Kad dođe euro, ne bacajte kune i lipe. Kovanice bi za nekoliko godina mogle vrijediti puno | 24sata
Obavijesti

News

Komentari 6

Kad dođe euro, ne bacajte kune i lipe. Kovanice bi za nekoliko godina mogle vrijediti puno

Kad dođe euro, ne bacajte kune i lipe. Kovanice bi za nekoliko godina mogle vrijediti puno
5

Portal Numizmatika.net istražio je rjeđe kovanice kuna i lipa koje se teže pronalaze u optjecaju, a koje bi svakako bilo dobro sačuvati za budućnost jer bi za nekoliko godina mogle imati izuzetnu vrijednost

VIDEO

Hrvatska je sve bliže uvođenju eura, a portal Numizmatika.net istražio je zašto ne bi bilo loše sačuvati određene edicije kovanica kuna i lipa, čija bi vrijednost nakon dolaska eura, mogla znatno porasti.

Kovanice kuna i lipa koje se ne povuku iz optjecaja u siječnju 2023. moći će se zamijeniti kod Hrvatske narodne banke za eure u roku od 3 godine od uvođenja eura. Dakle, rok je do 01.01.2026. godine, a nakon isteka tog roka, to više neće biti moguće.

Vrste kovanica kuna i lipa

Kune i lipe su s nama od 1994. godine. Točnije, puštene su u optjecaj 30.05.1994. i zamijenile su dotadašnjih hrvatski dinar. Iako puštene u optjecaj 1994., te prve kune i lipe su na sebi imale godinu 1993.

Pokretanje videa...

hrvatske eurokovanice VIDEO

Apoensku strukturu kuna i lipa čine kovanice od: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 lipa, te, 1, 2, 5 i 25 kuna. Kod apoena od 1 lipe do 5 kuna postoje dva glavna tipa kovanica:
• s hrvatskim natpisima na naličju, koje su izdavane u neparnim godinama i
• s latinskim natpisima na naličju, koje su izdavane u parnim godinama.

Godine kod kuna i lipa

Na kovanicama kuna i lipa je godina izdavanja prikazana na naličju, ispod glavnog motiva. Kovanice od 5 lipa do 5 kuna su izdavane i puštane u optjecaj svake godine, ali kod kovanica od 1 i 2 lipe postoje određeni prekidi. One određenih godina nisu puštane u optjecaj, nego su samo izrađivane za potrebe setova (kompleta) i to u vrlo malim količinama, piše navedeni portal.

Pokretanje videa...

Zbogom kuno! Nakon 18 godina iskovali posljednju kovanicu i započeli s kovanjem eura... 01:03

U određenim godinama izdavane su i prigodne kovanice od 1 lipe do 5 kuna posvećene raznim događajima i obljetnicama. Kovanice od 25 kuna su se prvi put pojavile 1997. i od onda do danas su izdavane sa prekidima. Nekih godina su izdavane, a nekih ne.

Brojnost kuna i lipa

Kao što je već navedeno, prva godina na kunama i lipama je bila 1993., a zadnja je 2022. Dakle, radi se o vremenskom razdoblju od čak 29 godina kako se izdaju kune i lipe, a što ujedno znači i 30 različitih godišta prikazanih na kovanicama.

Pokretanje videa...

Kovanice 01:19

Kada se još uzme u obzir i široka apoenska struktura od 9 apoena, te tome pridodaju prigodna izdanja i kovanice od 25 kuna, dolazimo do velikog broja kovanica koje se mogu skupiti i onda oformiti jedna kompletna zbirka optjecajnog novca Republike Hrvatske.

Tako velik broj kovanica čini kune i lipe pogodnim za skupljanje i zanimljivim za kolekcionare, navodi Numizmatika.net.

Porast interesa za kunama i lipama

Kune i lipe su u ovom trenutku još uvijek u optjecaju (sada smo u kolovozu 2022.), ali kolekcionari i numizmatičari počinju polako shvaćati da one uskoro odlaze. Zbog toga raste interes za kunama i lipama i želja kolekcionara da kompletiraju svoje zbirke dok su kune i lipe još tu.

Kako bi se kompletirala jedna takva zbirka, potrebno je skupiti sve kovanice kuna i lipa i to sva godišta koja su izdana. To je želja i cilj svakog kolekcionara.

