News

Komentari 7

USKOK je optužio bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačević za primanje mita od Kreše Peteka

USKOK je optužio bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačević za primanje mita od Kreše Peteka

Kovačević je od Peteka primio 6,2 milijuna kuna, Vlado Zorić 550.000, a Damir Vrbanc 600.000 kuna. Ivan Širić je Kovačeviću mito dao u stanovima i autima, tvrdi Uskok, a optuženi su i još dva poduzetnika

Uskok je, nakon provedene istrage, podigao optužnicu protiv sedmorice okrivljenika zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita, nezakonitog pogodovanja, pomaganja u nezakonitom pogodovanju i poticanja na nezakonito pogodovanje.

Optužnicom se Kreši Peteku stavlja na teret da je, u razdoblju od srpnja 2019. do 17. rujna 2020. u Zagrebu, kao osnivač i stvarni voditelj poslovanja jednog trgovačkog društva, s Draganom Kovačevićem,  predsjednikom uprave trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. (JANAF), s Vladom Zorićem,  direktorom Sektora sigurnosti i zaštite te s direktorom Sektora transporta nafte u JANAF-u Damirom Vrbancom, dogovorio da će u zamjenu za novčanu nagradu koju će im periodički isplaćivati u gotovini, poduzimati sve potrebne radnje kako bi se u postupcima nabave za poslove JANAF-a kao investitora za koje je Petek bio zainteresiran, osigurala prednost te status jedinog ili najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno osiguralo da društvo Kreše Peteka i njegovi partneri dobiju ciljane poslove.

Postupajući sukladno postignutom dogovoru, Petek u više navrata predao Kovačeviću 6.200.000 kuna u gotovini, Zoriću  550.000 kuna , a Vrbancu 600.000 kuna dok su oni poduzimali sve potrebne radnje kako bi u postupcima nabave osigurali društvu Kreše Peteka dobivanje onih poslova za koje je bio zainteresiran.

Tako je Kovačević u dogovoru s Petekom investicije za koje je Petek bio zainteresiran uvrštavao u Plan investicija JANAF-a ili u njegove Izmjene i dopune, a Zorić  i Vrbanc su mu potom ustupali tehničke specifikacije znatno prije nego što je dokumentacija postala dostupna ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima ili su mu prepuštali kreiranje tehničke specifikacije ili omogućavali sudjelovanje u kreiranju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti koje potencijalni ponuditelji moraju ispuniti da bi participirali u postupcima nabave. Na temelju tako pripremljenih tehničkih specifikacija Zorić i Vrbanc su inicirali, a Kovačević  odobravao pokretanje nabave. Slijedom toga su ponude društva Kreše Peteka  također uz suglasnost Kovačevića, u postupku nabave bile odabirane kao jedine ili najpovoljnije, a u jednom postupku nabave su Petek i Vatroslav Sablić tehničku specifikaciju prilagodili posebnim kompetencijama i referencama njihovih trgovačkih društva.

Na opisani način su Kovačević, Zorić i Vrbanc društvu Kreše Peteka  i njegovim poslovnim partnerima osigurali prednost u procesima nabave i osigurali poslove vrijedne 64.465.191, kuna, za što im je Petek isplatio navedene nagrade u gotovom novcu.

Također se Kovačeviću stavlja na teret da je, od ožujka 2012. do 17. rujna 2020., kao predsjednik uprave JANAF-a, Ivom Širićem osnivačem i odgovornom osobom jednog trgovačkog društva, dogovorio da će u zamjenu za plaćanje kupoprodajne cijene nekretnina i pokretnina koje odabere za sebe i članove svoje obitelji te plaćanje drugih troškova, kao i za prikrivanje njegovog vlasništva nad tom imovinom njenim upisom na društvo  Ede Seifrieda poduzeti sve potrebne radnje da tom društvu i njegovim poslovnim partnerima osigura prednost u nabavi i dobivanje informatičkih poslova kojih je investitor JANAF, ali i podizvođačkih radova koje će JANAF dodijeliti drugim trgovačkim društvima.

U realizaciji dogovora Širić  je u ime svog društva naložio plaćanje kupoprodajne cijene za stan u Zagrebu, stan u Splitu, jedno osobno vozilo i višegodišnji najam drugog osobnog vozila za Kovačevića koji je poduzimao sve daljnje potrebne radnje kako bi u postupcima nabave društvu Ivana Širića i njegovim partnerima osigurao dobivanje informatičkih poslova kao i podizvođačkih ugovora.

