Potrošač

Komentari 0

Ako je trgovina u stečaju, namirite se iz stečajne mase

Ako je trgovina u stečaju, namirite se iz stečajne mase

Potrošač prava ostvaruje kod davatelja jamstva. Ako je davatelj jamstva proglasio stečaj, a ima univerzalnog pravnog sljednika, tada popravak tražite kod sljednika

Pitanje: Kupio sam laptop, no pokvario se. Još je pod garancijom, ali je trgovina u kojoj sam ga kupio zatvorena. Što sad mogu napraviti?

Odgovor: Kad se za vrijeme jamstva prodavaonica zatvori, više je mogućnosti za ostvarivanje prava, kažu u Državnom inspektoratu. Ako je jamstvo dao uvoznik ili proizvođač, a ne trgovac, potrošač prava ostvaruje kod davatelja jamstva. Ako je davatelj jamstva proglasio stečaj, a ima univerzalnog pravnog sljednika, tada popravak tražite kod sljednika. No potrošač mora vidjeti poklapaju li se jamstva s preuzetim obvezama sljednika ako je sljednik samo djelomičan. Ako je tvrtka u stečaju s preustrojem, potrošač prava ostvaruje kod te tvrtke. 

Potrošači koji su kupili proizvod za koji je jamstvo izdala tvrtka koja je otišla u stečaj bez pravnog sljednika ili preustroja mogu podnijeti zahtjev za naknadu štete iz stečajne mase tvrtke, što nužno ne znači i da će svoje pravo ostvariti.

Ne znate riješiti problem? Javite se na 0800 242424, ili potrosac@24sata.hr