News

Komentari 0

'Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa osnažuje se Povjerenstvo na tri načina'

'Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa osnažuje se Povjerenstvo na tri načina'

Iako iz GONG-a i Povjerenstva za sukob interesa upozoravaju kako će se ovime oslabiti ovlasti samog Povjerenstva te da će ono postati beznačajno, ministar Malenica ističe suprotno

Novi Zakon potpuno je u skladu s međunarodnim standardima i preporukama kojoj su Hrvatskoj dali GRECO i Europska komisija u izvješću o vladavini prava, istaknuo je ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica predstavljajući dugo najavljivani Zakon o sprječavanju sukoba interesa, koji je Vlada s današnje sjednice uputila u saborsku proceduru.

Iako iz GONG-a i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa upozoravaju kako se ovime slabi samo Povjerenstvo te da će ono postati beznačajno, Malenica naglašava suprotno.

'Povjerenstvo za sukob interesa se osnažuje'

- Ovim izmjenama se Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, kao neovisno tijelo, osnažuje i na tri načina: kroz širenje njihove nadležnosti, jačanje njihovih kapaciteta i unaprjeđenjem postupaka koje vode - istaknuo je.

Značajno se proširuje krug obveznika, dodao je, a uvodi se i novi preventivni mehanizam kroz deklarirani sukoba interesa, što znači da će obveznik morati deklarirati potencijalni sukob interesa i otkloniti ga kako bi zaštitio javni interes, izuzeti se od donošenja odluka u situacijama koje bi mogle predstavljati sukob između privatnog odnosa i javnog interesa. 

- postupci pred Povjerenstvom će biti brži, učinkovitiji i transparentniji, a umjesto dosadašnja tri koraka, postupak pred Povjerenstvom će obuhvaćati dva koraka i to pokretanje postupaka i odluku o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa - rekao je.

Povjerenstvo će prema predloženom zakonu morati obavijestiti dužnosnika o postojanju prijave i zatražiti očitovanje u roku od osam dana. Odluku o pokretanju ili nepokretanju postupka morat će donijeti u roku od 30 dana te u roku od šest mjeseci odluku u postupku.

Na odluku će se moći pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom koji će odluku o tome donijeti u roku 90 dana, dodao je ministar.

- Imovinske kartice obveznika podnosit će se jednom godišnje i na taj način će se postići kvalitetnija transparentnost dužnosnika i kontrola njihove imovine - rekao je.

Naglasio je kako se Zakonom pooštravaju i kazne za kršenje odredbi pa će Povjerenstvo minimalnu kaznu moći izreći u iznosu od 4000 kuna, umjesto dosadašnjih 2000 kuna. Maksimalna kazna i dalje je propisana u iznosu od 40.000 kuna.

- Novina je i da će Povjerenstvo moći izreći sankciju obvezniku koji ne dostavi tražene podatke - naveo je. 

Povjerenstvo će moći izreći administrativnu i novčanu kaznu vodeći se načelom razmjernosti čime je, ističe Malenica, uvažena preporuka GRECO-a te se poštuje jedno od temeljnih ustavnih načela.

- Što se tiče deklaratornih sankcija, želio bih naglasiti kako vođenje posebnih postupaka zbog povrede općih načela nikada nije ni bilo propisano zakonom već je Povjerenstvo preuzelo praksu koja nije utemeljena na zakonu pa su je nadležni sudovi utvrdili kao protupravnu - rekao je dodavši da će Povjerenstvo moći izricati administrativne i novčane sankcije za konkretne povrede zakona.

Produljuje se razdoblje hlađenja s 12 na 18 mjeseci

-  Primjerice, za zabranjeno djelovanje obveznika, deklariranje sukoba interesa i nesudjelovanje u odlučivanju, obvezu podnošenja imovinske kartice, primanje darova protivno zakona, naknade obveznika koje su protivne zakonu, obavljanje drugih poslova protivno zakonu, članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima protivno zakonu i ostalo djelovanje pojedinaca - rekao je. 

Produljuje se, dodao je, i razdoblje hlađenja u kojem obveznici neće moći biti imenovani na upravljačkim funkcijama u tvrtkama s kojima je tijelo u kojima su radili bili u poslovnom odnosu ili nad njima vršilo nadzor s 12 na 18 mjeseci. 

Najčitaniji članci