Češće i rjeđe godine

Svake godine se otkuje i pusti u optjecaj određena količina kovanica svakog apoena, u skladu s potrebama optjecaja. Te količine se razlikuju od godine do godine i nisu svake godine iste. Jedne godine se otkuje velika količina određenog apoena, a druge godine puno manja. Zbog toga su kod određenih apoena neka godišta češća, a neka su rjeđa, objašnjavaju na portalu Numizmatika.net.

U ovom članku govorimo o tome koja godišta kod kojih apoena su rjeđa i koja se teže pronalaze u optjecaju. Takva godišta su uvijek zanimljiva za kolekcionare, jer im obično nedostaju u zbirkama. Od rjeđih godišta neka se pronalaze lakše, a neka dosta teško.

Ključne godine

Kada se radi o godištu koje je puno rjeđe u odnosu na ostale godine, onda govorimo o tzv. “ključnoj godini”. To su kovanice s određenim godinama koje je uglavnom najteže pronaći i koje su “ključ” za kompletiranje kolekcije. Zato se i zovu “ključne godine”. Takve kovanice su uvijek najtraženije među kolekcionarima, pa je i njihova tržišna cijena veća u odnosu na druge kovanice koje se lakše i češće pronalaze.

Odnos neparnih i parnih godina kod kuna i lipa

Kad govorimo o kovanicama kuna i lipa, općenito se može reći da su neparne godine češće od parnih. Kovanice s latinskim natpisima otkovane su uglavnom u manjim količinama od onih s hrvatskim natpisima. Tako da kolekcionari po običaju uvijek spremaju ove kovanice s latinskim natpisima, jer ih je uglavnom manje od ovih s hrvatskim natpisima.

To se može uzeti kao neko opće pravilo, međutim, svaki apoen kuna i lipa ima neke svoje specifičnosti, što Numizmatika.net iznosi u nastavku.

Kovanice od 1 lipe

Krećemo s kovanicama od 1 lipe i to s neparnim godinama. Dakle, kovanicama s hrvatskim natpisima. Najviše kovanica od 1 lipe ovog tipa je s godinom 1993. i to čak 57.834.000 primjeraka. Najmanje ih je otkovano 2021. i to samo 6000 primjeraka. Kovanice od 1 lipe s godinama: 2011. i 2013. nisu ni puštene u optjecaj, nego su izdane samo u setovima, odnosno kompletima. Tako da ih je nemoguće pronaći u optjecaju.

Iako su kovanice od 1 lipe slabo ili nikako zastupljene u optjecaju, još uvijek ih je moguće nekako pronaći. Ove neparne godine se uglavnom može kompletirati, ali treba svakako obratiti pažnju na dvije godine, a to su: 2019. i 2021. Kovanice od 1 lipe s godinom 2019. iako službeno otkovane u količini od 15.000.000 primjeraka, puštene su u optjecaj u vrlo maloj količini, tako da je te kovanice vrlo teško pronaći. Ukoliko ih pronađete, svakako ih spremite. Ovih s godinom 2021. je otkovano samo 6.000 primjeraka, a što je izrazito mala količina. Tako da se ove kovanice mogu smatrati rijetkim kada ih usporedimo s ostalim optjecajnim kovanicama kuna i lipa.

Kovanice od 1 lipe s latinskim natpisom, odnosno one s parnim godinama, uglavnom su nešto rjeđe od ovih s neparnim godinama. U većini slučajeva su izdane u emisijama od po 2 milijuna primjeraka godišnje. Najviše ih je izdano 2002. i to 3 milijuna, a 2010., 2012., 2014., 2016. i 2018. uopće nisu ni puštane u optjecaj. Kovanice od 1 lipe s tim godinama postoje samo u setovima, odnosno kompletima. Od ovih kovanica svakako treba izdvojiti godinu 1996. koja se teže nalazi u odnosu na ostale godine.

Kod kovanica od 1 lipe postoji i prigodno izdanje – FAO i ono je otkovano u milijun primjeraka. U odnosu na duga prigodna izdanja, ova kovanica se češće nalazi, ali ju je ipak dobro spremiti ako naletite na nju.

Kovanice od 2 lipe

Kovanice od 2 lipe lipe su slabo zastupljene u optjecaju, kao i kovanice od 1 lipe. Kod onih s hrvatskim natpisom, odn. kovanica iz neparnih godina, možemo vidjeti da ih je najviše izdano s godinom 1993., čak 17.958.962 primjeraka, a najmanje 2021., svega 4.000 primjeraka. Kovanice s godinama: 2011. i 2013. nisu ni puštane u optjecaj, nego su izdane samo u setovima. Kao i kod kovanica od 1 lipe, ista situacija je i ovdje – dva godišta treba izdvojiti: 2019. i 2021.

