News

Komentari 67

Sud je na 40 stranica objasnio zašto su vratili mjeru roditelj - odgojitelj: 'Ključne su 2 stvari'

Sud je na 40 stranica objasnio zašto su vratili mjeru roditelj - odgojitelj: 'Ključne su 2 stvari'

Prema ocjeni Suda, novčana pomoć za roditelje odgojitelje nije pravo u klasičnom smislu, već financijska pomoć koju je javna vlast ovlaštena dodijeliti, ali i oduzeti, stoji u objašnjenju odluke

Sud smatra da je donositelj osporavane Odluke propustio uspostaviti ravnotežu između javnog interesa i zaštite legitimnih očekivanja adresata osporavane Odluke. Ovakav zaključak ovaj Sud temelji, prije svega, na ocjeni da je razdoblje koje je adresatima osporavane Odluke ostavljeno za prilagodbu novonastalim okolnostima prekratko odnosno da je ukupnošću posljedica koje su nastale osporavanom Odlukom i trajanjem razdoblja prilagodbe novoj mjeri adresatima osporavane Odluke nametnut prekomjeran teret.  Taj je teret, prema mišljenju Suda, bilo moguće svesti u prihvatljive okvire uvođenjem određenih kompenzacijskih mjera koje bi ublažile negativne posljedice osporavane Odluke za njene adresate, a koje mjere su u konkretnom slučaju izostale. 

POGLEDAJTE VIDEO: 'Gradimo 12 vrtića, kupujemo nove busove i tramvaje'

Napisano je u objašnjenju presude Visokog upravnog suda kojom je ukinuta izmjena mjera roditelj-odgojitelj. Objašnjenje je napisano na 40 stranica, a u prvih 20 nalaze se argumenti sukobljenih strana, s jedne strane roditelja-odgojitelja te Grada Zagreba.

- Valja istaknuti još jednu bitnu okolnost, koje, sudeći po očitovanjima o prijedlozima i ostalim podnescima dostavljenim ovome Sudu, donositelj osporavanog općeg akta nije svjestan. Roditelj odgojitelj koji na temelju osporavane Odluke nastavi primati novčanu pomoć (u novom iznosu) nema mogućnosti zasnivanja radnog odnosa jer je prema odredbi članka 3. stavka 1. alineje 1. Odluke, koja nije izmijenjena, postojanje radnog odnosa roditelja odgojitelja zapreka za ostvarivanje, novčane pomoći i ostaje zapreka sve dok se prima novčana pomoć - navodi se u objašnjenju te dodaje: 

- Prema toj odredbi Odluke, jedan od uvjeta za ostvarivanje novčane pomoći roditelja odgojitelja je da je roditelj odgojitelj nezaposlen u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć. S obzirom na navedenu, neizmijenjenu, odredbu Odluke/18. brisanje članka kojim je bilo propisano da novčana pomoć prestaje danom zasnivanja radnog odnosa roditelja odgojitelja, ne daje uporište za zaključak o kompatibilnosti primanja novčane pomoći roditelja odgojitelja i njegova radnog odnosa - navodi se dalje u objašnjenju.

I upravo je propust kojim je majkama i očevima i nakon ukidanja mjere i dalje zabranjen ulazak u radni odnos bio jedan od razloga zašto je sud zaključio da je roditeljima odgojiteljima nanesena prekomjerna šteta ukidanjem. U presudi je na nekoliko mjesta bilo istaknuto i da je mjera roditelj odgojitelj novčana pomoć koju Grad smije i može ukinuti ili smanjiti.  

- Prema ocjeni Suda, novčana pomoć za roditelje odgojitelje nije pravo u klasičnom smislu, već financijska pomoć koju je javna vlast ovlaštena dodijeliti, ali i oduzeti (a koja pomoć se ne temelji na obvezi javne vlasti, nego na solidarnosti).  Polazeći od legitimnog cilja uvođenja nove mjere, a imajući na umu ustavne ovlasti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i navedenu pravnu narav novčane pomoći za roditelje odgojitelje, Sud smatra potrebnim naglasiti da adresati Odluke nemaju legitimno pravo očekivati trajnu nepromjenjivost pravnog uređenja statusa roditelja odgojitelja. U okolnostima legitimne promjene uređenja položaja roditelja odgojitelja, nema pravnog uporišta očekivati apsolutnu zaštitu postojećeg statusa, ali je legitimno očekivanje roditelja odgojitelja da promjene koje nastanu kao posljedica intervencije ovlaštenog donositelja općeg akta koji uređuje predmetni status odnosno prava koja iz tog statusa proizlaze, za njih neće biti nerazmjerno restriktivne i opterećujuće - navodi se u objašnjenju presude. 

Što se tiče retroaktivnosti primjene odluke, ona, prema ocjeni suda, nije sporna. 

- Odluka nema povratno djelovanje koje je (za opće akte) beziznimno zabranjeno, već je riječ o kvazi retroaktivnosti, tj. o pravnom učinku općeg akta koji je, pod određenim uvjetima, dopušten - pojašnjava se u odluci. 

Najčitaniji članci