Tako je Kovačević u Planove investicija JANAF-a uvrstio više poslova te je nalagao pokretanje postupaka nabave primjenom modusa direktnog ugovaranja, ograničenog prikupljanja ponuda ili otvorenog javnog nadmetanja, pri čemu je nalagao i da se Širiću prepusti kreiranje tehničke dokumentacije za provedbu nabave i odabir uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, kao i odabir društava kojima će se dostaviti pozivi za podnošenje ponuda. Potom je Kovačević davao suglasnost za pokretanje tako prilagođenih postupaka nabave u kojima su, također uz suglasnost Dragana Kovačevića , društvo Ivana Širića ili njegovi poslovni partneri odabirani kao jedini ili najpovoljniji ponuđač.

Na opisani način su društvu Ivana Širića i njegovim poslovnim partnerima dodijeljene nabave informatičkih usluga ukupne vrijednosti od 18.229.905 kuna.

Osim toga Kovačevića  e tereti da je s Edom Seifriedom , direktorom jednog trgovačkog društva, dogovorio da će poduzeti sve potrebne radnje da njegovom društvu i poslovnim partnerima osigura dodjelu nabave dva specijalna vatrogasna vozila s artikuliranom rukom u vrijednosti od 15.500.000 kuna, pod uvjetom da kao podizvođača u okviru isporuke takvih vatrogasnih vozila angažira društvo Ivana Širića te da mu za to isplati 4.126.000 kuna, na što je Seifried pristao.

U realizaciji dogovorenog, Kovačević je u Plan investicija JANAF-a uvrstio navedenu nabavu, a zatim je naložio Zoriću  da prepusti Seifriedu  kreiranje tehničke specifikacije i uvjeta tehničke i stručne sposobnosti koje potencijalni ponuditelji moraju ispuniti, što je Zorić i učinio. 
Iako je ponuda zajednice ponuditelja u kojoj je bilo i društvo Eder Seifrieda bila jedina, postupak je poništen jer ponuda nije sadržavala potpunu dokumentaciju, pa je Dragan Kovačević naložio Zoriću da pokrene novi postupak, ovaj put primjenom modusa izravne pogodbe u pregovaračkom postupku nabave s navedenom zajednicom ponuditelja. Tako je Zorić, u cilju stvaranja privida legalnosti takvog postupanja, inicirao pokretanje nabave primjenom navedenog modusa s obrazloženjem da je pristigla samo jedna tehnički prihvatljiva ponuda, iako je znao da je navedena ponuda rezultat činjenice da je Seifried tehničku dokumentaciju te uvjete tehničke i stručne sposobnosti. Zatim je, uz Kovačevića , odabrana navedena ponuda, a nakon toga je Edo Seifried, sukladno dogovoru s Kovačevićem, u ime društva kojem je direktor zaključio ugovor o kupoprodaji softwarea s društvom Ivana Širića za 4.126.875 kuna, koji iznos je i isplaćen.


Na opisani način Dragan Kovačević je društvu Ivana Širića i njegovim partnerima osigurao prednost u procesima nabave i dodjeljivanje poslova vrijednih ukupno 30.078.220 kune, za što mu je kao protuuslugu Širić platio kupoprodajnu cijenu njegovih nekretnina i pokretnina te višegodišnji najam osobnog vozila.

Optužnicom se Damira Vrbanca tereti da je u razdoblju od kolovoza 2018. do srpnja 2019. godine u Zagrebu, kao direktor Sektora transporta nafte u JANAF-u, na traženje i u dogovoru s Vatroslav Sablićem, odgovornom osobom jednog trgovačkog društva, da tom društvu osigura prednost u nizu nabava za izvođenje radova i pružanje usluga za investitora JANAF, prepuštao Sabliću sačinjavanje tehničkih opisa radova i usluga uključujući i određivanje dokaza tehničke i stručne sposobnosti konkurenata u postupcima nabave. Tako je u postupcima nabave pokrenutim na temelju dokumentacije koju je Sablić uskladio s mogućnostima i referencama društva u kojem je odgovorna osoba, to društvo redovito bilo jedini ponuditelj te su mu dodijeljene sve dogovorene nabave radova i usluga. Na taj način je društvu u kojem je Sablić odgovorna osoba Vrbanc osigurao prednost u nabavama radova i usluga te dobivanje poslova ukupne vrijednosti od 5.860.000 kuna.

U optužnici je predloženo oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi od Zorića i Vrbanca, dok je u odnosu na Kovačevića  predloženo prošireno oduzimanje imovinske koristi.

U odnosu na Dragana Kovačevića  i Gorana Puklina za kaznena djela poticanja na pranje novca i pranja novca istraga je obustavljena.  Međutim, USKOK je u odnosu na tu osobu, na temelju podataka prikupljenih tijekom istrage, u smislu članka 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak inicirao pokretanje postupka utvrđivanja nerazmjera između zakonitih izvora prihoda i stjecanja imovine pred nadležnom Poreznom upravom.

Najčitaniji članci