Prilagodba u tijeku: Bankomati sad pokazuju i stanje u eurima
Prilagodba u tijeku: Bankomati sad pokazuju i stanje u eurima

Kovanice od 2 lipe s godinom 2019. iako službeno otkovane u količini od 13.000.000 primjeraka, puštene su u optjecaj u vrlo maloj količini, tako da je te kovanice teško pronaći. Ukoliko ih pronađete, svakako ih spremite. 2021. je otkovano samo 4.000 primjeraka, a što je izrazito mala količina. Tako da se ove kovanice mogu smatrati rijetkima kada ih usporedimo s ostalim optjecajnim kovanicama kuna i lipa. Pored kovanica od 1 lipe iz ove godine i ove kovanice od 2 lipe bi mogle predstavljati u budućnosti najveći problem kolekcionarima da kompletiraju svoje zbirke.

Cijene u eurima već zbunjuju kupce: Kupio 10 paketa instant kave pa se šokirao iznosom
Cijene u eurima već zbunjuju kupce: Kupio 10 paketa instant kave pa se šokirao iznosom

Kovanice od 2 lipe s latinskim natpisom, odnosno one s parnim godinama su nešto rjeđe od ovih s neparnim godinama. U većini slučajeva su izdane u emisijama od 2 milijuna primjeraka godišnje. Najviše ih je izdano 1996. i to 2.006.000 primjeraka, a 2010., 2012., 2014., 2016. i 2018. uopće nisu ni puštane u optjecaj. Kovanice od 2 lipe s tim godinama postoje samo u setovima, odn. kompletima. Od ovih kovanica svakako treba izdvojiti dvije godine koje se teže nalaze, a to su 1996. (što je malo neobično) i 2000.

Plaća od Nove godine u eurima, kad je najbolje dizati kredite? 'Ovo može biti dvosjekli mač'
Plaća od Nove godine u eurima, kad je najbolje dizati kredite? 'Ovo može biti dvosjekli mač'

Kovanice od 2 lipe imaju i prigodno izdanje – Olimpijske igre u Atlanti. Ono je otkovano u milijun primjeraka, ali se nešto teže nalazi. Tako da je dobro spremiti ovu kovanicu ako je pronađete.

Kovanice od 5 lipa

Kovanice od 5 lipa su nešto bolje zastupljene u optjecaju u odnosu na dva manja apoena. Kod onih s hrvatskim natpisom, odn. kod kovanica iz neparnih godina možemo vidjeti da ih je najviše izdano s godinom 2015., čak 70.000.000 primjeraka, a najmanje 2021., 2 milijuna primjeraka. Uglavnom, ove kovanice nije teško pronaći, tako da kolekcionari vrlo brzo popune svoje zbirke s onim godinama koje im nedostaju. Međutim, kod kovanica od 5 lipa je uvijek problem – kvaliteta, tj. očuvanost. Ove kovanice su presvučene mesingom i kao takve vrlo brzo i ružno oksidiraju, tako da ih je malo teže pronaći savršeno očuvane. Osobito starija godišta.

Koliko ste puta čuli: 'Nemam ni dinara/banke/kune'? Hoće li novi naraštaji znati ove izraze?
Koliko ste puta čuli: 'Nemam ni dinara/banke/kune'? Hoće li novi naraštaji znati ove izraze?

Kao što je slučaj i s ostalim kovanicama, 5 lipa s latinskim natpisima, odn. iz parnih godina su nešto rjeđe. Emisije se kod njih kreću uglavnom oko 2 milijuna primjeraka, dok ih je 2000. otkovano 4 i pol milijuna, a 2002. – 3 i pol milijuna primjeraka. Od ovih kovanica treba izdvojiti godine koje se teže nalaze, a to su: 1994., 1996, 2004. i 2022. Ova starija godišta je osobito teško pronaći u savršenom stanju.

Izračunajte si plaću u eurima
Izračunajte si plaću u eurima

Kovanice od 5 lipa imaju i prigodno izdanje – Olimpijske igre u Atlanti. Ono je otkovano u 900.000 primjeraka i teže se nalazi. Ukoliko pronađete takav primjerak, spremite ga. Osobito ako je dobro očuvan.

