News

Komentari 2

Arhitekti od Bandića zatražili izvješće o raspravi oko GUP-a

Arhitekti od Bandića zatražili izvješće o raspravi oko GUP-a

Ahitekti i urbanisti smatraju da se ovim prijedlogom izmjena i dopuna GUP-a ponovno želi ukinuti instrument javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja kao glavnog elementa razvoja

Stručne udruge i ustanove s područja arhitekture i urbanizma pozvale su u utorak Grad Zagreb da sukladno zakonskoj obvezi dostavi izvješće o javnoj raspravi provedenoj od 31. srpnja do 14. kolovoza u postupku donošenja izmjena i dopuna GUP-a.

Udruženje hrvatskih arhitekata, Hrvatska komora arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreb i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u priopćenju napominju da je prema Zakonu o prostornom uređenju važećem u trenutku donošenja Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a, rok za pripremu izvješća o javnoj raspravi najviše petnaest dana za izmjene i dopune prostornog plana, što je isteklo 30. kolovoza.

Stručne udruge i ustanove s područja arhitekture i urbanizma u ponovnoj javnoj raspravi na Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba uputile su ukupno 15 primjedbi u kojima su obrazložili razloge zbog kojih je GUP nužno dodatno doraditi i uputiti na drugu ponovnu javnu raspravu.

Primjedbe se odnose na neusklađenost prijedloga izmjena i dopuna GUP-a sa zakonima, uredbama, pravilnicima i planom višeg reda, te na planske odredbe za koje ne postoje relevantne stručne podloge i analize na temelju kojih su predložene.

U zakonodavnom i tehničkom smislu neprihvatljivim ocjenjuju da izmjene GUP-a nisu ispravno pripremljene za ponovnu javnu raspravu. Kako bi se osiguralo jasno i nedvosmisleno te potpuno transparentno sudjelovanje javnosti u javnoj raspravi, smatraju da je trebalo jednoznačno prikazati koje su to najnovije promjene u odnosu na prvu javnu raspravu, na koje je bilo moguće davati primjedbe i prijedloge.

Također, Grad Zagreb ukinuo je obavezu većine detaljnih planova, a pri tome, napominju arhitekti i urbanisti, nije postupio u skladu sa Zakonom jer nije analizirao kriterije za utvrđivanje obuhvata preostalih planova te nije definirao detaljne prostorne parametre za nove zone izvan tih planova.

Stručne udruge i ustanove u sadržajnom smislu reagiraju i na niz prostorno-planskih odredbi koje nisu donesene na aktualnim i relevantnim stručnim podlogama. Većina stručnih podloga, kao i najvažnije gospodarske i demografske podloge, i dalje su, poručuju, iz prošlog stoljeća i time potpuno zastarjele i neusklađene s današnjim potrebama te znanstvenim i stručno utvrđenim relevantnim činjenicama. 

- Za Velesajam je uklonjena oznaka gradskog projekta čime je uklonjena i obaveza raspisivanja daljnjih procedura temeljenih na dosad izrađenim stručnim podlogama koje je za Grad Zagreb pripremio Arhitektonski fakultet. Prostor Hipodroma štiti se kao prostor vrijednog krajobraza u Prostornom planu Grada Zagreba te ne postoji niti jedna relevantna podloga koja bi dala za pravo izrađivaču GUP-a da promjeni namjenu tog prostora - naglašavaju.

Ističu da prometna studija za javne garaže u Donjem gradu, izrađena u travnju, može poslužiti kao stručna podloga koja bi trebala rezultirati jasnim i nedvojbenim uvjetima za smještaj javnih parkirališnih garaža u GUP-u, ali je uzevši u obzir datum izrade studije, "vidljivo kako ona nije izrađena kao stručna podloga, nego kao opravdanje za plansku odredbu prethodno uvrštenu u GUP, koja i dalje nije riješila konkretne lokacije i kapacitete garaža".

Ahitekti i urbanisti smatraju da se ovim prijedlogom izmjena i dopuna GUP-a ponovno želi ukinuti instrument javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja kao glavnog elementa razvoja i podizanja kvalitete kulture građenja u prostoru. 

Dodaju da se javni arhitektonsko-urbanistički natječaj provodi kako bi za sve javne investicije, a i one druge, na ključnim prostorima kao što su Zagrebački Velesajam i Hipodrom, Radnička cesta, Savska cesta, projekt novog Nacionalnog stadiona i drugi, osigurali visokokvalitetna arhitektonsko-urbanistička rješenja te prezentirali kulturu građenja u Gradu Zagrebu i Hrvatskoj.

Najčitaniji članci