News

Komentari 8

Gradski ured odbacio je tvrdnje Državnog inspektorata o žičari

Gradski ured odbacio je tvrdnje Državnog inspektorata o žičari

Gradski ured naveo je da provjerom u evidenciji primljene pošte za 6. svibnja nije utvrđen primitak, odnosno dostava zapisnika o tehničkom pregledu žičare Sljeme od strane Državnog inspektorata

Zagrebački Gradski ured za prostorno planiranje odbacio je četvrtak kao netočne navode iz priopćenja Državnog inspektorata nakon što je Sanitarna inspekcija odbila sljemenskoj žičari dati pozitivno mišljenje za uporabnu dozvolu zbog nedostavljanja dokaza o mjerenu buke.

Gradski ured naveo je da provjerom u evidenciji primljene pošte za 6. svibnja nije utvrđen primitak, odnosno dostava zapisnika o tehničkom pregledu žičare Sljeme od strane Državnog inspektorata.

Neistinito je također, kažu, da nije dostavljen Izvještaj o mjerenju razina buke za dnevne, večernje i noćne uvjete rada koji mora sadržavati rezultate mjerenja po članku 5. i 6. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade.

Gradski ured ustvrdio je, suprotno stajalištu Državnog inspektorata,  da je 20. travnja dostavljen Izvještaj o mjerenju razina buke u kojem je izričito navedeno da je razina buke u granicama propisanima člankom 7. za kojeg smatraju da je mjerodavan jer se radi o prometnoj infrastrukturi.

Da je riječ o prometnoj infrastrukturi sukladno čemu je mjerodavan članak 7., potvrdili su Građevinski fakultet i Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu čija su mišljenja dostavljena Državnom inspektoratu, priopćio je Gradski ured.

Tvrde da Državni inspektorat nakon dostave tih mišljenja nije znao koji članak Pravilnika primijeniti pa je zatražio mišljenje Ministarstva zdravstva koje se očitovalo da ne može osporiti stručna mišljenja navedenih fakulteta da se radi o prometnoj infrastrukturi.

"Osim toga i u samoj odluci Vlade kojom je donesen urbanistički plan uređenja državnog značaja Vršna zona Medvednica kao i u samom Urbanističkom planu uređenja, navedeno je da je žičara prometna infrastruktura", poručili su iz Gradskog ureda.

Navode i da je Sanitarna inspekcija danas dala potvrdu na Glavni projekt, u kojem je navedeno da se "objekt donje postaje nalazi na površini infrastrukturnih sustava", čime je Državni inspektorat potvrdio da se radi o infrastrukturnom objektu prometne namjene.

Gradski ured zaključuje kako je tvrdnja da su za žičaru mjerodavni članci 5. i 6. Pravilnika, isključivo proizvoljna ocjena Državnog inspektorata nasuprot suglasnim zaključcima struke da je za žičaru mjerodavan članak 7. Pravilnika.

Državnom inspektoratu Gradski ured je poručio da je dužan na zakonom propisani način dostaviti mišljenje koje će biti utemeljeno na zakonu i podzakonskim propisima te biti stručno obrazloženo, a ne objavljivati proizvoljna i paušalna priopćenja za javnost.

Najčitaniji članci