Kovanice od 10 lipa

Kovanica od 10 lipa, s hrvatskim natpisom, odn. neparnih godina ima jako puno u optjecaju. Najviše ih je izdano 1993. godine – 63.689.778 primjeraka, a najmanje 2021. – 13.845.000 primjeraka. Ove kovanice se lako pronalaze, samo je problem pronaći starija godišta u dobroj kvaliteti. Kako sada stvari stoje, teško je pronaći godinu 2019., iako je ovih kovanica službeno otkovano 43.485.000 primjeraka. Postoji mogućnost da je od te količine, vrlo mali broj pušten u optjecaj.

 

Kovanice od 10 lipa s latinskim natpisima, odn. iz parnih godina su nešto rjeđe. Emisije se kod njih kreću uglavnom oko 2 milijuna primjeraka, dok ih je 2000. otkovano 3 milijuna primjeraka. Od ovih kovanica treba izdvojiti godine koje se teže nalaze, a to su: 1994., 1996, i 1998. Ova starija godišta je teško pronaći u savršenom stanju. Ako ih pronađete, sačuvajte ih.

Kovanice od 10 lipa imaju i prigodno izdanje – Ujedinjene narode. Ono je otkovano u 900.000 primjeraka i teže se nalazi. Ukoliko pronađete takav primjerak, spremite ga. Osobito ako je dobro očuvan.

Kovanice od 20 lipa

Kovanice od 20 lipa su česte u optjecaju i ima ih puno, osobito onih s hrvatskim natpisima i neparnom godinom. Najviše ih je izdano 2015. godine – 60.500.000 primjeraka, a najmanje 1997. – 9.999.000 primjeraka. Ove kovanice se lako pronalaze, a zbog svoje legure uglavnom su dobro očuvane.

Kovanice od 20 lipa s latinskim natpisima, odn. iz parnih godina su nešto rjeđe. Emisije se kod njih kreću uglavnom oko 2 milijuna primjeraka, a najviše ih je otkovano 1994. – 2.072.862 primjerka. Kod ovih kovanica treba izdvojiti godine koje se teže nalaze, a to su: 2002. i 2016. Postoji mogućnost da su u optjecaj puštene manje količine od službenih brojki.

Kod kovanica od 20 lipa postoji i prigodno izdanje – FAO. Ono je otkovano u milijun primjeraka. U odnosu na duga prigodna izdanja, ova kovanica se češće nalazi. No, ako naiđete na nju, svakako je spremite.

Kovanice od 50 lipa

Kovanice od 50 lipa s hrvatskim natpisima i neparnim godinama su uglavnom dobro zastupljene u optjecaju. Otkovano ih je relativno puno, najviše 1993. – 51.465.267 primjeraka, a najmanje 1999. – milijun primjeraka. Česta godišta se lako pronalaze, a zbog svoje legure, kovanice su uglavnom dobro očuvane. Godišta 1997., 1999. i 2021. se teže pronalaze, pa ih je dobro sačuvati.

Kovanice od 50 lipa s latinskim natpisima, odn. iz parnih godina su nešto rjeđe. Emisije se kod njih kreću uglavnom oko 2 milijuna primjeraka, a najviše ih je otkovano 2000. – 3 i pol milijuna. Od ovih kovanica treba izdvojiti godinu 1994. koja se teže pronalazi. Kod ovih kovanica iz 1994. je i jedan dio njih sa zakrenutim naličjem u odnosu na lice, pa je dobro i na to obratiti pažnju.

Kod kovanica od 50 lipa postoji i prigodno izdanje – Europsko nogometno prvenstvo. Ono je otkovano u 900.000 primjeraka i nešto se lakše pronalazi u odnosu na druga prigodna izdanja. Ipak, ukoliko pronađete takav primjerak, nije na odmet sačuvati ga.

Kovanice od 1 kune

Kovanice od 1 kune, kao osnovne novčane jedinice su prisutne u optjecaju u velikom broju. Osobito one s hrvatskim natpisima i neparnim godinama. Otkovano ih je puno, najviše 2017. – 68.000.000 primjeraka, a najmanje 2003. i 2021. – po milijun primjeraka. Česta godišta se lako pronalaze, a legura je takva da se relativno brzo istroši, tako da je teško pronaći starija godišta u savršenom stanju. Godište 2003. se teže pronalazi, a 2021. je nešto lakše pronaći. Iako neki i s tom godinom imaju problema.

