News

Komentari 18

Sever o sindikalnom porezu: To je pitanje društvene pravde

Sever o sindikalnom porezu: To je pitanje društvene pravde

Nečlanovi ne moraju ni lipe platiti osim u uvjetima u kojima su dobili kolektivnim ugovorom dodatna prava koja im je osigurao sindikat. Za to trebaju participirati, tvrdi Sever

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u HRT-ovoj emisiji Studio 4 rekao je da su dobili cijeli niz primjedbi, upita i kritika, vezano za pomicanje dobi za odlazak u mirovinu. 

Sever je poručio kako je ključno da su uspjeli spustiti starosnu dob za stjecanje prava na punu starosnu mirovinu bez penalizacije sa 67 na 65 godina, ali i da su pregledali da se po uzoru na neke druge EU zemlje, skine dobna granica u zakonu, odnosno da se ne treba po sili zakona ići u mirovinu sa 65 godina. 

Nakon 65. žele raditi oni koji nisu 'istrošeni' 

- Moguće je produljenje radnog vijeka samo ako su se radnik i poslodavac uspjeli sporazumjeti. Tada bi poslodavac imao obvezu snositi troškove mogućeg bolovanja za takvog radnika jer HZJZ za takvog radnika troškove bolovanja nakon 65 godine ne pokriva, već samo za umirovljenike - rekao je i istaknuo kako je najveći interes za rad nakon 65 godina u poslovima koji "ne istroše previše" čovjeka. 

Na pitanje kako će se to reflektirati na zapošljavanje mladih, Sever je istaknuo kako je Hrvatska rekorder u EU po sporosti zapošljavanja mladih visoko obrazovanih ljudi te dodao da se iz Hrvatske u zadnjih 10 godina iselilo oko 10 posto stanovništva koje je bilo većinom visoko obrazovano.

- Godine 2008/2009. dogodilo se restrukturiranje gospodarstva i vidi se da je sve veća potražnja za poslovima niže dodane vrijednosti, pomoćnim poslovima, a više obrazovani imaju sve manje prihoda u Hrvatskoj. Hrvatska je trenutno rekorderka u EU-u po sporosti zapošljavanju mladih visoko obrazovanih i kad tome pribrojimo mala primanja i nestalnost oblika rada, onda je tu cijeli niz razloga zašto ljudi odlaze van - rekao je. 

'Trebamo vratiti ljude koji su otišli'

Osvrnuo se i na uvoz radne snage i poručio kako je to bila linija manjeg otpora. 

- Držala se niska cijena rada i obespravljeni radnici i zato ljudi na mnogim poslovima nisu htjeli raditi. Takvi ljudi su odselili van i na njihovo mjesto su se ubacivali ljude sa strane. Sad je jasno da se takvom politikom, gdje su se upražnjena radna mjesta popunjavala uvoznom radnom snage, a nije se vodilo računa da se dižu plaće, da se poslovi moderniziraju, da se uvode nove tehnologije i tako stvaraju uvjeti da radnici ostaju u RH, te da mladi imaju budućnost, još više zabetonirala niska cijena i dalje se potiče odlazak - rekao je. 

- Predsjednik Vlade govori da je ovo prigoda generacije za povući sredstva i za pomaknuti Hrvatsku prema naprijed. Mi s druge strane govorimo da je odgovornost vlade da se ta sredstva kvalitetno potroše. Da se ljude dokvalificira, prekvalificira i da se prebacimo na kvalitetnije poslove, ne samo kako bi ljudi ostali u Hrvatskoj već i da vratimo ljude koji su otišli. Ako se to ne dogodi sada to će biti pomor za dugi niz godina i generacija i tu je izravna odgovornost na ovoj vlasti - poručio je Sever. 

'Socijalni porez je pitanje socijalne pravde' 

Što se tiče sindikalnog poreza, Sever je rekao da sindikati žele stvoriti uvjete da i nečlanovi uživaju sva prava kao i članovi te da daju svoj doprinos. 

- To je pitanje socijalne pravde. Članarina je obavezna za članove. Nečlanovi ne moraju ni lipe platiti osim u uvjetima u kojima su dobili kolektivnim ugovorom dodatna prava koja im je osigurao sindikat. Za to trebaju participirati jer je nepošteno da su članovi platili, a da nečlanovi ničim ne participiraju. Ne treba i ne mora ići sindikatu. Mogu dati u crveni križ, ribičkom društvu, društvu za obranu od poplava... Radi se o društvenoj pravdi - rekao je Sever. 

Najčitaniji članci