Vučković.

Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora i 24sata pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora i 24sata da prijavljene video uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora ili 24sata bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog video materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora i 24sata od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator i 24sata se obvezuju obavijestiti Autora video materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim video materijalima te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru i 24sata ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora.

Organizator i 24sata sve prijavljene video materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe.    
Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru i 24sata po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjeovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi video materijali, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena autora pobjedničkih uradaka bit će objavljena na web stranici www.24sata.hr 03.07.2012.

Članak 12: MALOLJETNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri.

Članak 13: POREZI
Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 14: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora i/ili medijskog partnera bez posebnog obrazloženja.

Motivo d.o.o. i 24sata d.o.o.