Kovanice od 1 kune s latinskim natpisima, odn. iz parnih godina su nešto rjeđe. Emisije se kod njih kreću uglavnom oko 2 milijuna primjeraka, a najmanje ih je otkovano 2002., svega milijun primjeraka. Kod kovanica od 1 kune treba izdvojiti dvije godine koje se teže pronalaze: 2000. i 2002.

Kod kovanica od 1 kune postoji i nekoliko prigodnih izdanja:
• Olimpijske igre u Atlanti – s emisijom od milijun primjeraka, zatim
• 5. obljetnica kune – s emisijom od 7 milijuna primjeraka, pa onda
• 10. obljetnica kune – s emisijom od 4 milijuna i na kraju
• 20. obljetnica kune – s emisijom od 5 milijuna primjeraka.

Olimpijske igre u Atlanti se nešto lakše pronalaze u odnosu na prigodna izdanja drugih apoena. Ipak, taj primjerak je dobro sačuvati. Prigodna izdanja povodom obljetnica kune su u principu česta i lako se nalaze.

Kovanice od 2 kune su dobro zastupljene u optjecaju. Najviše, naravno ima onih s hrvatskim natpisima i neparnim godinama. Najviše ih je otkovano 2017. – 55.605.000 primjeraka, a najmanje 1997. – 1.305.000 primjeraka. Česta godišta se dosta lako pronalaze, a legura je kao i kod 1 kune – takva da se relativno brzo istroši, stoga je teško naći starija godišta u savršenom stanju. Godište 1997. se teže pronalazi, a tu je i 2021. za koju se čini da je teško doći do nje, barem sada u kolovozu 2022. U svakom slučaju, vrijedi spremiti ove kovanice ukoliko naiđete na njih.

Kovanice od 2 kune s latinskim natpisima, odn. iz parnih godina su, kao što je slučaj i kod drugih apoena, rjeđe. Emisije se kod njih kreću uglavnom oko standardnih 2 milijuna primjeraka, a najmanje ih je otkovano 2002. i to milijun primjeraka. Kod kovanica od 2 kune s parnim godinama treba izdvojiti upravo tu 2002. godinu, budući da se nešto teže pronalazi.

Kod kovanica od 2 kune postoji i prigodno izdanje – FAO. Ono je otkovano u 500.000 primjeraka. Bez obzira na malu emisiju, ova kovanica se češće pronalazi ako je usporedimo s ostalim prigodnim izdanjima kod drugih apoena. Malo je teže naći savršeno očuvane primjerke.

Kovanice od 5 kuna

Kovanice od 5 kuna su relativno dobro zastupljene u optjecaju, osobito one s hrvatskim natpisima i neparnim godinama. Najviše ih je otkovano 2017. – 31.983.500 primjeraka, a najmanje 2005. – milijun primjeraka. Česta godišta se dosta lako pronalaze, a legura je kao i kod 1 i 2 kune – takva da se relativno brzo istroši, stoga je teško naći starija godišta u savršenom stanju. Godište 1997. se teže pronalazi, a tu je i 2021. za koju se sada čini da je teško doći do nje, barem prema stanju stvari kakvo je u kolovozu 2022. Ukoliko naiđete na 1997. i 2021., svakako ih sačuvajte.

Kovanice od 5 kuna s latinskim natpisima, odn. iz parnih godina su, kao što je slučaj i kod drugih apoena, nešto rjeđe. Emisije se kod njih kreću uglavnom oko standardnih 2 milijuna primjeraka uz tri iznimke. 2000. godine ih je otkovano čak 7.700.000 primjeraka, dok je 2004. otkovano milijun, a 2006. samo 500.000 primjeraka. Kod kovanica od 5 kuna s parnim godinama najteže je pronaći 2006. godinu. Tako da nju treba spremiti ukoliko se pojavi u vašim rukama.

Kod kovanica od 5 kuna postoji i prigodno izdanje posvećeno Senjskom glagoljskom misalu. Ono je otkovano u milijun primjeraka i relativno se lako pronalazi. Vjerovatno je za to zaslužan dizajn kovanice koji bitno odstupa od ostalih kovanica od 5 kuna, pa je lako uočljiv. Kao i kod 1 i 2 kune, malo je teže pronaći savršeno očuvane primjerke.

Kovanice od 25 kuna

Kovanice od 25 kuna, iako dobro zamišljene, nisu baš zaživjele u optjecaju. Međutim, oduševile su kolekcionare i numizmatičare koji ih rado skupljaju. Počele su se izdavati tek 1997. i prvih 6 izdanja je imalo emisije od po 300.000 primjeraka. To su:
• Hrvatsko podunavlje
• Primanje RH u UN
• Prvi kongres hrvatskih esperantista
• EXPO Lisabon
• Uvođenje eura
• Milenij.

Izdanje iz 2002. godine, obljetnica međunarodnog priznanja, je otkovano u 200.000 primjeraka, a nakon toga su uslijedila izdanja s bitno manjim emisijama:
• RH kandidat za članstvo u EU – 30.000.
• Europska banka za obnovu i razvoj, Ugovor o pristupanju RH EU, RH članica EU – po 20.000.
• 25. obljetnica nezavisnosti, nešto više – 50.000 primjeraka.
• 25. obljetnica primanja u UN, kao i Sveučilište u Zagrebu – opet manje – 20.000.
• 25. obljetnica kune i Predsjedanje RH vijećem EU – 30.000.
• Zajednica tehničke kulture i Međunarodni dan djeteta – po 50.000 i zaključno
• Pelješki most – 30.000 primjeraka.

Ove kovanice su uglavnom razgrabili kolekcionari, tako da je numizmatičko tržište s njima dobro opskrbljeno. Malo teže je pronaći izdanja iz 2010. i 2017., ali u principu ih ima u stalnoj ponudi po nešto većim cijenama od uobičajenih. Jedina kovanica od 25 kuna koja otežava kompletiranje kolekcije je ona iz 2022. Pelješki most, za kojom postoji velika potražnja i izvan numizmatičkih krugova. No to je posebna priča za sebe, koja zahtjeva poseban članak.

Spremanje kovanica kuna i lipa za budućnost

Jedan dio kolekcionara do sada nije previše pažnje posvećivao kunama i lipama, jer su one bile tu, načelno dostupne, pa se oko njih nije trebalo previše truditi. Međutim, kako kune i lipe odlaze, a euro dolazi (po nekima prebrzo), osjeća se lagano povećana potražnja za kunama i lipama određenih godina.

Svi znaju da će kraj 2022. doći vrlo brzo i da će početi povlačenje kuna i lipa iz optjecaja. Nakon uvođenja eura i kad već bude prošlo par godina nakon toga, kod ljudi će proraditi nostalgija za kunama i lipama i počet će ih tražiti, sve kako bi sebi složili kolekciju “za dušu”. No kuna i lipa više biti neće. Barem ne u izobilju.

Nostalgija bi mogla biti pojačana time ukoliko s eurom krenu i velika poskupljenja (kako je to već bio slučaj u drugim zemljama), pa će se i Hrvati onda pridružiti nacijama u eurozoni koje čeznu za svojim starim nacionalnim valutama: markama, lirama, šilinzima, francima…

Budući da su kune i lipe jos uvijek dostupne, ova rjeđa godišta nisu nešto naročito skupa. Međutim, to je sadašnje stanje stvari. Kad već prođe par godina nakon uvođenja eura, a osobito 5-10, situacija će izgledati daleko drukčije. U numizmatici je često prisutan psihološki moment: kad nečeg ima – nitko neće, kad nema – svi hoće. Tako će biti i u ovom slučaju. Pravi interes kolekcionara za kunama i lipama će nastati tek nakon što već par godina budemo koristili euro i kad kod ljudi proradi nostalgija za „dobrim starim“ kunama i lipama.

Očuvanost i vrijednost

Najbolje je spremati što bolje očuvane primjerke, jer što je bolja očuvanost, to kovanica više vrijedi. Najviše vrijede savršeno očuvani primjerci, tj. oni koji nikada nisu bili u optjecaju. Oni na sebi nemaju nikakve tragove rukovanja, pa čak ni otiske od prstiju.

Očuvanost se kod kovanica gleda po reljefu, tako da nema smisla kovanice čistiti, glancati ih, polirati… Ovo se osobito odnosi na kovanice od 5 i 10 lipa koje ružno oksidiraju. Znači, najbolje ih je ostaviti takvima kakve jesu. Ukoliko se kovanica očisti, to se odmah vidi i to joj smanjuje vrijednost.

U ovoj priči oko rjeđih godina, svakako treba uzeti u obzir da garancije za rast vrijednosti i astronomsku zaradu – jednostavno nema. Naime, mi ne znamo što nam budućnost nosi, ali trendovi i iskustva iz drugih zemalja koje su uvele euro govore nam da bi to bila dobra ideja.

Članak izvorno objavljen na Numizmatika.net.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Komentari 6